V Ústeckém kraji mají dřevostavby v oblibě

Ústecký kraj má ze všech regionů (s výjimkou Prahy, která je specifická) největší podíl dřevostaveb v třídě A. Ta je z hlediska energetické náročnosti nejúspornější.

V roce 2016 bylo v Ústeckém kraji dokončeno 780 bytů, z toho 592 v rodinných domech. V celorepublikovém srovnání se jedná o 4% podíl. V porovnání s rokem 2015 výstavba bytů v rodinných domech klesla o dvě procenta.

Podíl dřevostaveb v krajích České republiky podle energetické náročnosti
– třída A, v roce 2016 (v %)

Podíl dřevostaveb v krajích České republiky podle energetické náročnosti – třída A, v roce 2016 (v %)

Mezi okresy dominují ve výstavbě dřevostaveb Ústí nad Labem a Litoměřice

Nejvíce bytů v rodinných domech bylo dokončeno v okrese Litoměřice (133 bytů). Na druhém místě skončil okres Teplice s počtem 89 bytů, na posledním se umístil okres Louny s počtem 67 bytů.
V Ústeckém kraji v drtivé většině převažují domy s cihlovou nebo tvárnicovou nosnou konstrukcí. Ty tvoří 84,8 % (502 bytů) z celkového počtu bytů. Nejvíce dokončených bytů v domech s cihlovou nosnou konstrukcí je v okrese Litoměřice. Na druhém místě co do počtu dokončených cihlových domů je okres Most. Naopak nejméně cihlových domů se postavilo v okrese Děčín.

Podíl rodinných domů podle typu nosné konstrukce (v %)

Podíl rodinných domů podle typu nosné konstrukce (v %)

Více než desetinu (12,5 %, 74 bytů) tvořily dokončené byty v dřevostavbách. Ty začínají být stále populárnější a lze očekávat, že se jejich počet bude zvyšovat. Průměrná výstavba dřevostavby je totiž levnější než výstavba klasického rodinného domu. Kratší je také doba výstavby.
Největší zastoupení rodinných domů s dřevěnou nosnou konstrukcí je v okresech Ústí nad Labem a Litoměřice. V okrese Chomutov je počet dokončených dřevostaveb nejmenší.

Typy dokončených bytů podle okresů

Typy dokončených bytů podle okresů

Zdroj: ČSÚ

Energetické úspory veřejnost zajímají

Dřevostavby se člení na sruby a roubenky, lehký rámový skelet (panelová montáž), lehký rámový skelet (staveništní montáž), těžký skelet a panely z masivního dřeva. Nejvíce bytů bylo dokončeno v dřevostavbách s lehkým rámovým skeletem (58 bytů). Srubů a roubenek bylo postaveno osm a ostatní kategorie byly spíše okrajovou záležitostí.
V celém Ústeckém kraji převažuje v nové výstavbě rodinných domů energetická náročnost budovy třídy C (305 bytů), 238 bytů dokončených v rodinných domech má energetickou náročnost třídy B a ve třídě A bylo dokončeno celkem 49 bytů. A i když mají v kategorii dřevostaveb největší zastoupení domy v energetické třídě náročnosti B, Ústecký kraj patří svým podílem dřevostaveb ve třídě A na špičku v celé České republice.

Průměrné investiční náklady na výstavbu rodinného domu podle typu konstrukce v okresech Ústeckého kraje v roce 2016 (v tis. Kč)

Průměrné investiční náklady na výstavbu rodinného domu podle typu konstrukce v okresech Ústeckého kraje v roce 2016 (v tis. Kč)

Více informací na www.czso.cz

Stavebnictví, byty