Výběr událostí z ČSÚ

VYDÁNÍ: 02/2018
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Členská schůze České statistické společnosti. Jak se bydlí v Liberci a Žitavě. Šetření životních podmínek odstartovalo.

Členská schůze České statistické společnosti

Ve středu 7. února 2018 se v budově ČSÚ v Praze konala členská schůze České statistické společnosti spojená s odbornou přednáškou. Účastníky přivítal místopředseda ČSÚ Marek Rojíček. Připomenul dosavadní spolupráci Českého statistického úřadu a České statistické společnosti. Odbornou přednášku zaměřenou na aplikaci statistických metod pro modelování spolehlivosti rozvodných sítí Stochastické modely spolehlivosti přednesl Radim Briš z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.

Členská schůze České statistické společnosti

Účastníky členské schůze přivítal místopředseda ČSÚ Marek Rojíček.

Jak se bydlí v Liberci a Žitavě

V Liberci se 10. ledna uskutečnil workshop Bydlení v rámci projektu ALiZi: oblast spolupráce Liberec – Zitau: podpora vzájemné spolupráce, rozvoje a prosperity. Účastníci akce zhodnotili bytovou situaci, vývoj na trhu nemovitostí v Liberci a Žitavě a hovořili o programech na podporu bydlení. Statistici z Krajské správy ČSÚ v Liberci na jednání připravili základní údaje o obyvatelstvu, dokončené bytové výstavbě, struktuře bytů ze Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011, struktuře pozemků a cenách stavebních pozemků, které budou dále použity v publikaci srovnávající Žitavu s Libercem.

 

Šetření životních podmínek odstartovalo

Dne 3. února začalo každoroční šetření životních podmínek a příjmů domácností, které organizuje Český statistický úřad. Odborně proškolení tazatelé osobně navštíví do 27. května více než 11 tis. domácností. Cílem je získat aktuální údaje pro hodnocení sociální a ekonomické situace obyvatel.
„Většina respondentů, kteří se do šetření zapojí, s ČSÚ dlouhodobě spolupracuje. Nově bude osloveno 4 750 domácností z náhodně vybraných bytů ve všech krajích České republiky. Odpovídat budou na otázky, které jim položí tazatelé vybavení průkazem a pověřením ČSÚ,“ uvádí místopředseda ČSÚ Marek Rojíček.
Výsledky šetření jsou důležitým zdrojem informací pro hodnocení životní úrovně a příjmové situace domácností. Tato data jsou pak srovnatelná za 34 evropských států.
Šetření s názvem Životní podmínky probíhá každoročně. Poslední dostupné údaje, z nichž jsou zpracovány vybrané předběžné výsledky, se vztahují k předchozímu roku 2017. „Vyplývá z nich, že míra ohrožení příjmovou chudobou a sociálním vyloučením meziročně klesla, a to o 1,0 procentního bodu na 12,3 %. Česko se tak stále řadí mezi evropské země s nejnižší úrovní tohoto ukazatele,“ říká Simona Měřinská z odboru šetření v domácnostech ČSÚ. Podíl osob ohrožených příjmovou chudobou se podle předběžných údajů dostal na úroveň 9,2 %, což znamená pokles o 0,5 procentního bodu.

Autor:
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Výběr událostí z ČSÚ

ilustrativní fotka

ČSÚ se stabilně těší velké důvěře veřejnosti. Třicet jedna obcí má nové zastupitele.

Výběr událostí z ČSÚ

ilustrativní fotka

Předseda ČSÚ na zasedání Správní rady TU Liberec. Země V4: Setkání předsedů. Jihočeský kraj v číslech. O cestovním ruchu. Memorandum o porozumění. Loučení s Dědičem. ČSÚ poprvé na veletrhu práce.

Výběr událostí z ČSÚ

ilustrativní fotka

Nové videospoty pro okrskové volební komise. Novinka ve statistice ukazatelů čtvrtletních sektorových účtů. Statistici si zazpívali s dětmi ze sousední základní školy.

Výběr událostí z ČSÚ

5. ročník fotosoutěže My&Statistika. ČSÚ oslavil Evropský den statistiky. Dětský domov na výletě do řepnického psího útulku. Kraje o juniorech.

Výběr událostí z ČSÚ

ilustrativní fotka

Zaměstnanci ČSÚ poslali dětskému domovu knížky. Zářijová jednání šéfů statistiků. Vědecká konference v ČSÚ. Iva Ritschelová o ekonomice ČR. Předsedkyně ČSÚ ocenila nové absolventy VŠ.

Výběr událostí z ČSÚ

ČSÚ pořádá seminář k úřednické zkoušce. Šampionátu v kanoistice fandil i ČSÚ a děti z dětského domova. Spolupráce ČSÚ a Generálního ředitelství cel. ČSÚ na Zemi živitelce. Hackathon veřejné správy.