Růst českého průmyslu pokračoval

Český průmysl se na počátku roku 2017 vyznačoval vysokou dynamikou, znatelně převyšující tempa předchozího roku a navazující spíše na velice úspěšný rok 2015. Ve 2. a 3. čtvrtletí 2017 je však již patrný pokles dynamiky.

Přidaná hodnota v průmyslu celkem v 1. až 3. čtvrtletí 2017 meziročně vzrostla v běžných cenách o 5,5 % na 975,8 mld. Kč. Na celkově pozitivním vývoji se podílel především objemově nejvýznamnější zpracovatelský průmysl, v němž přidaná hodnota za tři čtvrtletí roku 2017 vzrostla o 5,7 %. K růstu nejvíce přispělo odvětví výroby chemických látek a chemických přípravků, kde došlo k obnovení plného výkonu petrochemických provozů po předchozí havárii jednoho z významných provozů. Významnější nárůst přidané hodnoty byl zaznamenán též ve výrobě farmaceutických výrobků a přípravků, papíru a výrobků z papíru, počítačů, elektronických a optických přístrojů i strojů a zařízení. V objemově dominantní výrobě motorových vozidel rostla přidaná hodnota výrazně ještě na počátku roku 2017. Následně ve 3. čtvrtletí se její růst zastavil, neboť narazil na již vysokou srovnatelnou základnu.

Index průmyslové produkce v EU28, leden až září 2017

Index průmyslové produkce v EU28, leden až září 2017

Náklady v roce 2017 se vrátily k růstu

Spotřeba materiálu a energie a náklady na služby se v prvních třech čtvrtletích roku 2017 vyvíjely odlišně od situace v předchozím roce. Zatímco v 1. až 3. čtvrtletí 2016 se meziročně snížily o 3,2 %, a bylo tedy dosahováno úspor na nákladových položkách, od počátku roku 2017 se opět vrátily k růstu, který navíc ve 2. i 3. čtvrtletí předstihoval růst výkonů. V kumulaci za 1. až 3. čtvrtletí 2017 byl zaznamenán meziroční nárůst spotřeby materiálu a energie a nákladů na služby o 8,7 %. Obecně lze říci, že nejvíce rostly v těch průmyslových odvětvích, kde bylo předtím v roce 2016 dosaženo největších úspor, a to tedy ve výrobě a rozvodu elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu, v rámci zpracovatelského průmyslu pak ve výrobě základních kovů, hutním zpracování kovů a slévárenství, výrobě kovových konstrukcí a kovodělných výrobků i výrobě koksu a rafinovaných ropných produktů; ve všech těchto odvětvích meziroční růst přesáhl 11 %. Největší dopad má však osmiprocentní nárůst ve výrobě motorových vozidel, přívěsů a návěsů.

Vývoj přidané hodnoty a navazujících ukazatelů v průmyslu ve čtvrtletích 2015 až 2017 (stejné období předchozího roku = 100)

Vývoj přidané hodnoty a navazujících ukazatelů v průmyslu ve čtvrtletích 2015 až 2017 (stejné období předchozího roku = 100)

Tempo růstu průmyslové produkce zrychlilo

Průmyslová produkce v České republice v kumulaci za leden až září 2017 po očištění od vlivu počtu pracovních dní vzrostla meziročně o 5,9 %, což je v porovnání se stejným obdobím předchozího roku relativně výrazný nárůst, neboť ve stejném období roku 2016 vzrostla průmyslová produkce meziročně „jen“ o 2,8 %. Meziroční nárůst 1. čtvrtletí 2017 je 5,0 %, 2. čtvrtletí 6,8 % a 3. čtvrtletí 5,8 %.
Průmyslová produkce vzrostla v období za leden až září 2017 v Evropské unii meziročně o 2,9 %, Česká republika je tedy s nárůstem 5,9 % výrazně nad průměrem EU28. Nejvyšší meziroční nárůst v tomto období v rámci EU28 vykázal průmysl v Lotyšsku (9,8 %), v Estonsku (8,7 %), v Rumunsku (8,3 %). Naopak pokles meziroční průmyslové produkce zaznamenaly v tomto období Irsko (–3,7 %) a Lucembursko (–0,6 %).

Finanční ukazatele v průmyslu
v mld. Kč, běžné ceny

Finanční ukazatele v průmyslu

Více informací na www.czso.cz

Průmysl, energetika