Mladé ženy kouří i v těhotenství

V posledních letech české ženy odkládají mateřství a založení rodiny do pozdějšího věku a k plánovanému mateřství přistupují zodpovědněji.

Svou snahu otěhotnět ženy podporují změnou stravovacích návyků nebo životního stylu. Čím vyššího věku budoucí matky jsou, tím méně se mezi nimi vyskytuje kuřaček. A naopak nejvyšší výskyt kuřaček mezi rodičkami v daném věku je v nejmladší věkové skupině do 19 let.
Následující kartogram ukazuje výskyt kuřaček mezi rodičkami ve věkové skupině do 19 let v průměru let 2013–2015 mezi 77 okresy České republiky včetně hlavního města Prahy. Nejvyšší podíly zjišťujeme v příhraničních regionech (Most – 673 ‰, Jeseník – 611 ‰, Sokolov – 579 ‰, Teplice – 564 ‰ a Domažlice – 533 ‰). Nejméně kuřaček mezi těhotnými ženami do 19 let nacházíme na jižní Moravě a ve středních Čechách (Příbram – 14 ‰, Liberec – 34 ‰, Třebíč – 38 ‰, Hodonín – 41 ‰ a Kroměříž – 51 ‰).

Rodičky ve věku do 19 let kouřící v těhotenství, tříletý průměr let 2013–2015

Rodičky ve věku do 19 let kouřící v těhotenství, tříletý průměr let 2013–2015

Více informací na www.czso.cz

Zdravotnictví, pracovní neschopnost