Česká statistická rada doporučila nepublikovat ukazatel mzdy v nepodnikatelské sféře

Česká statistická rada podpořila vedení ČSÚ ohledně rozhodnutí nadále nepublikovat údaj o průměrné nominální měsíční mzdě fyzických osob v nepodnikatelské sféře. Zdůraznila nutnost respektování profesionální nezávislosti a apolitičnosti statistiky, jejímž hlavním atributem je samostatné rozhodování o odborných metodických záležitostech.

Naprostá většina členů České statistické rady vyjádřila podporu odborného rozhodnutí ČSÚ nadále nezveřejňovat údaj o mzdě v nepodnikatelské sféře prostřednictvím prohlášení. Tato deklarace podpory Českého statistického úřadu byla reakcí na aktuální vývoj v dané věci a vycházela z diskusí, jež členové rady opakovaně vedli na svých pravidelných jednáních.
Údaj o průměrné mzdě v nepodnikatelské sféře, který je mimo jiné používán Ministerstvem práce a sociálních věcí k odvozování výše platů státních představitelů, soudců nebo státních zástupců, byl naposledy pub­likován za rok 2016. Ukazatel byl vymezen v návaznosti na dřívější evropskou metodiku. S povinným přechodem na nový evropský standard už ale není objektivně možné poskytovat jej ve spolehlivé a časově stabilní podobě. Proto ČSÚ rozhodl o ukončení zveřejňování údaje. Přesto vláda přijala usnesení, kterým další sledování tohoto ukazatele statistikům ukládá. Pro ČSÚ, jehož zásadní odborně motivované připomínky k materiálu nebyly vypořádány, je toto rozhodnutí neakceptovatelné. Česká statistická rada postup ČSÚ podpořila.
Česká statistická rada je orgánem, jehož členové jsou jmenováni z řad významných odborníků statistické teorie a praxe, představitelů státní správy a dodavatelů údajů. Zabývá se koncepčními otázkami státní statistické služby. V současnosti čítá 19 členů. Více ZDE.

Prohlášení členů České statistické rady k ukončení publikování údaje o nepodnikatelské sféře
Česká statistická rada podporuje vedení Českého statistického úřadu ohledně rozhodnutí nadále nepublikovat údaj o průměrné nominální měsíční mzdě fyzických osob v nepodnikatelské sféře. Členové rady vnímají, že na ČSÚ je v této souvislosti vyvíjen politický nátlak, což je s ohledem na nezávislost oficiální statistiky zcela nepřípustné.
Česká statistická rada byla o plánovaném ukončení publikování údaje o mzdě v nepodnikatelské sféře informována již před dvěma lety, stejně jako Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo financí, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Nejvyšší správní soud, Nejvyšší státní zastupitelství, Soudcovská unie, Unie státních zástupců či Úřad vlády. Údaj již nelze nadále zjišťovat a zveřejňovat, protože v důsledku změny evropské legislativy, resp. přechodu ze standardu ESA 1995 na ESA 2010, neexistuje metodika pro určení obsahu pojmu nepodnikatelská sféra. Rada se shodla na tom, že ČSÚ nemůže za tímto účelem využívat původní metodiku a že údaj nelze vymezit ani podle nového standardu. ČSÚ by takovým postupem porušil národní i evropské právní předpisy.
Vzhledem k výše uvedenému Česká statistická rada konstatuje, že ČSÚ nemůže publikovat ukazatel o mzdě v nepodnikatelské sféře, byť tento postup není v souladu s usnesením vlády ČR č. 576 ze dne 21. srpna 2017. Česká statistická rada dále zdůrazňuje, že jak národní, tak evropská statistická legislativa zaručují Českému statistickému úřadu profesionální nezávislost, jejímž hlavním atributem je rozhodování o metodických záležitostech.