Co nabízí ČSÚ on-line

VYDÁNÍ: 02/2018
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

V ústředí ČSÚ i na každé krajské správě jsou oddělení informačních služeb. Na ta se mohou uživatelé dat obrátit se svými dotazy prostřednictvím speciální e-mailové schránky, telefonicky nebo je osobně navštívit.

Každý rok tato pracoviště zodpovědí v průměru 14 tis. požadavků, z toho skoro polovinu e-mailem. Další část je řešena telefonicky, případně osobní konzultací, zejména v regionech. Většina přijatých požadavků, pokud se nejedná o složitější případy vyžadující podrobnější konzultaci s ostatními odborníky v ČSÚ, bývá vyřízena za velmi krátkou dobu, zpravidla do druhého pracovního dne. V Katalogu produktů ČSÚ (ZDE) lze vybrat a prostřednictvím e-formulářů objednat daný výstup. Jakmile je daný produkt zveřejněn na www.czso.cz, zákazníci e-mailem obdrží přímý odkaz. Stejným způsobem si mohou objednat i tištěnou publikaci, případně se obrátit s dotazem na informační služby nebo poslat požadavek na specializovaná data pro účely vědeckého výzkumu.

Co nabízí ČSÚ on-line

 

 

Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Stále častěji jednáme s úřady on-line

Ilustrační obrázek

Více než třetina obyvatel ČR využila v roce 2017 při jednání s úřady internet. O něco menší podíl jednal on-line také se školami, lékaři či knihovnami. Při vyplňování formulářů ale stále téměř polovina Čechů preferovala osobní kontakt na úřadě.

Bez metadat se neobejde žádný statistický výkaz

Pavla-Trendová_náhled

Pavla Trendová je ředitelkou sekce obecné metodiky a registrů. Zabývá se přípravou statistických zjišťování, centrálním zpracováním dat, včetně těch volebních, snižováním administrativní zátěže respondentů nebo zefektivněním výkonu státní statistické služby.

Výkazy mění podobu

ilustrační foto

Dataman, EPV, Dante/DanteWeb. Tak se nazývají prostředí a aplikace pro pořizování a kontrolu statistických výkazů ČSÚ.

Některé výkazy nahradí administrativní data

ilustrativní fotka

Záměr Evropské unie snižovat zátěž respondentů nahrazováním údajů ze statistických výkazů daty z administrativních zdrojů se daří i v České republice. Svědčí o tom Program statistických zjišťování na rok 2017.

Proč ČSÚ vybral zrovna vaši firmu?

Ilustrační foto

Český statistický úřad rozeslal letos v lednu podnikatelům, obecním a krajským úřadům, neziskovým, vládním a finančním institucím, ministerstvům aj. Oznámení o zpravodajské povinnosti vůči ČSÚ. Úřad tak dal na začátku roku na vědomí, že daný subjekt – respondent musí v roce 2016 vyplnit jeden nebo více statistických výkazů.

Český statistický úřad se více otevřel veřejnosti

prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc.

Iva Ritschelová, předsedkyně Českého statistického úřadu, hovoří o dosažených výsledcích v uplynulém období a plánech na rok 2013.

Výhody PDF výkazů

Ilustrační obrázek

Dlouhodobým cílem Českého statistického úřadu (ČSÚ) je přejít výhradně na elektronický kontakt se zpravodajskými jednotkami. Od tohoto způsobu komunikace úřad očekává zjednodušení, zrychlení a snížení zátěže zpravodajských jednotek i ČSÚ.

Využije oficiální statistika Big Data?

Ing. Jan Ernest

Vrchním ředitelem sekce produkčních statistik ČSÚ se stal v listopadu 2014 Jan Ernest. Nový manažer, jehož předchůdcem byl Josef Vlášek, hovoří o nástrojích statistiků v souvislosti s globalizací, o fenoménu Big Data a o šetření v podnicích. Na české statistice si nejvíce cení její odbornosti a nezávislosti.