Vrozené vývojové vady dětí

Od roku 2000 počet živě narozených dětí s vrozenou vadou v ČR (41 na 1 tis. živě narozených dětí v roce 2000) vzrůstal s maximálními hodnotami v letech 2010 až 2012 (48 na 1 tis. živě narozených dětí v roce 2012)

Od roku 2000 počet živě narozených dětí s vrozenou vadou v ČR (41 na 1 tis. živě narozených dětí v roce 2000) vzrůstal s maximálními hodnotami v letech 2010 až 2012 (48 na 1 tis. živě narozených dětí v roce 2012). V následujících letech již byly hodnoty nižší.
V ČR patřily v období let 2012–2014 mezi oblasti s vyšším výskytem vrozených vad kraje severozápadního, severního a severovýchodního pohraničí. V republikovém srovnání 77 okresů včetně hlavního města Prahy byl podle incidence vrozených vývojových vad v tříletém průměru let 2012–2014 vyšší výskyt v okrese Česká Lípa (87,2 ‰), sledovaném okresy Svitavy (78,9 ‰), Ústí nad Orlicí (73,0 ‰), Šumperk (67,3 ‰) a Tábor (62,0 ‰). Nejnižší výskyt vrozených vad je situován do okresů na jihu Moravy a v jihovýchodních Čechách, do okresů Brno-venkov (21,3 ‰) a Znojmo (25,9 ‰).

Živě narození s vrozenou vadou podle okresů a krajů, tříletý průměr 2012–2014

Živě narození s vrozenou vadou podle okresů a krajů, tříletý průměr 2012–2014

Více informací na www.czso.cz

Zdravotnictví, pracovní neschopnost