Tipy pro Vás

Twitter: U. S. Census Bureau. Infografika: Eurostat: Vyrobeného mléka vypijeme jen 11 %. Eurostat: Zdraví a pocit duševní pohody. Kniha: ŠÚ SR: Slovenská republika v číslach 2017. WHO: Životní prostor pro stárnoucí společnost. Eurostat: Sustainable development in the European Union, 2017.

Twitter:

U. S. Census Bureau.
@uscensusbureau

Twitterový účet United States Census Bureau nezveřejňuje, jak by se snad podle názvu mohlo zdát, pouze údaje z výsledků sčítání lidu, a i když se věnuje demografickým statistikám, neopomíjí ani statistiky sociální či ekonomické. Připojte se k téměř 86 tis. odběratelů. Více ZDE.

U. S. Census Bureau.

Infografika:

Eurostat: Vyrobeného mléka vypijeme jen 11 %.

V roce 2016 měl mlékárenský průmysl v Evropské unii k dispozici 152 mil. tun plnotučného mléka na další zpracování. Více než třetina mléka (37 %) se transformovala do podoby sýra, 30 % se přeměnilo na máslo, z 13 % mléka se stala smetana a 11 % mléka se vypilo. Více než pětina mléka (22 %) se vyprodukuje ve Velké Británii. Více ZDE.

Eurostat: Vyrobeného mléka vypijeme jen 11 %.

Eurostat: Zdraví a pocit duševní pohody.

Jedním z cílů trvale udržitelného rozvoje, kterému se věnuje Organizace spojených národů, je zdraví a pocit duševní pohody. Sice se přímo nesledují výše zmíněné indikátory, ale na jejich změny lze usuzovat třeba prostřednictvím ukazatele naděje dožití při narození, pocitu ohrožení hlukem, míry sebevražednosti aj. Více ZDE.

Kniha:

ŠÚ SR: Slovenská republika v číslach 2017.

Rok 2018 se u našich východních sousedů nese v duchu hesla Slováci napříč stoletím. Stejně jako Česká republika, tak i Slovenská republika si připomíná nejen 100. výročí vzniku Československa, ale také 25. výročí vzniku samostatného státu. Statistický úřad Slovenské republiky se rozhodl tato výročí oslavit pro něj typickou formou, a to pomocí statistik. Do nového vydání vybrali slovenští statistici zajímavé demografické, sociální a ekonomické informace o naší společnosti. Velkou změnou je bezesporu vizuální podoba prezentace statistických údajů. Více ZDE.

ŠÚ SR: Slovenská republika v číslach 2017.

WHO: Životní prostor pro stárnoucí společnost.

Obyvatelstvo Evropy stárne. Změní se nějak jeho potřeby? A pokud ano, jsme jako společnost na tyto změny připraveni a budeme se umět přizpůsobit? Má smysl uvažovat o nízkopodlažních autobusech, vyšších nástupních ostrůvcích, společném bydlení starších osob, seniorských divadelních představeních, ale i třeba o používání většího písma v novinách či knihách? A co například sice možná neestetické, ale funkční umístění reproduktorů na televizorech na přední straně? Neboť takto umístěné je člověk mající problém se sluchem lépe slyší a nemusí obtěžovat hlukem své sousedy za zdí. Odpovědi na tyto a mnohé další otázky spojené s životním prostorem pro stárnoucí společnost naleznete na stránkách knihy, kterou pro evropský region připravila Světová zdravotnická organizace (WHO). Více ZDE.

WHO: Životní prostor pro stárnoucí společnost.

Eurostat: Sustainable development in the European Union, 2017.

Součástí každé kapitoly publikace, jejímž vydavatelem je evropský statistický úřad Eurostat, je poutavá infografika. Titul přináší údaje o patnácti oblastech, s jejichž pomocí je hodnocen trvale udržitelný rozvoj v zemích Evropské unie. Více ZDE.

Eurostat: Sustainable development in the European Union, 2017.