Výběr statistických zajímavostí ze světa

VYDÁNÍ: 10/2017
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Německo: Ovoce bude méně. Nizozemsko: Čtvrtina silných kuřáků umírá před 65. narozeninami. Norsko: Kdo žije bez výtahu?

Německo: Ovoce bude méně

Podle posledního šetření německého statistického úřadu „Sady 2017“ zůstávají i nadále jabloně nejčastějšími ovocnými stromy. Od roku 2012 se plocha, na níž jsou jabloně vysázeny, zvětšila dokonce o 7 % a dosáhla 34 tis. hektarů. Celková plocha, na které jsou ovocné sady, dosáhla téměř 50 tis. hektarů. Za posledních pět let tak vzrostla o 4,3 tis. hektarů.
Kvůli extrémně nepříznivému počasí bude pravděpodobně letošní sklizeň ovoce mnohem menší než v předchozích letech. Podle prvních odhadů očekávají pěstitelé jablek úrodu pouze 552 tis. tun, což ve srovnání s rokem 2016 přestavuje pokles téměř o polovinu (47 %). Největší propad je očekáván v Bádensku-Württembersku, kde bude jablek bezmála o dvě třetiny (65 %) méně než v loňském roce. Následují spolkové země Severní Porýní – Vestfálsko a Sasko-Anhaltsko, v nichž bude jablek o 59 % méně. Nejmenší úbytek se očekává v Hamburku (19 %). Počasí ovlivnilo i úrodu třešní (–43 %), višní (–48 %), švestek (–47 %) i ringlí (–51 %). Více ZDE.

Nizozemsko: Čtvrtina silných kuřáků umírá před 65. narozeninami

Výsledky společné studie nizozemského statistického úřadu a tamního institutu pro duševní zdraví a závislosti dokazují, že život silných kuřáků je v průměru o 13 let kratší než život těch, kteří nekouří. Studie se v letech 2001–2006 zúčastnilo 40 tis. respondentů ve věku 20–80 let, kteří byli sledováni i v následujících letech. Studie prokázala, že kuřáci umírali relativně mladí. Mezi silnými kuřáky 20 a více cigaret denně se 23 % nedožilo 65. narozenin, z těch, kteří kouřili méně než 20 cigaret denně, jich umíralo před 65. narozeninami 11 %, přičemž mezi nekuřáky to bylo jen 7 %. Střední délka života náruživých kuřáků byla v průměru o 13 let kratší než těch, kteří nikdy nekouřili, lehcí kuřáci ztráceli průměrně 9 let života a příležitostní kuřáci přicházeli o 5 let. Podíl kuřáků v nizozemské populaci se za posledních 15 let snížil. Zatímco na přelomu tisíciletí kouřil každý 10. obyvatel Nizozemska alespoň 20 cigaret denně, nyní je to jen každý 25. Více ZDE.

Norsko: Kdo žije bez výtahu?

Nemít byt v přízemí a nemít výtah v domě přináší komplikace především osobám se sníženou schopností pohybu. V Norsku žije ve vyšších patrech bez výtahu 680 tis. osob, tj. 13 % populace. Nejvyšší podíl je ve věkové skupině 20–29 let, z nichž bydlí výše než v přízemí 22,2 %. Mezi nimi zhruba každý 50. žije dokonce v pátém a vyšším patře. Z 30–39letých musí každý den vyjít alespoň jedno patro pěšky 17,5 %. Většina osob mezi 20. a 40. rokem věku je v dobré fyzické kondici, a tak jim zdolávání schodů nečiní potíže. Mezi staršími 66 let ale každý devátý (11 %) bydlí v domě bez výtahu. Z těch, kteří již oslavili 80. narozeniny, je to dokonce téměř každý osmý (12,2 %). Mezi nimi jsou 4 tis. seniorů, kteří musejí překonat pěšky více než čtyři patra, aby se dostali domů či z domu. Jistě není žádným překvapením, že vícepodlažní budovy jsou převážně ve městech, takže 35 % těch, kteří bydlí ve vyšších patrech bez výtahu, žije v Oslu, 24 % v Trondheimu a 23 % v Bergenu. Více ZDE.

Autor: , odbor vnější komunikace
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Výběr statistických zajímavostí ze světa

ilustrativní fotka

Češi si svá osobní data v telefonu chrání nejméně z celé EU. Růžičková kapusta je v Německu stále oblíbenější.

Výběr statistických zajímavostí ze světa

ilustrativní fotka

Dostala jste růži? Nejspíš byla z Keni. Mezi zaměstnanými v kultuře je vyšší podíl vysokoškoláků. Na zimní dovolenou autem do rakouských hor.

Výběr statistických zajímavostí ze světa

Eurostat: Pracujeme více než osm hodin denně. Eurostat: Obnovitelné zdroje energie. Nizozemsko: Cena zdravých potravin rostla rychleji.

Výběr statistických zajímavostí ze světa

ilustrativní fotka

Norsko: Doma nikdo nesedí. Nizozemsko: Nekouří kvůli dětem. Eurostat: Létáme více.

Výběr statistických zajímavostí ze světa

ilustrativní fotka

Německo: Počet sňatků stejnopohlavních párů vzrostl. Nizozemsko: Stále více jahod se pěstuje ve sklenících. ILO: Představy mužů a žen o sladění rodinného a pracovního života se liší.

Výběr statistických zajímavostí ze světa

ilustrativní fotka

Švédsko: Chcete mít děti? A máte je? Eurostat: V jakých měnách obchoduje EU. Eurostat: Cítí se Evropané osamělí?

Výběr statistických zajímavostí ze světa

ilustrativní fotka

Evropská unie: Kde je nejnebezpečněji? Evropská unie: Statistický systém. Norsko: Kina si na počet diváků stěžovat nemohou. Kanada: Veřejnou dopravou i se zdravotním omezením.

Výběr statistických zajímavostí ze světa

ilustrativní fotka

Evropská unie: Ženy užívají léky častěji než muži. Nizozemsko: Druhý největší dovozce avokád na světě. Svět: Denně spotřebujeme až 5 tis. litrů vody.

Výběr statistických zajímavostí ze světa

ilustrativní fotka

Nizozemsko: Devět z deseti jsou šťastní. Eurostat: Brambory se pěstují i na Maltě. Kanada: Výše příjmů ovlivňuje sebevražedné myšlenky.

Výběr statistických zajímavostí ze světa

ilustrativní fotka

Eurostat: Třetině úmrtí lze předejít. Německo: V Bavorsku je stále méně ovcí i ovčáků. Finsko: Mezi oběťmi domácího násilí jsou i muži

Výběr statistických zajímavostí ze světa

ilustrativní fotka

Irsko: Svatební zvony zní nejčastěji v pátek. Nizozemsko: Dovoz masa ze Singapuru roste. Nový Zéland: Osamělí nejsou jen senioři.

Výběr statistických zajímavostí ze světa

ilustrativní fotka

Nizozemsko: Popularita lilií roste. Finsko: Počet nehod pod vlivem narkotik vzrostl o pětinu. WHO: Nedej cukrovce šanci.

Výběr statistických zajímavostí ze světa

ilustrativní fotka

Německo: Nejvíce se lítá do Asie, Velká Británie: Desetina narozených dětí má matku kuřačku, Slovinsko: Mezi mladými hudebníky roste zájem o foukací harmoniku.

Výběr statistických zajímavostí ze světa

ilustrativní fotka

Rakousko: Dovolená na pláži už tolik netáhne, Velká Británie: Jaká je šance dožít se stovky?, Nizozemsko: Bankrotů v loňském roce ubylo.