Ohlédnutí za juniory

VYDÁNÍ: 11-12/2017
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Na krajských správách Českého statistického úřadu se v analytické a publikační činnosti již řadu let každoročně věnujeme jednomu společnému tématu, například udržitelnému rozvoji, venkovu, lidským zdrojům, demografickému vývoji nebo seniorům.

Na krajských správách Českého statistického úřadu se v analytické a publikační činnosti již řadu let každoročně věnujeme jednomu společnému tématu, například udržitelnému rozvoji, venkovu, lidským zdrojům, demografickému vývoji nebo seniorům. Téma pro rok 2017 – mladá generace – jsme vybrali kvůli jeho aktuálnosti a nutnosti upozornit na řešení problémů s juniory. Zaměřili jsme se na mladou generaci nejen z pohledu demografického, ale sledovali jsme i její vzdělání a vzdělávání, uplatnění na trhu práce, bydlení, zdravotní a sociální péči i volnočasové aktivity, jako jsou například využívání informačních technologií nebo ochota podílet se na společenském životě v obci (měřeno podílem mladých z počtu kandidátů a zvolených zastupitelů). Snažili jsme se popsat i některé sociálně patologické jevy.
Naše činnost nespočívala pouze ve vypracování analýz, ale také v jejich zveřejnění. V několika krajích byly uspořádány prezentace pro odbornou veřejnost (snažili jsme se oslovit zejména pracovníky krajských úřadů, magistrátů velkých měst a dalších institucí, které se touto oblastí zabývají), ve zbývajících krajích byli uživatelé na závěry našich analýz upozorněni různými formami.
Při zpracování analýz jsme například zjistili, že ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 bylo z celkového počtu zvolených zastupitelů 5,2 % ve věku 18–29 let, nejvíce v Kraji Vysočina a nejméně v Ústeckém kraji. Nebo jsme přišli na to, že nejčastějším zdravotním problémem mladé generace jsou alergie, především senná rýma; nejvíce ve Zlínském kraji a naopak nejméně v Pardubickém kraji. Překvapily nás i mezikrajské rozdíly ve využívání internetu.
Naším záměrem do budoucna je data o mladé generaci ze statistických zjišťování ČSÚ dále shromažďovat a zpřístupňovat. V případě zájmu odborných pracovišť jsou pracovníci informačních služeb krajských správ ČSÚ připraveni poskytovat data z našich zdrojů, a to včetně analýzy nabytých poznatků. Pokud se nejedná o data Českého statistického úřadu, můžeme poradit, kde údaje získat.

Autor:
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Mladí na trhu práce

ilustrativní fotka

Ekonomická aktivita mladých lidí se výrazně liší podle věku i pohlaví. Míra ekonomické aktivity byla logicky nejnižší ve věku 15–19 let, kdy se drtivá většina mladých teprve připravuje na své budoucí povolání. Podprůměrná je i ve věkové skupině 20–24 let, kdy ještě významná část juniorů studuje vysokou školu.

Kde žijí vysokoškoláci

ilustrační foto

Kolik vysokoškoláků studuje v kraji svého trvalého bydliště? Z kterého kraje jich nejvíce vyjíždí? Odpovědi nejen na tyto otázky o studentech veřejných a soukromých vysokých škol lze nalézt v systému Sdružené informace matrik studentů, jehož provozovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Nejvíce mladých se stěhuje do okolí velkých měst

ilustrativní fotka

V Česku dochází k postupnému stárnutí obyvatelstva. Neustále se přitom snižuje počet a podíl mladých osob. Pracovníci krajských správ ČSÚ shromáždili ucelený soubor statistických údajů o mladé generaci, a to i v územním detailu.