Stále častěji jednáme s úřady on-line

VYDÁNÍ: 02/2018
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Více než třetina obyvatel ČR využila v roce 2017 při jednání s úřady internet. O něco menší podíl jednal on-line také se školami, lékaři či knihovnami. Při vyplňování formulářů ale stále téměř polovina Čechů preferovala osobní kontakt na úřadě.

Ve Výběrovém šetření o využívání ICT v domácnostech a mezi jednotlivci, které ČSÚ každoročně realizuje již od roku 2002, uvedlo v loňském roce 37 % obyvatel ČR starších 16 let, že v posledních 12 měsících využili při jednání s úřady internet. Mezi lidmi ve věku 25 až 54 let jich byla více než polovina (51%). Častěji využívají internet k jednání s úřady také ženy na rodičovské dovolené (54 %). Méně aktivní jsou senioři (13 % mezi lidmi staršími 65 let), stejně jako lidé se základním vzděláním (7 %).

Využití internetu při jednání s úřady (v % z jednotlivců 16+)

Využití internetu při jednání s úřady (v % z jednotlivců 16+)

Úředníky osobně kontaktujeme, když máme vyplnit formulář

Většina z aktivních uživatelů využívá internet pro jednání s úřady spíše nepřímo – k vyhledávání informací (34 %). Výrazně méně lidí (16 %) komunikovalo s úřadem e-mailem, stáhlo si formulář z internetových stránek úřadu (15 %) nebo přímo vyplnilo formulář on-line (11 %). Nejde ale jen o to, že by formuláře k vyplnění nebyly na internetu dostupné. Značná část lidí preferuje osobní jednání s úředníkem, jelikož si na samostatné vyplňování formulářů netroufne. Jen 11 % z těch, kteří potřebovali v posledních 12 měsících vyplnit formulář, tak neučinilo kvůli tomu, že daný dokument nebyl na webu úřadu dostupný. Nejvíce z nich (47 %) naopak uvedlo, že spíše preferují osobní kontakt na úřadě. Věk zde ale opět hraje svou roli. Pro lidi do 35 let je nedostupnost formuláře on-line častější barié­rou než pro osoby nad touto věkovou hranicí (16 vs. 9 %). Naopak méně často uvádějí, že preferují osobní kontakt na úřadě (35 vs. 49 %).
Podíl lidí, kteří při jednání s úřady využívají internet, v čase roste (28 % v roce 2013 vs. 37 % v roce 2017). Nejvíce přibývá právě těch, kteří si vyhledávají informace na jejich internetových stránkách (26 % v roce 2013 vs. 34 % v roce 2017). Aktivnější v této oblasti začali být především lidé ve věku 45–54 let (30 % v roce 2013 vs. 43 % v roce 2017). V případě ostatních způsobů on-line jednání s úřady je nárůst za stejné období u celkové populace sotva poloviční.

Bariéry vyplnění formuláře úřadu on-line (v % z těch, kteří formulář vyplnit potřebovali, ale neučinili tak on-line)

Bariéry vyplnění formuláře úřadu on-line (v % z těch, kteří formulář vyplnit potřebovali, ale neučinili tak on-line)

Studenti využívají internet nejčastěji

Češi využívají internet nejen při jednání s úřady, ale také s dalšími veřejnými institucemi, jako jsou školy, zdravotnická zařízení nebo knihovny. V roce 2017 uvedlo 30 % Čechů starších 16 let, že tuto možnost v posledních 12 měsících využili. Stejně jako v případě jednání s úřady i zde platí, že lidé nejčastěji vyhledávají informace na jejich webových stránkách (27 %). Formuláře pak stahují nebo vyplňují on-line výrazně méně často (7 % a 5 %). V případě veřejných institucí jsou pak studenti těmi, kteří v jednání s nimi využívají internet nejčastěji (56 %).
I přes nárůst využívání internetu při jednání s úřady nebo veřejnými institucemi v posledních letech ale Česká republika stále zaostává za průměrem EU. S úřadem anebo jinou veřejnou institucí totiž aktivně komunikovalo nebo si prohlíželo jejich webové stránky 46 % osob ve věku 16–74 let. Průměr EU byl přitom 49 %. Mezi jednotlivými státy EU jsou ovšem obrovské rozdíly. Pomyslnému žebříčku vévodí severské státy Dánsko (89 %), Švédsko (84 %) a Finsko (83 %). Na chvostu je naopak Rumunsko (9 %). Svou roli zde jistě hraje jak dostupnost internetu a možnost vyplňovat formuláře on-line, tak i odlišná mentalita a zvyky. Češi jsou například mírně nad průměrem EU ve vyhledávání informací na stránkách veřejné správy (44 vs. 41 % EU). Výrazně ale zaostávají ve stahování formulářů (18 vs. 30 %) a jejich vyplňování on-line (14 vs. 30 %).

Autor: , oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Informační společnost v číslech

ilustrativní fotka

V českých domácnostech klesá kvůli masově rozšířenému užívání mobilních telefonů počet „bytových“ pevných linek. Zatímco v roce 2000 jich v ČR byly ještě téměř 3 mil., o 17 let později – v roce 2017 – čítal jejich počet jen 350 tis.

Internet používáme už 27 let

ilustrativní fotka internet

Letos v únoru uplynulo 27 let od doby, kdy se na Fakultě elektrotechnické Českého vysokého učení technického oficiálně připojila k internetu také Česká a Slovenská Federativní Republika. Podmínkou spojení s globální celosvětovou sítí bylo její výhradně akademické využití.

Více než milion Čechů nakupuje v zahraničních e-shopech

ilustrativní fotka

Letos on-line nakoupilo 54 % obyvatel ČR starších 16 let, tj. více než 4,7 mil. osob. Nejčastěji nakupovali od prodejců z ČR. V posledních letech ale přibývá nákupů od prodejců ze zahraničí.

Ve využívání internetu jsou si Češi a Slováci podobní

ilustrativní fotka

V únoru uběhlo 26 let od významného milníku v oblasti komunikačních technologií na území bývalého Československa. Náš společný stát byl dne 13. února 1992 slavnostně připojen k síti internet.

Největší digitální propast je na Vysočině

ilustrativní obrázek

Zatímco ve skupině mladých do 25 let jsou on-line téměř všichni (97 %), podíl seniorů nad 65 let, kteří užívají internet alespoň jednou týdně, je zatím 27 %.

Co nabízí ČSÚ on-line

ilustrativní fotka

V ústředí ČSÚ i na každé krajské správě jsou oddělení informačních služeb. Na ta se mohou uživatelé dat obrátit se svými dotazy prostřednictvím speciální e-mailové schránky, telefonicky nebo je osobně navštívit.

Junioři a internet

ilustrativní fotka

Ve využívání technologií jak z hlediska věku respondentů, tak i z územního pohledu jsou v krajích České republiky značné rozdíly.

Videohry hrajeme do 24 let

ilustrativní fotka

Podle ČSÚ nejčastěji hrají či stahují videohry přes internet mladí lidé ve věku 16–24 let, a to necelých 67 % v této kategorii. Poté zájem o videohry prudce klesá. V další věkové kategorii 25–34 let hraje videohry přes internet 30 % lidí.

Jak se Češi objednávají k lékaři

ilustrační foto

Přestože vyhledávání informací o nemocech a lécích patří na internetu k častým činnostem české populace, on-line služby lékařů a lékáren využívá zatím málokdo. Důvodem může být i to, že lékaři v ČR nabízejí tyto služby jen zřídka. To by se však v souvislosti s připravovanou elektronizací zdravotnictví mohlo brzy změnit.

Univerzalita našich tazatelů se zvyšuje

Ing. Roman Bechtold

I když se v posledních dvou letech v krajských správách obměnila polovina ředitelů, k žádným zásadním personálním změnám v souvislosti se služebním zákonem nedošlo, hodnotí situaci místopředseda Roman Bechtold, pod jehož gesci kraje náleží. Reforma statistiky rodinných účtů způsobila změny v tazatelské síti.

Výkazy mění podobu

ilustrační foto

Dataman, EPV, Dante/DanteWeb. Tak se nazývají prostředí a aplikace pro pořizování a kontrolu statistických výkazů ČSÚ.

Publikujeme miliony statistických údajů

prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc.

Už více než šest let je Iva Ritschelová šéfkou českých statistiků. Pracuje 14 hodin denně a je tvrdou a nesmlouvavou manažerkou. Jak hodnotí letošní rok a jaké cíle si vytyčila pro ten další?

Senioři přišli na chuť on-line bankovnictví

ilustrativní obrázek

Vloni poprvé dosáhla Česká republika v oblasti využívání on-line bankovnictví evropského průměru a předběhla Slovensko. Především starší věkové kategorie projevily zvýšený zájem o internetové bankovní služby.

Být on-line ve špitálu je in

ilustrační foto

Objednávání a konzultace po netu, odkazy na sociální sítě nebo informace o WiFi připojení v prostorách nemocnice. To jsou nové služby, s nimiž se nemocnice snaží přiblížit pacientům a široké veřejnosti.

Podniky nevyužívají všech výhod svých webů

Ilustrační obrázek

Nejčastější službou, kterou podnikové webové stránky v lednu 2013 ve vztahu ke svým zákazníkům nabízely, bylo prohlížení katalogů a ceníků výrobků a služeb. Dvě třetiny podniků umožňovaly zákazníkovi z podnikových webových stránek objednat nebo rezervovat produkt.