Výběr statistických zajímavostí ze světa

Eurostat: Čím si obyvatelé EU připíjejí na zdraví? Nizozemsko: Náctiletých matek stále ubývá. Irsko: Nejčastějším zaměstnáním byli prodavač a pokladní.

Eurostat: Čím si obyvatelé EU připíjejí na zdraví?

V roce 2016 se ze zemí EU vyvezlo celkem 744 mil. litrů šumivého vína, z toho 465 mil. litrů (62 %) představoval export do jiné členské země. Pořadí zemí, které se z hlediska vývozu sektů trvale pohybují na předních místech, není žádným překvapením. Bezmála polovina (45 %) unijního exportu těchto druhů vín připadá na Itálii, z níž se v roce 2016 vyvezlo 335 mil. litrů. Druhá příčka s velkým odstupem patřila Francii (172 mil. litrů, 23 %), na třetím místě skončilo s nepatrnou ztrátou Španělsko (168 mil. litrů, 23 %). Výroba vína v Německu není z hlediska celé EU zanedbatelná, tamní producenti se však nespecializují na šumivá vína, resp. na jejich vývoz do zahraničí, a tak v roce 2016 putovalo za hranice Německa jen 32 mil. litrů sektu, tj. 4 % unijního vývozu. Šumivá vína vyrobená v zemích EU míří nejčastěji do Spojených států amerických, kam směřovaly více než dvě pětiny (41 %) vývozu za hranice EU. Své obchodní partnery mají unijní producenti sektů také v Japonsku a Rusku, přičemž do každé z uvedených zemí míří necelá desetina mimounijního vývozu. Ve výrobě sektů je EU téměř soběstačná, ale i tak se zdejší zákazníci mohou setkat na domácím trhu se šumivými víny z Austrálie, odkud se v roce 2016 dovezlo 2,2 mil. litrů, což představovalo 29 % importu ze zemí mimo EU, či z Jižní Afriky, odkud pocházelo 1,9 mil. litrů sektu. Celkem se v roce 2016 dovezlo ze zemí mimo EU necelých 8 mil. litrů šumivých vín. Více ZDE.

Nizozemsko: Náctiletých matek stále ubývá

Podle údajů nizozemského statistického úřadu z necelých 173 tis. dětí, které se v Nizozemsku v roce 2016 narodily, jich 1 492 mělo matku mladší 20 let. Pokračoval tak trend z předchozích let, kdy náctiletých matek ubývalo. Na začátku tisíciletí se z 207 tis. dětí narodilo 3,5 tis. dětí ženám ve věku 15–19 let. Podíl dětí, jejichž matce v době porodu bylo méně než 20 let, tak od roku 2000 klesl na polovinu, a sice z 1,7 % v roce 2000 na 0,9 % v roce 2016.
Mezi zeměmi EU28 je Nizozemsko tou zemí, v níž je podíl žen, které se staly matkami před svými 20. narozeninami, nejnižší. Údaje Eurostatu umožňují srovnání na datech z roku 2015, kdy z tisíce žen ve věku 15–19 let bylo v Nizozemsku matkami pouze 3,2 z nich. Nižší podíl byl zaznamenán jen v mimounijním Švýcarsku (2,6 ‰). Největší zastoupení žen, které před dosažením 20 let mají alespoň jedno dítě, bylo v roce 2015 v Bulharsku (41,3 z tisíce žen) a v Rumunsku (36,6 ‰). V České republice to bylo 11,6 ‰. Více ZDE.

Irsko: Nejčastějším zaměstnáním byli prodavač a pokladní

Další z řady tematických výstupů ze sčítání lidu, které se v Irsku konalo v dubnu 2016, se zaměřil na statistiku zaměstnanosti. Ve srovnání s předchozím sčítáním z roku 2011 byl zaregistrován nárůst pracovní síly o 73 tis. osob na 2,304 mil. osob, tj. o 3,2 %. Mezi zmíněnými lety došlo ke snížení nezaměstnanosti, a to především u mužů, ale i nadále zůstává počet nezaměstnaných mužů vyšší než počet žen aktivně hledajících práci. Zaměstnaní byli tříděni do 328 kategorií podle druhu vykonávané práce. Téměř 91 tis. osob pracuje na pozici prodavač/-ka či pokladní. Více ZDE.