Mezinárodní workshop o šetření v domácnostech

VYDÁNÍ: 10/2017
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Ve dnech 14. a 15. září se v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze uskutečnil mezinárodní seminář o statistickém šetření v domácnostech EU-SILC, který pořádal Český statistický úřad ve spolupráci s Eurostatem a Fakultou informatiky a statistiky VŠE. Zúčastnili se ho odborníci z 37 evropských zemí, zástupci Eurostatu, zástupce Světové banky a odborníci z ČSÚ.

Statistici ze sekce demografie a sociálních statistik ČSÚ si v rámci workshopu připravili dva příspěvky. Michaela Jirková a Lenka Křenková se ve svém vystoupení zaměřily na problematiku implementace každoročních modulů šetření a postupy při zakomponování nových témat v rámci šetření. Zpracovaly letošní modul v šetření Životní podmínky 2017 na téma finanční situace českých domácností. Simona Měřinská v příspěvku s Janem Pospíchalem hovořila o technické modernizaci sběru dat v našich domácnostních šetřeních, o monitoringu tazatelské sítě a kontrole terénních prací a v neposlední řadě také o možnostech zlepšování kvality sebraných informací.
Sběr dat v rámci šetření s názvem Životní podmínky zajišťuje Český statistický úřad od roku 2005 každým rokem. Jedná se o národní modifikaci celoevropského šetření European Union – Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC).

Do šetření EU-SILC je již zapojeno 34 zemí Evropy

Díky statistickému zjišťování Životní podmínky jsou k dispozici data o ekonomické a sociální situaci domácností, a to nejen v rámci ČR, ale i ve většině států Evropy. Do šetření je zapojeno všech 28 členských států EU, dále Island, Norsko, Švýcarsko, Makedonie, Srbsko a Turecko a příprava národních šetření probíhá i v dalších zemích Balkánu.
Účelem šetření je získávat reprezentativní údaje o úrovni a rozdělení příjmů v jednotlivých typech domácností, informace o způsobu, kvalitě a finanční náročnosti bydlení, o vybavení domácností předměty dlouhodobého užívání a o pracovních, hmotných a zdravotních podmínkách dospělých osob žijících v domácnostech. Data sesbíraná při šetření se pak využívají například v souvislosti se zkoumáním míry ohrožení příjmovou chudobou nebo so­ciálním vyloučením.
Informace na toto téma můžete najít na internetových stránkách Českého statistického úřadu na ZDE a ZDE. Články ze šetření najdete pak v časopise Statistika&My www.statistikaamy.cz.

Společná fotografie účastníků workshopu.

Společná fotografie účastníků workshopu.

Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Co se děje před šetřením ČSÚ v domácnostech?

ilustrativní fotka

Výběrové šetření o příjmech a životních podmínkách domácností zvané SILC, které Český statistický úřad provádí pravidelně od vstupu naší země do Evropské unie, probíhá letos již po patnácté.

Jak se bydlí v Unii

ilustrativní fotka

V některých evropských státech mají lidé ve věku 65 a více let, kteří žijí v jednočlenných domácnostech, výhodu. Bydlí totiž ve svém. Kterých zemí se to v roce 2015 týkalo a jak na tom byli senioři v ČR, ukazují data Eurostatu a ČSÚ.

Výdaje českých domácností vzrostly

ilustrativní fotka

Průměrná roční spotřební vydání české domácnosti vloni činila 125 947 Kč na osobu. Ve srovnání s předchozím rokem to bylo o 2,8 % více.

Šetření Životní podmínky domácností

Ing. Michaela Brázdilová

Národní verzi evropského výběrového šetření Životní podmínky domácností každoročně provádí národní statistický úřad ve většině zemí Evropy.

Domácnosti vycházejí se svými příjmy lépe

ilustrativní fotka

Zásadním předpokladem dobrého hospodaření domácnosti je zapojení jejích členů na trhu práce. S tím souvisejí vyšší příjmová úroveň domácnosti a následně nižší riziko materiální deprivace. Tyto rizikové aspekty se v posledních pěti letech v ČR snižují.

Chudoba postihuje i zaměstnané

ilustrativní fotka

Pod hranicí chudoby byl v roce 2015 každý desátý Čech. Nejčastěji se jednalo o nezaměstnaného, starobního důchodce a dítě mladší 16 let. Mezi nimi se však vyskytovala i pracující osoba. Proč?

Se svým příjmem obtížně vycházela třetina domácností

ilustrativní fotka

V roce 2014 rostly peněžní příjmy českých domácností nejrychleji od roku 2008. Navýšení příjmů zaznamenaly všechny typy domácností. Přesto zhruba třetina z nich v šetření ČSÚ uvedla, že se svými příjmy vycházela s obtížemi.