Ohlédnutí za juniory

Na krajských správách Českého statistického úřadu se v analytické a publikační činnosti již řadu let každoročně věnujeme jednomu společnému tématu, například udržitelnému rozvoji, venkovu, lidským zdrojům, demografickému vývoji nebo seniorům.

Na krajských správách Českého statistického úřadu se v analytické a publikační činnosti již řadu let každoročně věnujeme jednomu společnému tématu, například udržitelnému rozvoji, venkovu, lidským zdrojům, demografickému vývoji nebo seniorům. Téma pro rok 2017 – mladá generace – jsme vybrali kvůli jeho aktuálnosti a nutnosti upozornit na řešení problémů s juniory. Zaměřili jsme se na mladou generaci nejen z pohledu demografického, ale sledovali jsme i její vzdělání a vzdělávání, uplatnění na trhu práce, bydlení, zdravotní a sociální péči i volnočasové aktivity, jako jsou například využívání informačních technologií nebo ochota podílet se na společenském životě v obci (měřeno podílem mladých z počtu kandidátů a zvolených zastupitelů). Snažili jsme se popsat i některé sociálně patologické jevy.
Naše činnost nespočívala pouze ve vypracování analýz, ale také v jejich zveřejnění. V několika krajích byly uspořádány prezentace pro odbornou veřejnost (snažili jsme se oslovit zejména pracovníky krajských úřadů, magistrátů velkých měst a dalších institucí, které se touto oblastí zabývají), ve zbývajících krajích byli uživatelé na závěry našich analýz upozorněni různými formami.
Při zpracování analýz jsme například zjistili, že ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 bylo z celkového počtu zvolených zastupitelů 5,2 % ve věku 18–29 let, nejvíce v Kraji Vysočina a nejméně v Ústeckém kraji. Nebo jsme přišli na to, že nejčastějším zdravotním problémem mladé generace jsou alergie, především senná rýma; nejvíce ve Zlínském kraji a naopak nejméně v Pardubickém kraji. Překvapily nás i mezikrajské rozdíly ve využívání internetu.
Naším záměrem do budoucna je data o mladé generaci ze statistických zjišťování ČSÚ dále shromažďovat a zpřístupňovat. V případě zájmu odborných pracovišť jsou pracovníci informačních služeb krajských správ ČSÚ připraveni poskytovat data z našich zdrojů, a to včetně analýzy nabytých poznatků. Pokud se nejedná o data Českého statistického úřadu, můžeme poradit, kde údaje získat.