Odešel profesor Lubomír Cyhelský

VYDÁNÍ: 01/2018
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Ve věku 88 let zemřel 22. ledna nestor české statistiky pan profesor Lubomír Cyhelský. Odešla nepřehlédnutelná a charismatická osobnost českého univerzitního prostředí, neúnavný propagátor výuky statistiky i statistické vědy. Odešel člověk, který celý svůj život zasvětil rozvoji a popularizaci statistického oboru.

Jméno profesora Cyhelského zůstane navždy spjato především s katedrou statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze, která byla dominantním místem jeho výzkumné i pedagogické činnosti. Patřil k zakládajícím členům této katedry a věnoval jí úctyhodných padesát let svého života. Katedru statistiky VŠE také téměř 30 let vedl (1962–1990).
Byl skvělým organizátorem statistického života, byl vynikajícím šéfem, který dokázal neobyčejně lidským způsobem a bez emotivních gest vést pracoviště s velkým kolektivem lidí, jež díky jeho vůdčím schopnostem postupně vychovalo celou řadu vynikajících absolventů, kteří se později vepsali do společenského života naší země. Sám přitom zůstával neokázalou osobností, z níž vyzařovala lidskost, pokora k univerzitnímu prostředí a ke statistickému oboru.
Na začátku své profesní dráhy v letech 1951–1952 působil na tehdejším Státním úřadě statistickém v odboru národohospodářských bilancí. Ve druhé polovině šedesátých let byl také vědeckým pracovníkem Výzkumného ústavu národohospodářského plánování, později pak Výzkumného ústavu financí. V roce 1958 získal na VŠE titul kandidáta věd v oboru ekonomická statistika a v roce 1961 se zde habilitoval. O sedm let později byl jmenován profesorem. Titul doktor věd získal v roce 1981. Na univerzitě působil i ve významných akademických funkcích. V letech 1966–1970 byl proděkanem Fakulty národohospodářské VŠE, v období 1976–1985 byl prorektorem VŠE pro pedagogiku. Mnoho let byl též členem statistických a vědeckých rad. Vedle více než šedesátileté pedagogické činnosti se významně podílel i na rozvoji státní statistické služby. V roce 1965 stál pan profesor u zrodu dvouletého postgraduálního statistického studia pro pracovníky státní i resortní statistiky, později přejmenovaného na „specializované statistické studium“. Toto studium probíhá dodnes.
Pan profesor Lubomír Cyhelský spolupracoval i na vzniku časopisu Statistika a byl několik let členem redakční rady. Byl též vedoucím redaktorem všech jedenácti vědeckých sborníků Výzkumného ústavu sociálně ekonomických informací v Praze nazvaného Statistická revue. Publikoval více než 200 prací, z nichž řada je příkladem výjimečně úspěšné popularizace statistiky. Vystoupil s mnoha vědeckými přednáškami doma i v zahraničí. Stal se i historicky prvním laureátem Ceny předsedkyně ČSÚ a rektora VŠE za přínos ke statistice.
Život pana profesora Cyhelského se naplnil a jeho práce se uzavřela. Zůstává však po něm dlouhá řada vděčných absolventů a kolegů, množství vynikajících děl i lidských vzpomínek, které z paměti jeho následovníků určitě nevymizí. Slova díků nemohou zaplnit mezeru, která po něm zůstane, ale mohou alespoň vyjádřit uznání a úctu k jeho celoživotnímu dílu.
Pane profesore, děkujeme Vám!

Emeritní rektor VŠE Richard Hindls a profesor Lubomír Cyhelský.

Emeritní rektor VŠE Richard Hindls a profesor Lubomír Cyhelský.

Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Přehled událostí z ČSÚ

ilustrativní fotka

Statistika&My má dvě ocenění. Šetření ČSÚ o sadech. Cenu předsedkyně ČSÚ letos převzali Zdeněk Pavlík a Jiří Pelej. Zasedání ESSC v Lucemburku.

Přehled událostí z ČSÚ

ilustrativní fotka

ČSÚ se dlouhodobě těší vysoké důvěře veřejnosti. Statistické údaje ČSÚ jsou cenným zdrojem informací. Marek Malý novým předsedou České statistické společnosti. Předseda slovenských statistiků v Praze. Zahraniční obchod se zemním plynem. Profesor Lubomír Cyhelský znovu oceněn. Výtvarná skupina Et cetera vystavuje v prostorách ČSÚ. ČSÚ spolupracuje s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně. Iva Ritschelová na jednáních v Lucemburku.

Studium je rodinným stříbrem ČSÚ

Marie Hlaváčková

Marie Hlaváčková je gestorkou Specializovaného statistického studia. Stala se jí po nástupu do funkce vedoucí oddělení vzdělávání ČSÚ v roce 1998. S tímto studiem má však i osobní zkušenost. Absolvovala jeho 9. běh v letech 1981–1983.

Přehled událostí z ČSÚ

Ilustrační fotka

Navštivte v ČSÚ výstavu o Egyptě. 311 kg plastových víček. 130 mld. Kč Předloni vydaly podniky rekordní částku na inovace. 48 let pracovala v ČSÚ Jiřina Růžková, která letos obdržela Cenu předsedkyně ČSÚ Ivy Ritschelové. Senioři v ČSÚ. Výsledky voleb do zastupitelstev pěti obcí. Statistika&My nejlepší!. 2050 Kolik obyvatel bude v Libereckém kraji?

Přehled událostí z ČSÚ

ilustrativní fotka

ČR přistoupila ke statistickému standardu. Cena předsedkyně ČSÚ bude udělena 29. dubna. Třetina domácností již vyplnila dotazník. Hasiči mají zájem o údaje ČSÚ. Digitální agenda pro Evropu. Iva Ritschelová navštívila krajské správy ČSÚ. Datové zdroje ČSÚ.

Nejčastější hodnotou je modus

prof. Ing. Lubomír Cyhelský, DrSc.

Proč je důležitá statistická gramotnost? Ze kterých děl a od kterých autorů stojí za to čerpat znalosti o statistice? Jeden z nejlepších statistiků a dlouholetý akademický pracovník prof. Ing. Lubomír Cyhelský, DrSc. odpovídá na aktuální otázky.

Často jsme dnes svědky povrchností a bagatelizací

Richard Hindls, rektor Vysoké školy ekonomické v Praze, hovoří o významu statistiky v informacemi zaplaveném světě. Přiznává, že chybí generace popularizátorů statistiky. Poodhaluje hlavní trendy ve výuce statistiky a zmiňuje se o uplatnění absolventů na trhu práce.

Statistici ocenili Lubomíra Cyhelského

prof. Ing. Lubomír Cyhelský, DrSc.

Předsedkyně Českého statistického úřadu Iva Ritschelová a rektor Vysoké školy ekonomické v Praze Richard Hindls společně předali cenu za vynikající zásluhy a přínos v oblasti národní i mezinárodní statistiky. Slavnostní akt se uskutečnil poslední dubnový den v prostorách pražského sídla ČSÚ.