Stále častěji jednáme s úřady on-line

Více než třetina obyvatel ČR využila v roce 2017 při jednání s úřady internet. O něco menší podíl jednal on-line také se školami, lékaři či knihovnami. Při vyplňování formulářů ale stále téměř polovina Čechů preferovala osobní kontakt na úřadě.

Ve Výběrovém šetření o využívání ICT v domácnostech a mezi jednotlivci, které ČSÚ každoročně realizuje již od roku 2002, uvedlo v loňském roce 37 % obyvatel ČR starších 16 let, že v posledních 12 měsících využili při jednání s úřady internet. Mezi lidmi ve věku 25 až 54 let jich byla více než polovina (51%). Častěji využívají internet k jednání s úřady také ženy na rodičovské dovolené (54 %). Méně aktivní jsou senioři (13 % mezi lidmi staršími 65 let), stejně jako lidé se základním vzděláním (7 %).

Využití internetu při jednání s úřady (v % z jednotlivců 16+)

Využití internetu při jednání s úřady (v % z jednotlivců 16+)

Úředníky osobně kontaktujeme, když máme vyplnit formulář

Většina z aktivních uživatelů využívá internet pro jednání s úřady spíše nepřímo – k vyhledávání informací (34 %). Výrazně méně lidí (16 %) komunikovalo s úřadem e-mailem, stáhlo si formulář z internetových stránek úřadu (15 %) nebo přímo vyplnilo formulář on-line (11 %). Nejde ale jen o to, že by formuláře k vyplnění nebyly na internetu dostupné. Značná část lidí preferuje osobní jednání s úředníkem, jelikož si na samostatné vyplňování formulářů netroufne. Jen 11 % z těch, kteří potřebovali v posledních 12 měsících vyplnit formulář, tak neučinilo kvůli tomu, že daný dokument nebyl na webu úřadu dostupný. Nejvíce z nich (47 %) naopak uvedlo, že spíše preferují osobní kontakt na úřadě. Věk zde ale opět hraje svou roli. Pro lidi do 35 let je nedostupnost formuláře on-line častější barié­rou než pro osoby nad touto věkovou hranicí (16 vs. 9 %). Naopak méně často uvádějí, že preferují osobní kontakt na úřadě (35 vs. 49 %).
Podíl lidí, kteří při jednání s úřady využívají internet, v čase roste (28 % v roce 2013 vs. 37 % v roce 2017). Nejvíce přibývá právě těch, kteří si vyhledávají informace na jejich internetových stránkách (26 % v roce 2013 vs. 34 % v roce 2017). Aktivnější v této oblasti začali být především lidé ve věku 45–54 let (30 % v roce 2013 vs. 43 % v roce 2017). V případě ostatních způsobů on-line jednání s úřady je nárůst za stejné období u celkové populace sotva poloviční.

Bariéry vyplnění formuláře úřadu on-line (v % z těch, kteří formulář vyplnit potřebovali, ale neučinili tak on-line)

Bariéry vyplnění formuláře úřadu on-line (v % z těch, kteří formulář vyplnit potřebovali, ale neučinili tak on-line)

Studenti využívají internet nejčastěji

Češi využívají internet nejen při jednání s úřady, ale také s dalšími veřejnými institucemi, jako jsou školy, zdravotnická zařízení nebo knihovny. V roce 2017 uvedlo 30 % Čechů starších 16 let, že tuto možnost v posledních 12 měsících využili. Stejně jako v případě jednání s úřady i zde platí, že lidé nejčastěji vyhledávají informace na jejich webových stránkách (27 %). Formuláře pak stahují nebo vyplňují on-line výrazně méně často (7 % a 5 %). V případě veřejných institucí jsou pak studenti těmi, kteří v jednání s nimi využívají internet nejčastěji (56 %).
I přes nárůst využívání internetu při jednání s úřady nebo veřejnými institucemi v posledních letech ale Česká republika stále zaostává za průměrem EU. S úřadem anebo jinou veřejnou institucí totiž aktivně komunikovalo nebo si prohlíželo jejich webové stránky 46 % osob ve věku 16–74 let. Průměr EU byl přitom 49 %. Mezi jednotlivými státy EU jsou ovšem obrovské rozdíly. Pomyslnému žebříčku vévodí severské státy Dánsko (89 %), Švédsko (84 %) a Finsko (83 %). Na chvostu je naopak Rumunsko (9 %). Svou roli zde jistě hraje jak dostupnost internetu a možnost vyplňovat formuláře on-line, tak i odlišná mentalita a zvyky. Češi jsou například mírně nad průměrem EU ve vyhledávání informací na stránkách veřejné správy (44 vs. 41 % EU). Výrazně ale zaostávají ve stahování formulářů (18 vs. 30 %) a jejich vyplňování on-line (14 vs. 30 %).

Více informací na www.czso.cz

Informační technologie