Videohry hrajeme do 24 let

VYDÁNÍ: 11-12/2017
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Podle ČSÚ nejčastěji hrají či stahují videohry přes internet mladí lidé ve věku 16–24 let, a to necelých 67 % v této kategorii. Poté zájem o videohry prudce klesá. V další věkové kategorii 25–34 let hraje videohry přes internet 30 % lidí.

Z šetření Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci (VŠIT) vyplynulo, že podíl hráčů má i v dalších věkových kategoriích sestupnou tendenci. Hráči se nicméně najdou také mezi lidmi v důchodovém věku. Zastoupení hráčů ve věkové kategorii starších 65 let se pohybuje okolo 4 %.

Srovnání 10 zemí EU s největším podílem hráčů ve věku 16–24 let v roce 2016

Srovnání 10 zemí EU s největším podílem hráčů ve věku 16–24 let v roce 2016

V české populaci starší 16 let pak hraje podle údajů z šetření VŠIT hry přes internet necelých 20 % lidí, přičemž daleko častěji hrají tyto hry muži (29 %) než ženy (11 %). Hraním her přes internet se rozumí hra hraná přes počítač či mobilní platformu s ostatními hráči (multiplayer), hra hraná přes internetový prohlížeč (nejčastěji na sociálních sítích) či hra stažená přes internet.
Nejsilnější demografickou skupinou herního trhu jsou bezesporu mladí muži. Podle údajů Eurostatu za rok 2016 se hraní a stahování videoher v zemích EU věnovalo v průměru přes 65 % mužů ve věku 16–24 let. Podíl hráček v tomto věku byl mnohem nižší. V členských zemích ve věkové kategorii 16–24 let hrálo či stahovalo hry přes internet necelých 44 % žen.
Podíl českých hráčů ve věku 16–24 let
se pohyboval nad evropským průměrem a dosahoval výše 74 % všech mužů v tomto věku. Tím se čeští hráči umístili na pomyslném sedmém místě v rámci evropského srovnání. Nejaktivnější hráči ve věku 16–24 let se nacházeli v Dánsku (82 %), kde hrálo také vysoké procento žen (70 %) v tomto věku. Nejméně pak hráli muži ve věku 16–24 let ve Slovinsku, a to jen 46 % mužů v této věkové kategorii.

Hraní videoher přes internet v české populaci starší 16 let v roce 2017 (v posledních 3 měsících, v %)

Hraní videoher přes internet v české populaci starší 16 let v roce 2017 (v posledních 3 měsících, v %)

Internet jako distribuční platforma

Internet je v současné době pro hraní a distribuci her zcela zásadní. Fyzické nabývání her je, stejně jako u ostatních audiovizuálních děl, v posledních letech na ústupu.
Největší on-line distribuční sítí pro videohry je v současnosti platforma STEAM. Do té přispívají také čeští herní vývojáři, kteří mají ve světě videoher zavedené jméno. Podle šetření zpracovaného GameDev Area a MU Game Studies bylo v roce 2016 prostřednictvím této platformy distribuováno 16 herních titulů, které vydaly české společnosti v roce 2016. Tyto hry oslovily celosvětově více než 1,6 mil. hráčů, kteří strávili jejich hrou přibližně 52 mil. hodin. Celkově se přes platformu STEAM prodalo 1,9 mil. kopií českých her vydaných v roce 2016. Jejich tržby dosáhly výše 49 mil. dolarů, tedy více než 1 mld. Kč.

Autor: , oddělení statistiky vzdělávání, zdravotnictví, kultury a sociálního zabezpečení
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

„Ajťáci“ chybějí dvěma třetinám firem

ilustrativní fotka

Poptávka po ICT odbornících se rok od roku zvyšuje. Za poslední dva roky stoupl podíl firem, které měly problémy s obsazením volných míst, o osm procentních bodů. Situaci jim neusnadňují ani nadprůměrné platy, které ICT pracovníci pobírají.

Ve využívání internetu jsou si Češi a Slováci podobní

ilustrativní fotka

V únoru uběhlo 26 let od významného milníku v oblasti komunikačních technologií na území bývalého Československa. Náš společný stát byl dne 13. února 1992 slavnostně připojen k síti internet.

Největší digitální propast je na Vysočině

ilustrativní obrázek

Zatímco ve skupině mladých do 25 let jsou on-line téměř všichni (97 %), podíl seniorů nad 65 let, kteří užívají internet alespoň jednou týdně, je zatím 27 %.

Stále častěji jednáme s úřady on-line

Ilustrační obrázek

Více než třetina obyvatel ČR využila v roce 2017 při jednání s úřady internet. O něco menší podíl jednal on-line také se školami, lékaři či knihovnami. Při vyplňování formulářů ale stále téměř polovina Čechů preferovala osobní kontakt na úřadě.

Děti se z ústavů přesouvají do náhradních rodin

ilustrativní fotka

Ke konci roku 2016 bylo v Česku v náhradní rodinné péči umístěno více než 18 tis. dětí. Jejich počet vzrostl během posledních deseti let dvaapůlkrát. Největší počet dětí v náhradní rodinné péči žije v Moravskoslezském kraji, nejméně v Kraji Vysočina.

V Evropě patříme mezi nejaktivnější sportovní fanoušky

ilustrativní fotka

V nedávno zveřejněném srovnání návštěvnosti sportovních akcí v jednotlivých zemích EU se Česká republika umístila na pátém místě. Sportovní akci v ČR navštíví alespoň jednou za rok více než 41 % populace starší 16 let.

Elpíčka na vzestupu

ilustrativní fotka

Rok 2016 byl pro vinylové desky v ČR úspěšný. Jejich podíl se na prodejích fyzických hudebních nosičů vyšplhal již na 17 %. Trend u nás tak kopíruje celosvětový nárůst zájmu o tyto nosiče.

Kultuře se věnuje třetina populace

ilustrativní fotka

Kulturní obsah se přesouvá na internet. Využití sítě k přehrávání filmů a hudby se v posledních letech násobně zvýšilo. Živá představení však stále ročně navštěvuje polovina populace.

Filmovému trhu se daří. Díky pobídkám

ilustrativní fotka

Český filmový trh v posledních letech ožil, a to zejména díky tzv. filmovým pobídkám. Od roku 2010 je přiděluje produkčním společnostem Státní fond kinematografie. Za uplynulé čtyři roky vyplatil více než dvě miliardy korun.

Zapomeňte na CD, vsaďte na „streaming“

ilustrativní fotka

Díky internetu prošel audiovizuální a mediální sektor na přelomu tisíciletí velkými změnami. Služby umožňující volné sdílení souborů připravily o miliardové tržby hlavně velké společnosti.