Cenový růst v eurozóně zaostává za průměrem Evropské unie

V Česku i EU28 se v prosinci cenový růst zmírnil. K úrovni předchozího období cenové stagnace se však nevrací.

Vývoj harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP) v Evropské unii se po letech stagnace ustálil nad 1,5% hranicí. Již na konci roku 2016 se meziroční růst cen prudce zvýšil a ukázalo se, že nešlo o jednorázový výkyv. V prosinci 2017 se HICP v EU28 meziročně zvýšil o 1,7 %, což je o 0,1 p. b. méně než v listopadu. Současné tempo zaostává i za počátkem roku 2017.
Velmi zajímavé je meziroční srovnání v samotné eurozóně. Ta má obvykle mírnější cenový vývoj. Ceny ve státech východní Evropy, které ještě nepřijaly euro, zpravidla rostou rychleji. V průběhu let 2015 i 2016 se však rozdíl smazal. Od března 2017 se mezera mezi oběma údaji zvyšuje a v prosinci meziroční přírůstek HICP v eurozóně zaostával za celou Unií o 0,3 p. b.
Česko (2,2 %) se momentálně drží mezi státy s nejrychlejším růstem spotřebitelských cen. Vrchní příčky však obsadily Litva (3,8 %), Estonsko (3,8 %) a Velká Británie (3,0 %). Růst cen je v pobaltských zemích vysoký již delší dobu, ale i zde se mezi listopadem a prosincem zmírnil (v listopadu překročil 4 %). Jedinou zemí, kde HICP meziročně poklesl, byl Kypr (–0,4 %). Jen o 0,5 % vzrostly ceny v Irsku a ve Finsku.

Meziroční nárůst harmonizovaného indexu spotřebitelských cen, prosinec 2017

Meziroční nárůst harmonizovaného indexu spotřebitelských cen, prosinec 2017