V Česku roste zájem o ubytování v hotelech

VYDÁNÍ: 02/2018
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Evropská ubytovací statistika vykázala ve 3. čtvrtletí loňského roku zvýšený zájem o ubytování. Počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních se meziročně zvýšil o 3,2 %.

Podle údajů Eurostatu dosáhl počet přenocování v ubytovacích zařízeních ve 3. čtvrtletí 2017 více než 1,1 mld. nocí. Meziročně se počet přenocování zvýšil o 35 mil., což představovalo nárůst o 3,2 %.
V drtivé většině evropských zemí byl zaznamenán vyšší zájem o ubytování než v roce 2016. Lotyšsko a Slovinsko si připsaly dokonce dvouciferný nárůst přenocování. V Lotyšsku se počet nocí v období července až září meziročně zvýšil o 14,4 %, ve Slovinsku o 11,6 %. Dalších deset zemí, mezi nimiž bylo i Česko, vykázalo nadprůměrný růst počtu nocí strávených hosty v ubytovacích zařízeních.

Meziroční index počtu přenocování hostů ve 3. čtvrtletí 2017 (v %)

Meziroční index počtu přenocování hostů ve 3. čtvrtletí 2017 (v %)

Ubytovatelé v Itálii jsou na tom nejlépe

Mezi turisticky nejoblíbenější destinace patřily Itálie, Francie a Španělsko. Jejich návštěvnost tvořila více než polovinu počtu přenocování uskutečněných ve státech Evropské unie. Také Německo s 12% podílem na celku bylo důležitým hráčem na poli evropského cestovního ruchu. V absolutním vyjádření na tom byli nejlépe ubytovatelé v Itálii. Tam se meziročně zvýšil počet přenocování o 9,2 mil. (4,6 %). Mezi Čechy oblíbené Chorvatsko zaznamenalo o 4,1 mil. nocí více, což představovalo 7% nárůst.
Tři destinace zaznamenaly pokles počtu přenocování. Návštěvnost v Lucembursku klesla pouze minimálně o 0,4 %, počet přenocování ve Švédsku se meziročně snížil o 1,7 %. Větší ztrátu ohlásilo Portugalsko, kde se oproti předchozí turistické sezóně snížily počty přenocování absolutně o 1,3 mil., což představovalo pokles o 5,0 %.

V Česku je největší zájem o hotely

V České republice rovněž známe předběžné výsledky návštěvnosti za letní sezónu. V tomto období přijelo do hromadných ubytovacích zařízení celkem 7,0 mil. hostů, což meziročně představovalo zvýšení o 5,9 %. Počet zahraničních hostů byl vyšší o 6,1 %, domácích návštěvníků přibylo o 5,8 %. Z pohledu kategorizace ubytování byl největší zájem o služby hotelů. Celkem 4,2 mil. hostů si pro svůj pobyt vybralo právě je, což představovalo zvýšení o 6,7 % oproti stejnému období předchozího roku. Do penzionů přijelo o 8,5 % více osob a kempy přivítaly o 5,9 % více hostů než v roce 2016.
Také počet přenocování byl meziročně vyšší. V absolutním vyjádření dosáhl počet nocí hodnoty 19,9 mil., tedy o 4,2 % více než ve stejném období předchozího roku. Domácí klientela navýšila v ubytovacích zařízeních přenocování o 3,6 % a hosté ze zahraničí strávili v ubytovacích zařízeních o 5,1 % více nocí. Meziroční růst zaznamenaly téměř všechny kategorie ubytovacích zařízení, vyjma kategorie turistických ubytoven a chatových osad. V hotelích se počet přenocování zvýšil o 5,1 %, v penzionech o 7,2 % a v kempech o 5,0 %.

Podíly jednotlivých zemí na počtu přenocování v EU28*) ve 3. čtvrtletí 2017 (v %)

Podíly jednotlivých zemí na počtu přenocování v EU28*) ve 3. čtvrtletí 2017 (v %)

Číňanů přijíždí do ČR stále více

Z příjezdů zahraničních hostů stojí za povšimnutí především stále se zvyšující počet návštěv z Číny (+31,9 %). Nadprůměrný zájem o ubytování ve sledovaných zařízeních měli i nadále Rusové (+24,4 %) a Korejci (+20,0 %). Právě příjezdy z Číny a Jižní Koreje přesáhly za tři čtvrtletí loňského roku objem návštěv z těchto zemí za celý rok 2016.
V žebříčku zemí podle počtu přenocování byla zajímavá devátá pozice Izraele s meziročním zvýšením počtu nocí o 12,0 %. Hosté z Izraele zůstávali ubytováni v průměru déle (4,5 noci) než ostatní návštěvníci, a realizovali tak větší počet přenocování při menším počtu příjezdů.

Autor: , oddělení statistiky cestovního ruchu
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Návštěvnost Česka vloni lámala rekordy

ilustrativní fotka

Ubytovací statistika zaznamenala loni rekordní počty příjezdů a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních. Návštěvnost poprvé překročila hranici 20 mil. příjezdů a počet přenocování dosáhl 53 milionů nocí. V relativním vyjádření se počet hostů meziročně zvýšil o 8,8 % a počet přenocování o 7,1 %.

„Sklizeň“ v hotelech.cz

Ilustrační foto

Registr ubytovacích zařízení je základním kamenem ubytovací statistiky. Na konci roku 2017 statistici z oddělení cestovního ruchu poprvé použili web scraping pro aktualizaci registru. Přitom došli k zajímavým výsledkům.

Ekonomika cestovního ruchu

ilustrativní obrázek

Cestovní ruch je na národní i regionální úrovni významnou ekonomickou činností. V roce 2016 dosáhla přidaná hodnota v tomto odvětví 121 mld. Kč, meziročně o desetinu více.

Dokážeme změřit turistu?

ilustrativní fotka

Cestovní ruch je globální prostorový jev. Zjistit počty turistů proto není jednoduché. Cílem statistiků je harmonizovat metodické rozdíly a směrem k uživatelům trpělivě vysvětlovat jejich úskalí.

Zpátky do Egypta

ilustrativní fotka

Zájem Čechů o zahraniční dovolené byl v roce 2017 rekordní. Nejoblíbenějšími cizími zeměmi zůstaly Chorvatsko, Slovensko a Itálie. Čeští turisté znovu začali létat do Egypta.

Korejci přišli Česku na chuť

ilustrativní obrázek

Návštěvnost z Jižní Koreje zdárně konkuruje příjezdům z Číny. Bezmála čtyřnásobně překonává příjezdy hostů z Japonska.

Největší příjmy z cestovního ruchu mají Spojené státy

ilustrativní fotka

Díky potřebě lidí poznávat nové země činily denní výnosy z cestovního ruchu na Zemi v roce 2015 čtyři miliardy dolarů. Nejvíce příjmů dlouhodobě získávají Spojené státy americké. Ve výdajích na cestování zase dominuje od roku 2012 Čína.

Popularita Česka u zahraničních návštěvníků roste

ilustrační foto

V roce 2016 zavítalo do Česka 31,1 mil. zahraničních návštěvníků. Většina z nich (16,2 mil.) přijela na den. Turisté se na celkovém počtu podíleli 39 % a 8 % připadlo
na tranzitující návštěvníky.

Cestovní ruch v regionálním pohledu

ilustrační foto

V roce 2015 došlo v České republice k výraznému oživení cestovního ruchu. Počet hostů ubytovaných v hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) vzrostl meziročně o více než 10 %.

Plzeň vloni zaznamenala rekordní návštěvnost

ilustrativní obrázek

V roce 2015 byl Plzni propůjčen titul Evropského hlavního města kultury (EHMK). Prestižní evropská značka přinesla řadu pozitivních efektů. Počet ubytovaných hostů se zvýšil o 16 % a meziroční dynamika růstu návštěvnosti byla dokonce nejvyšší ze všech krajských měst.

Ubytovatelé hlásí rekordy

ilustrativní fotka

Podle předběžných odhadů Eurostatu provozovatelé ubytovacích kapacit dosáhli za rok 2015 rekordních výsledků. V porovnání s rokem 2014 meziročně vzrostl počet přenocování v ubytovacích zařízeních v celé EU o 3,2 %.

Kolik vydělává tuzemský cestovní ruch?

ilustrační foto

Cestovní ruch má na národní i regionální úrovni velmi příznivý dopad na hospodářský růst a zaměstnanost. V současné době se toto odvětví podílí na hrubém domácím produktu asi 3 % a přímo zaměstnává přes 230 tis. osob.

Cestovní ruch české ekonomice pomáhá

ilustrační foto

Česká republika patří mezi dvě třetiny zemí Evropské unie, ve kterých příjmy z cestovního ruchu převyšují výdaje. Kvůli rostoucím výdajům českých rezidentů v zahraničí však kladná bilance cestovního ruchu slábne.

Cestovní ruch se stal globálním odvětvím

ilustrační foto

V roce 2012 byla pokořena hranice jedné miliardy příjezdů turistů. Nejpřitažlivější destinací zůstala Francie. Největší ekonomický přínos byl zaznamenán v USA.