Na směny se nejvíce pracuje v Ústeckém kraji

V roce 2016 pracovalo v České republice na směny 1,2 mil. osob, což je 29 % všech zaměstnanců ve věku 15–64 let. Mezi jednotlivými kraji republiky jsou v úrovni směnnosti velké rozdíly.

V Praze je směnnost bydlících zaměstnanců (20,7 %) podstatně nižší než ve všech ostatních krajích, a to jak u mužů, tak u žen. Výjimkou je Jihomoravský kraj (21,7 %), ve kterém je směnnost v regionálním pohledu také velmi nízká. Tento fakt vyplývá ze skutečnosti, že odvětvová (CZ-NACE)
a profesní struktura (CZ-ISCO) v Brně je srovnatelná se situací v hlavním městě. V krajích Plzeňském, Moravskoslezském, Pardubickém a Karlovarském pracuje na směny téměř třetina všech zaměstnanců. Nejvyšší směnnost vykazuje dlouhodobě Ústecký kraj (39,1 %), ve kterém je takřka dvojnásobně vyšší než v Praze.
Rozsah práce na směny je dán charakterem zaměstnání. Nejméně směnují řídící pracovníci (7,1 %). Naopak na směny pracuje více než polovina zaměstnanců ve službách a prodeji (50,2 %). Často pracují na směny také pracovníci obsluhy strojů a zařízení (48,6 %).
Nejvíce zaměstnanců pracovalo na směny ve zpracovatelském průmyslu (536,0 tis.), v obchodě (145,5 tis.), v sekci zdravotnictví a sociální péče (138,6 tis.) a v dopravě a skladování (106,2 tis.). Naproti tomu práce na směny se minimálně vyskytuje v profesních, vědeckých a technických činnostech (3,6 tis.) a v odvětví vzdělávání (16,4 tis.).

Podíl zaměstnanců pracujících na směny podle krajů a pohlaví v ČR v roce 2016 (v %)

Podíl zaměstnanců pracujících na směny podle krajů a pohlaví v ČR v roce 2016 (v %)

Směnnost mužů a žen se liší

Podíl mužů pracujících v tomto režimu je velmi vysoký v dopravě a skladování a v ubytování, stravování a pohostinství. Na druhé straně odvětvová struktura žen zaměstnankyň se vedle vysokého zastoupení ve zpracovatelském průmyslu vyznačuje i velkým počtem žen pracujících v obchodu a v sekci zdravotní a sociální péče.
Nejvyšší podíl pracujících na směny ve věku od 15 do 64 let je mezi nejmladšími zaměstnanci do 25 let. Dosahuje 41 %. Absolutní počet zaměstnanců v této věkové skupině je však podstatně nižší než ve starších věkových skupinách. Naopak nejnižší podíl na úrovni 21 % je ve skupině zaměstnanců starších 60 let.
Podíl zaměstnanců pracujících na směny je v ČR jeden z nejvyšších v rámci celé EU.
V roce 2016 dosáhl podíl směnujících v Evropské unii téměř 19 % všech zaměstnanců. Nejvyšší podíl zaměstnanců pracujících na směny vykazuje Chorvatsko (38,7 %). Směnnost v naší republice dosáhla páté nejvyšší hodnoty (29,0 %) ze všech členských zemí EU. Práce na směny je velmi málo rozšířena ve Francii (6,8 %), Belgii (7,1 %) a Dánsku (7,4 %).

Více informací na www.czso.cz

Zaměstnanost, nezaměstnanost