Co ovlivňuje, za kolik koupíme brambory

V říjnu 2017 zemědělská cena za jeden kilogram konzumních brambor dosáhla průměrné hodnoty 4,30 Kč. V porovnání se stejným měsícem minulého roku cena mírně vzrostla, a to o 4,4 %, avšak v porovnání s říjnem roku 2015 poklesla o 25 %. K výraznějšímu nárůstu cen konzumních brambor v roce 2017 došlo v červnu a následně v červenci, kdy se cena vyšplhala až k hodnotě 6,78 Kč/kg.

Vývoj cen konzumních brambor ovlivňují dva hlavní faktory: výše produkce a období, kdy se přechází ze skladovaných pozdních brambor na brambory rané.
Rané brambory nastupují obvykle na trh v červnu. Od září na ně kontinuálně navazují pozdní brambory.

Nesoběstačnost ve výrobě brambor ovlivňuje jejich cenu

Jelikož Česká republika není v produkci brambor soběstačná, dalším vlivným činitelem, hlavně pro výši spotřebitelské ceny, je situace na zahraničních trzích a z toho vyplývající cena dovážených brambor. Spotřebitelské ceny konzumních brambor proto vždy úplně nekopírují vývoj tuzemských zemědělských cen. Jak je vidět na grafu, spotřebitelská cena v roce 2017 rostla až do dubna, kdy dosáhla dokonce hodnoty 19,22 Kč/kg. Přitom ceny zemědělských výrobců se v tomto období výrazně nezměnily.

Porovnání sklizní brambor s vývojem zemědělských cen konzumních brambor

Porovnání sklizní brambor s vývojem zemědělských cen konzumních brambor

Jak ovlivňuje produkce brambor zemědělské ceny, ukazuje další graf. Je na něm znázorněn vývoj průměrných cen konzumních brambor za období od června aktuálního roku do května roku následujícího. V letech 2013 a 2015 zapříčinila špatná úroda zvýšení průměrných cen konzumních brambor za příslušný hospodářský rok. Ceny se vyšplhaly až na 7,20 Kč/kg, resp. 6,20 Kč/kg.
V roce 2017 produkce brambor podle odhadů nepřesáhla 615 tis. tun. Mírný meziroční pokles ve sklizních v tomto roce zapříčinil v průměru od června do října 2017 nárůst zemědělské ceny zatím pouze o 0,60 Kč oproti minulému sklizňovému období.

Ceny brambor na českém trhu, říjen 2015 až říjen 2017*)

Ceny brambor na českém trhu, říjen 2015 až říjen 2017*)

Nejdražší brambory byly v Královéhradeckém kraji

Podle statistiky ploch osevů k 31. květnu 2017 podle krajů byla výroba brambor nejvíce soustředěna v krajích Kraj Vysočina (8 261 ha oseté plochy), ve Středočeském (5 484 ha) a v Jihočeském (3 234 ha). Většinu krajů v Česku postihlo v průběhu roku 2017 sucho bez lokálních bouřek, což se odrazilo ve vyšších cenách ovoce a zeleniny, v tradičně bramborářské Vysočině byla úroda brambor nakonec dobrá. To se projevilo udržením nízkých cen konzumních brambor. Do konce října 2017 nepřesáhly průměrnou hodnotu 4,17 Kč/kg. Přitom nejdražším krajem byl Královéhradecký s říjnovou cenou ve výši 4,76 Kč/kg.