Vrozené vývojové vady dětí

VYDÁNÍ: 11-12/2017
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Od roku 2000 počet živě narozených dětí s vrozenou vadou v ČR (41 na 1 tis. živě narozených dětí v roce 2000) vzrůstal s maximálními hodnotami v letech 2010 až 2012 (48 na 1 tis. živě narozených dětí v roce 2012)

Od roku 2000 počet živě narozených dětí s vrozenou vadou v ČR (41 na 1 tis. živě narozených dětí v roce 2000) vzrůstal s maximálními hodnotami v letech 2010 až 2012 (48 na 1 tis. živě narozených dětí v roce 2012). V následujících letech již byly hodnoty nižší.
V ČR patřily v období let 2012–2014 mezi oblasti s vyšším výskytem vrozených vad kraje severozápadního, severního a severovýchodního pohraničí. V republikovém srovnání 77 okresů včetně hlavního města Prahy byl podle incidence vrozených vývojových vad v tříletém průměru let 2012–2014 vyšší výskyt v okrese Česká Lípa (87,2 ‰), sledovaném okresy Svitavy (78,9 ‰), Ústí nad Orlicí (73,0 ‰), Šumperk (67,3 ‰) a Tábor (62,0 ‰). Nejnižší výskyt vrozených vad je situován do okresů na jihu Moravy a v jihovýchodních Čechách, do okresů Brno-venkov (21,3 ‰) a Znojmo (25,9 ‰).

Živě narození s vrozenou vadou podle okresů a krajů, tříletý průměr 2012–2014

Živě narození s vrozenou vadou podle okresů a krajů, tříletý průměr 2012–2014

Autor: , oddělení informačních služeb, KS ČSÚ v Pardubicích
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Nezletilí a mladiství páchají méně trestných činů

ilustrativní fotka

Kriminalita mladistvých je ve Středočeském kraji v porovnání s kraji Moravskoslezským a Ústeckým poloviční. Dokládají to data Policejního prezidia ČR.

Mladé ženy kouří i v těhotenství

ilustrativní fotka

V posledních letech české ženy odkládají mateřství a založení rodiny do pozdějšího věku a k plánovanému mateřství přistupují zodpovědněji.

Nejvíce mladých se stěhuje do okolí velkých měst

ilustrativní fotka

V Česku dochází k postupnému stárnutí obyvatelstva. Neustále se přitom snižuje počet a podíl mladých osob. Pracovníci krajských správ ČSÚ shromáždili ucelený soubor statistických údajů o mladé generaci, a to i v územním detailu.

Ve srovnání s muži jsou mladé ženy vzdělanější

Ilustrační foto

Vyšší sekundární vzdělání nemá v České republice pouze 5 % mladých žen a mužů. Mladé ženy studují téměř o rok déle než muži. Tyto závěry vycházejí z ročenky Education at a Glance 2015, ve které Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) každý rok porovnává vzdělávací systémy.

S rodiči do Kristových let

ilustrativní fotka

Rozdíly mezi věkem, v němž mladí opouští domácnosti rodičů a začínají žít samostatně, jsou mezi evropskými zeměmi obrovské. Průměrně stráví děti v Unii ve společné domácnosti s rodiči 26,1 roku. V České republice zůstávají mladí se svými rodiči průměrně do věku 26,7 roku.

Počet podnikatelek se za 20 let zdvojnásobil

ilustrační foto

Je to věčné dilema: Podnikat nebo být zaměstnanec? I když počet podnikatelů roste, rozhodnutí vyřídit si živnostenský list může být spíše důsledkem celospolečenských a ekonomických podmínek než svobodné volby.

Ženy ve volbách

Podíl zvolených žen

Přestože se počet kandidujících do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v období 2006 až 2013 stále zvyšoval, podíl žen mezi nimi mírně klesal. Kolísal i počet zvolených žen. Celkově a ve většině věkových kategorií byli v roce 2013 opět muži úspěšnější.