Nezletilí a mladiství páchají méně trestných činů

Kriminalita mladistvých je ve Středočeském kraji v porovnání s kraji Moravskoslezským a Ústeckým poloviční. Dokládají to data Policejního prezidia ČR.

Nejméně trestných činů nezletilých (do 14 let) a mladistvých (15–17 let) připadá na 1 tis. osob s odstupem od ostatních krajů ve Středočeském kraji, nejvíce pak v kraji Jihočeském (v případě nezletilých) a v kraji Moravskoslezském (ve skupině mladi­stvých). V průměru let 2012 až 2016 připadalo v České republice 0,9 činů spáchaných nezletilými na 1 tis. dětí mladších 15 let a 12,6 činů spáchaných mladistvými na 1 tis. osob 15–17letých.

Trestné činy spáchané dětmi a mladistvými podle krajů v letech 2012–2016

Trestné činy spáchané dětmi a mladistvými podle krajů v letech 2012–2016

Vede majetková kriminalita

Nejčastěji je mezi trestnými činy mladých pachatelů zastoupena majetková kriminalita. V průměru let 2012 až 2016 bylo osobami mladšími 18 let spácháno 1,2 tohoto skutku na 1 tis. obyvatel stejného věku. V mezikrajském srovnání se na první příčku o polovinu vyšší hodnotou zařadil Ústecký kraj. Zatímco krádeže vloupáním jsou (podle dat roku 2016) nejčastěji u mladistvých zastoupeny v krajích Zlínském a Královéhradeckém, krádeže prosté dominují v Moravskoslezském kraji a Praze.

Majetková trestná činnost dětí a mladistvých podle krajů

Majetková trestná činnost dětí a mladistvých podle krajů