Výběr událostí z ČSÚ

Zaměstnanci ČSÚ poslali dětskému domovu knížky. Zářijová jednání šéfů statistiků. Vědecká konference v ČSÚ. Iva Ritschelová o ekonomice ČR. Předsedkyně ČSÚ ocenila nové absolventy VŠ.

Zaměstnanci ČSÚ poslali dětskému domovu knížky

V pátek 6. října předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová předala dětem z dětského domova na Severní Terase v Ústí nad Labem knihy pro děti a mládež. Bezmála 50 dětí dostalo encyklopedické i obrázkové publikace v celkové hodnotě převyšující 2 500 Kč. Cílem spontánní sbírky 13 zaměstnanců Českého statistického úřadu bylo podpořit zájem dětí o četbu.

Děti z dětského domova při převzetí knížek od pracovníků ČSÚ.

Děti z dětského domova při převzetí knížek od pracovníků ČSÚ.

Předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová děkuje zaměstnancům za finanční podporu na nákup dětských knížek.

Předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová děkuje zaměstnancům za finanční podporu na nákup dětských knížek.

Zářijová jednání šéfů statistiků

Ve dnech 20. až 22. září se v Budapešti konaly 103. konference předsedů národních statistických úřadů a 34. mítink Výboru pro Evropský statistický systém (ESSC), kterých se zúčastnila i předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová.
Na konferenci bylo odsouhlaseno znění memoranda k problematice statistiky migrace. Na druhém jednání předsedkyně mimo jiné vystoupila s nesouhlasným stanoviskem k ESS Agreement on Crop Balance Data, kde se poskytování dat za hospodářský rok navrhovalo nahradit daty za rok kalendářní.
V ESSC se ČSÚ kriticky vyjádřil k procesu výběru kandidátů v rámci výběrového řízení do boardu EMOS (European Master in Official Statistics). Iva Ritschelová zopakovala odborné vlastnosti (neúspěšného) kandidáta navrženého ČR. Rovněž požádala o doplnění CV zvolených kandidátů.

Vědecká konference v ČSÚ

Dne 27. října se v budově ČSÚ na Skalce uskuteční celodenní workshop vědecké konference Modelling Smart Grids 2017. Zaměří se na aplikaci statistických a optimalizačních metod, predikčních modelů a analýzy big data pro řízení energetických sítí. Cílem společného workshopu zástupců ČSÚ, Akademie věd ČR, Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy a Českého vysokého učení technického je vyvolat diskusi čelných představitelů energetiky a statistiků. Na workshopu vystoupí s přednáškou na téma šetření ENERGO 2015 Zbyněk Štech z odboru statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky. Akci podpoří předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová, která je také členkou vědeckého organizačního výboru.

Iva Ritschelová o ekonomice ČR

Předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová přijala již po několikáté záštitu nad konferencí Rozpočet a finanční vize měst a obcí, která se konala 19. září v Praze. Vystoupila na ní s prezentací vztahující se k vývoji ekonomiky České republiky. Hovořila například o aktuální situaci ve stavebnictví nebo průmyslu.

Předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová.

Předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová.

Předsedkyně ČSÚ ocenila nové absolventy VŠ

Iva Ritschelová, předsedkyně ČSÚ, přivítala 9. října zaměstnance, kteří studiem při zaměstnání úspěšně dosáhli vyššího stupně vzdělání. Setkání se zúčastnilo deset zaměstnanců, kteří jsou čerstvými absolventy magisterského a bakalářského studia na vysokých školách. Předsedkyně ČSÚ vysoce ocenila jejich úsilí, díky němuž dokázali i při náročném plnění pracovních povinností úspěšně zvládnout a ukončit studium.

Zleva: Jana Bečvářová, Marcel Adamec, Mária Hubená, Pavel Burda, Iva Ritschelová, Pavel Charvát, Alena Ščerbová, Petr Lebeda, Jindřiška Voráčková, Lucie Zajícová a Pavel Demuth.

Zleva: Jana Bečvářová, Marcel Adamec, Mária Hubená, Pavel Burda, Iva Ritschelová, Pavel Charvát, Alena Ščerbová, Petr Lebeda, Jindřiška Voráčková, Lucie Zajícová a Pavel Demuth.