Junioři a internet

VYDÁNÍ: 11-12/2017
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Ve využívání technologií jak z hlediska věku respondentů, tak i z územního pohledu jsou v krajích České republiky značné rozdíly.

V roce 2015 v ČR využívaly internet tři čtvrtiny osob šestnáctiletých a starších, mezi juniory ve věku 16 až 29 let byl tento podíl více než 96% s maximem ve Středočeském kraji a minimem v Ústeckém kraji. Šedesát procent uživatelů internetu v juniorském věku tráví na webu pro soukromé účely více než 10 hodin týdně při maximální hodnotě v Královéhradeckém kraji a nejnižší hodnotě v Kraji Vysočina.

Uživatelé internetu podle krajů v roce 2015 (tříletý průměr)

Uživatelé internetu podle krajů v roce 2015 (tříletý průměr)

Internet je stále častěji využíván v mobilním telefonu, a to mezi nejmladší, střední i nejstarší generací. V roce 2015 využívalo v ČR internet v mobilu 71 % osob ve věku 16 až 29 let s maximem 88 % v Praze a minimem 61 % v Jihomoravském kraji, přitom v roce 2013 byl tento podíl celostátně pouze 45 %. V celé populaci 16letých a starších vzrostl v uvedeném období podíl uživatelů internetu v mobilu z 20 na 36 %.

Využívání internetu osobami ve věku 16–29 let pro vyhledávání informací, nákupy a internetové bankovnictví podle krajů v roce 2015 (tříletý průměr)

Využívání internetu osobami ve věku 16–29 let pro vyhledávání informací, nákupy a internetové bankovnictví podle krajů v roce 2015 (tříletý průměr)

Mezi juniory jsou nejčastěji zastoupeni ti, kteří využívají sociální sítě (86 % juniorů v ČR při maximu 95 % v Plzeňském kraji). Velmi časté je též používání internetu k vyhledávání informací o zboží a službách (v ČR z 83 %, přitom v Jihočeském kraji dokonce z 93 %). Téměř dvě třetiny osob ve věku 16 až 29 let vyhledávají na webu informace o cestování. Polovina mladých lidí využívá internetové bankovnictví. Ve Zlínském kraji jsou to téměř dvě třetiny. Přes internet nakupuje 39 % juniorů, v Královéhradeckém kraji je to dokonce polovina všech mladých lidí.

Využívání internetu osobami ve věku 16–29 let pro nahrávání fotografií a videa na web, hraní her a sledování televize podle krajů v roce 2015 (tříletý průměr)

Využívání internetu osobami ve věku 16–29 let pro nahrávání fotografií a videa na web, hraní her a sledování televize podle krajů v roce 2015 (tříletý průměr)

Častou aktivitou mladých je telefonování přes internet, využívají jej dvě třetiny mladých lidí v Jihočeském kraji při celostátním průměru 56 %. Dvě třetiny mladých Pražanů nahrávají na webové stránky určené ke sdílení fotografie, videa nebo jiný obsah, přitom celostátní průměr je 55 %. Ve srovnání s jinými věkovými kate­goriemi se mnohem častěji věnují internetovému hraní her – polovina juniorů oproti necelým 5 % v populaci 55letých a starších. Sledování televize na internetu se věnuje 39 % osob ve věku 16 až 29 let, nejméně je tento způsob trávení volného času rozšířen v krajích Ústeckém a Libereckém, nejvíce ve Zlínském kraji. Mezi mladými lidmi je přitom v oblibě sledování internetových televizí, které nemají svůj protějšek v klasickém televizním vysílání, ale fungují pouze on-line.

Autor: , oddělení informačních služeb
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Ve využívání internetu jsou si Češi a Slováci podobní

ilustrativní fotka

V únoru uběhlo 26 let od významného milníku v oblasti komunikačních technologií na území bývalého Československa. Náš společný stát byl dne 13. února 1992 slavnostně připojen k síti internet.

Stále častěji jednáme s úřady on-line

Ilustrační obrázek

Více než třetina obyvatel ČR využila v roce 2017 při jednání s úřady internet. O něco menší podíl jednal on-line také se školami, lékaři či knihovnami. Při vyplňování formulářů ale stále téměř polovina Čechů preferovala osobní kontakt na úřadě.

Děti se z ústavů přesouvají do náhradních rodin

ilustrativní fotka

Ke konci roku 2016 bylo v Česku v náhradní rodinné péči umístěno více než 18 tis. dětí. Jejich počet vzrostl během posledních deseti let dvaapůlkrát. Největší počet dětí v náhradní rodinné péči žije v Moravskoslezském kraji, nejméně v Kraji Vysočina.

Mladí na trhu práce

ilustrativní fotka

Ekonomická aktivita mladých lidí se výrazně liší podle věku i pohlaví. Míra ekonomické aktivity byla logicky nejnižší ve věku 15–19 let, kdy se drtivá většina mladých teprve připravuje na své budoucí povolání. Podprůměrná je i ve věkové skupině 20–24 let, kdy ještě významná část juniorů studuje vysokou školu.

Kde žijí vysokoškoláci

ilustrační foto

Kolik vysokoškoláků studuje v kraji svého trvalého bydliště? Z kterého kraje jich nejvíce vyjíždí? Odpovědi nejen na tyto otázky o studentech veřejných a soukromých vysokých škol lze nalézt v systému Sdružené informace matrik studentů, jehož provozovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Nejvíce mladých se stěhuje do okolí velkých měst

ilustrativní fotka

V Česku dochází k postupnému stárnutí obyvatelstva. Neustále se přitom snižuje počet a podíl mladých osob. Pracovníci krajských správ ČSÚ shromáždili ucelený soubor statistických údajů o mladé generaci, a to i v územním detailu.