Výběr statistických zajímavostí ze světa

VYDÁNÍ: 09/2017
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Německo: Počet sňatků stejnopohlavních párů vzrostl. Nizozemsko: Stále více jahod se pěstuje ve sklenících. ILO: Představy mužů a žen o sladění rodinného a pracovního života se liší.

Německo: Počet sňatků stejnopohlavních párů vzrostl

Spolková republika Německo umožní párům stejného pohlaví uzavírat manželství a adoptovat děti. Změny občanského zákoníku schválil na konci června Spolkový sněm. V roce 2015 žilo v Německu 94 tis. stejnopohlavních párů. Bylo mezi nimi více mužů (52 %) než žen. Za posledních 10 let se počet těchto dvojic zvýšil o více než polovinu (57 %), když v roce 2006 jich bylo 60 tis. V roce 2015 žilo v registrovaném partnerství 43 tis. dvojic. Od roku 2006, kdy byl rodinný stav poprvé součástí mikrocenzu, se počet registrovaných stejnopohlavních párů zvýšil více než trojnásobně. Více na ZDE.

Nizozemsko: Stále více jahod se pěstuje ve sklenících

Počet pěstitelů jahod se v Nizozemsku mezi lety 2006 a 2017 snížil téměř o polovinu. Přitom se ale plocha, na níž se jahody pěstují, zmenšila jen o 5 %. A přestože ubylo pěstitelů a zmenšila se i pěstební plocha, množství sklizených jahod vzrostlo. Podle předběžných údajů nizozemského agrocenzu z letošního roku je tomu tak proto, že se více jahod pěstuje ve sklenících. V současné době se tři čtvrtiny holandských jahod pěstují na polích, v roce 2006 rostlo na venkovních plochách až 85 % celkové produkce. V loňském roce se vypěstovalo téměř 58 mil. kg jahod, což řadilo Nizozemsko na sedmé místo mezi zeměmi EU. První pozice s velkým náskokem patřila Španělsku, kde se jich sklidilo téměř sedmkrát více, avšak na ploše, která byla více než sedmkrát větší. S velkým odstupem patřilo druhé místo Polsku, kde se v roce 2015 vypěstovalo 214 mil. kg jahod, tedy oproti Španělsku jen o málo více než polovina. Na vývoz jde zhruba 60 % jahod, nejčastěji se vyváží do sousední Belgie, dále pak do Velké Británie a Německa. Více ZDE.

ILO: Představy mužů a žen o sladění rodinného a pracovního života se liší

Mezinárodní organizace práce (ILO) a Gallupův institut se v roce 2015 dotazovaly mužů a žen v 142 zemích světa, zdali by se ženy měly věnovat především péči o rodinu, mít placené zaměstnání nebo, zda by bylo ideální, kdyby dokázaly stíhat obojí. Výsledky v jednotlivých zemích světa se značně lišily. Rozdílné byly i názory mužů a žen z téže země. Podle společného šetření těchto institucí se například 22 % Íránců domnívá, že by ženy měly chodit do práce, 28 % by uvítalo, kdyby se jejich ženy dokázaly jak postarat o rodinu, tak i mít placenou práci, a 45 % mužů v Íránu si myslí, že by se ženy měly především starat o rodinu. Představy Íránek byly jiné: 31 % považovalo za důležitější mít placené zaměstnání, 40 % by se rádo staralo o rodinu i chodilo do práce a 28 % dávalo přednost výhradní péči o rodinu. Podobné byly podle zjištění ILO i představy žen v ČR, kde 31 % se domnívalo, že tím podstatným je mít placené zaměstnání, 38 % by uvítalo, kdyby se práce a rodina daly sladit, a 28 % by bylo spokojených, kdyby bylo možné se věnovat výhradně rodině. Zbylých 5 % se nedokázalo rozhodnout. U českých mužů byl poměr odpovědí 39 : 40 : 18 : 3. Více ZDE.

Autor: , odbor vnější komunikace
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Výběr statistických zajímavostí ze světa

ilustrativní fotka

Dostala jste růži? Nejspíš byla z Keni. Mezi zaměstnanými v kultuře je vyšší podíl vysokoškoláků. Na zimní dovolenou autem do rakouských hor.

Výběr statistických zajímavostí ze světa

Eurostat: Pracujeme více než osm hodin denně. Eurostat: Obnovitelné zdroje energie. Nizozemsko: Cena zdravých potravin rostla rychleji.

Výběr statistických zajímavostí ze světa

ilustrativní fotka

Norsko: Doma nikdo nesedí. Nizozemsko: Nekouří kvůli dětem. Eurostat: Létáme více.

Výběr statistických zajímavostí ze světa

ilustrativní fotka

Německo: Ovoce bude méně. Nizozemsko: Čtvrtina silných kuřáků umírá před 65. narozeninami. Norsko: Kdo žije bez výtahu?

Výběr statistických zajímavostí ze světa

ilustrativní fotka

Švédsko: Chcete mít děti? A máte je? Eurostat: V jakých měnách obchoduje EU. Eurostat: Cítí se Evropané osamělí?

Výběr statistických zajímavostí ze světa

ilustrativní fotka

Evropská unie: Kde je nejnebezpečněji? Evropská unie: Statistický systém. Norsko: Kina si na počet diváků stěžovat nemohou. Kanada: Veřejnou dopravou i se zdravotním omezením.

Výběr statistických zajímavostí ze světa

ilustrativní fotka

Evropská unie: Ženy užívají léky častěji než muži. Nizozemsko: Druhý největší dovozce avokád na světě. Svět: Denně spotřebujeme až 5 tis. litrů vody.

Výběr statistických zajímavostí ze světa

ilustrativní fotka

Nizozemsko: Devět z deseti jsou šťastní. Eurostat: Brambory se pěstují i na Maltě. Kanada: Výše příjmů ovlivňuje sebevražedné myšlenky.

Výběr statistických zajímavostí ze světa

ilustrativní fotka

Skandinávie: Země, kde holdují sportu. Švédsko: S oddacím listem i na psí knížku. Austrálie: Počet návštěvníků z Číny překročil milion.

Výběr statistických zajímavostí ze světa

ilustrativní fotka

FAO: Dříve podvýživa, dnes obezita. Eurostat: Na rakovinu umírá více mužů než žen. FAO: Cena cukru roste.

Výběr statistických zajímavostí ze světa

ilustrativní fotka

Austrálie: Do manželství ve vyšším věku. Nizozemsko: Jsme kakaovou velmocí. Island: Popularita křestních jmen.

Výběr statistických zajímavostí ze světa

ilustrativní fotka

Nizozemsko: Více cukrovkářů je mezi obézními. Eurostat: Lidé očekávají, že budou pracovat déle.