Jak se bydlí v Unii

V některých evropských státech mají lidé ve věku 65 a více let, kteří žijí v jednočlenných domácnostech, výhodu. Bydlí totiž ve svém. Kterých zemí se to v roce 2015 týkalo a jak na tom byli senioři v ČR, ukazují data Eurostatu a ČSÚ.

Čím bohatší stát, tím méně obyvatel bydlí ve vlastním obydlí. V roce 2015 celkem žilo ve „svém“ nejvíce obyvatel v Rumunsku (96,4 %), v Makedonii (90,6 %) a v Chorvatsku (90,3 %). V ČR to bylo 78,0 % a ve Švýcarsku jen 43,4 % obyvatel.
Zatímco tržní nájemné platilo ve Švýcarsku 49, 2 % obyvatel, v ČR to bylo jen 16,4 % a v Makedonii, Rumunsku, Litvě a Chorvatsku méně než 2,0 %. Redukované nájemné je rozšířeno hlavně ve Slovinsku, kde ho v roce 2015 platilo 19,0 % obyvatel, dále ve Velké Británii (18,3 %), na Maltě (16,8 %) a ve Francii (16,1 %). V ČR to bylo jen 5,6 %. Mezi státy, kde redukované nájemné téměř neexistuje nebo se vyskytuje v nízké míře, patří především Dánsko (0,1 %), Švédsko (0,3 %), Nizozemsko (0,5 %), Slovensko (1,5 %) a Rumunsko (2,4 %).

Podíl obyvatelstva ve věku 65 a více let*) v jednočlenných domácnostech podle typu bydlení, rok 2015 (v %)

Podíl obyvatelstva ve věku 65 a více let*) v jednočlenných domácnostech podle typu bydlení, rok 2015 (v %)

*) Pozn.: Data se týkají pouze lidí, kteří bydlí v domácnostech. Nezahrnují bydlení seniorů v domovech důchodců ani v jiných zařízeních.

A jak to vypadalo v roce 2015 s bydlením v případě obyvatel ve věku 65 a více let, kteří v roce 2015 žili sami ve svém bytě? Největší podíl jich byl v Rumunsku (98,4 %). Velmi vysoký mělo také Chorvatsko (94,3 %), Litva (94,2 %) a Slovensko (90,7 %). Více než 80 % jednočlenných seniorských domácností, které vlastnily svůj byt, se vyskytovalo v Maďarsku, ve Španělsku, v Makedonii, v Bulharsku, na Islandu, v Srbsku, v Irsku a v Řecku. V ČR tento podíl dosáhl 69,0 %, přičemž průměr v EU28 činil 65,6 %. Nejméně těchto osob žilo samo ve vlastním bytě v Nizozemsku (36,4 %) a ve Švýcarsku (37,3 %). V roce 2015 platilo tržní nájemné v Nizozemsku celkem 63,6 % takto žijících seniorů. To byl nejvyšší podíl v Evropské unii. Vysoký, avšak podstatně nižší podíl byl také v Dánsku (49,3 %), ve Švýcarsku (47,5 %), v Německu (47,1 %) a ve Švédsku (43,4 %). V ČR platilo v roce 2015 tržní nájemné 15,5 % obyvatel ve věku 65 a více let, kteří žili v jednočlenných domácnostech. Průměr EU28 byl o něco vyšší, činil 19,7 %. V Makedonii, v Chorvatsku, v Estonsku, v Maďarsku, v Bulharsku, v Rumunsku a v Litvě tito lidé tržní nájemné neplatili nebo byl jejich podíl minimální.
V roce 2015 redukované nájemné nejvíce využívali kyperští senioři ve věku 65 a více let bydlící v jednočlenných domácnostech ve vlastním (50 %). Přes 30 % to bylo na Maltě a v Rakousku, 28,8 % ve Velké Británii, přes 20 % v Estonsku a Finsku. Česko se s hodnotou 15,5 % ocitlo mírně před evropským průměrem (14,8 %). K zemím, kde redukované nájemné pro tyto občany není k dispozici nebo jen ve velmi omezené míře, patřilo především Dánsko a Nizozemsko (0,0 %), Švédsko (1,3 %) a Rumunsko (1,6 %). V ostatních státech to bylo 4,7 a více procent, což je úroveň, které dosáhlo Slovensko.