Videohry hrajeme do 24 let

Podle ČSÚ nejčastěji hrají či stahují videohry přes internet mladí lidé ve věku 16–24 let, a to necelých 67 % v této kategorii. Poté zájem o videohry prudce klesá. V další věkové kategorii 25–34 let hraje videohry přes internet 30 % lidí.

Z šetření Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci (VŠIT) vyplynulo, že podíl hráčů má i v dalších věkových kategoriích sestupnou tendenci. Hráči se nicméně najdou také mezi lidmi v důchodovém věku. Zastoupení hráčů ve věkové kategorii starších 65 let se pohybuje okolo 4 %.

Srovnání 10 zemí EU s největším podílem hráčů ve věku 16–24 let v roce 2016

Srovnání 10 zemí EU s největším podílem hráčů ve věku 16–24 let v roce 2016

V české populaci starší 16 let pak hraje podle údajů z šetření VŠIT hry přes internet necelých 20 % lidí, přičemž daleko častěji hrají tyto hry muži (29 %) než ženy (11 %). Hraním her přes internet se rozumí hra hraná přes počítač či mobilní platformu s ostatními hráči (multiplayer), hra hraná přes internetový prohlížeč (nejčastěji na sociálních sítích) či hra stažená přes internet.
Nejsilnější demografickou skupinou herního trhu jsou bezesporu mladí muži. Podle údajů Eurostatu za rok 2016 se hraní a stahování videoher v zemích EU věnovalo v průměru přes 65 % mužů ve věku 16–24 let. Podíl hráček v tomto věku byl mnohem nižší. V členských zemích ve věkové kategorii 16–24 let hrálo či stahovalo hry přes internet necelých 44 % žen.
Podíl českých hráčů ve věku 16–24 let
se pohyboval nad evropským průměrem a dosahoval výše 74 % všech mužů v tomto věku. Tím se čeští hráči umístili na pomyslném sedmém místě v rámci evropského srovnání. Nejaktivnější hráči ve věku 16–24 let se nacházeli v Dánsku (82 %), kde hrálo také vysoké procento žen (70 %) v tomto věku. Nejméně pak hráli muži ve věku 16–24 let ve Slovinsku, a to jen 46 % mužů v této věkové kategorii.

Hraní videoher přes internet v české populaci starší 16 let v roce 2017 (v posledních 3 měsících, v %)

Hraní videoher přes internet v české populaci starší 16 let v roce 2017 (v posledních 3 měsících, v %)

Internet jako distribuční platforma

Internet je v současné době pro hraní a distribuci her zcela zásadní. Fyzické nabývání her je, stejně jako u ostatních audiovizuálních děl, v posledních letech na ústupu.
Největší on-line distribuční sítí pro videohry je v současnosti platforma STEAM. Do té přispívají také čeští herní vývojáři, kteří mají ve světě videoher zavedené jméno. Podle šetření zpracovaného GameDev Area a MU Game Studies bylo v roce 2016 prostřednictvím této platformy distribuováno 16 herních titulů, které vydaly české společnosti v roce 2016. Tyto hry oslovily celosvětově více než 1,6 mil. hráčů, kteří strávili jejich hrou přibližně 52 mil. hodin. Celkově se přes platformu STEAM prodalo 1,9 mil. kopií českých her vydaných v roce 2016. Jejich tržby dosáhly výše 49 mil. dolarů, tedy více než 1 mld. Kč.

Více informací na www.czso.cz

Informační technologie