Copernicus a statistika

Na katedře aplikované geoinformatiky a kartografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy se začátkem roku uskutečnil odborný seminář Copernicus. Jeho cílem bylo ukázat v praxi, jak se dají využít družicová data ve statistice.

Program semináře byl zdařile rozdělen do dvou částí, a sice teoretické a praktické.
V teoretické části byly popsány nejnovější trendy, budoucí perspektivy a možnosti dálkového průzkumu Země.
Největší důraz byl logicky kladen na služby programu Copernicus, jenž je druhým základním pilířem vesmírné politiky Evropské unie (prvním je navigační systém Galileo).
Cílem programu je poskytování kvalitních a rychlých služeb, především v záležitostech spojených s životním prostředím, regionálním rozvojem, bezpečností a podobně. Program, ve stručnosti, funguje na základě získávání dat z družic Sentinel 1–5, které zajišťuje ESA (Evropská vesmírná agentura). Tato data shromažďuje síť pozemních senzorů, ze kterých je lze přímo zpracovávat pro konkrétní účely krizových řízení, monitoringu území, bezpečnosti, atmosféry, mořského prostředí nebo změny klimatu. V České republice byl pro tyto účely zřízen Národní sekretariát GEO/Copernicus.
V praktické části dostali účastníci semináře možnost seznámit se s volně dostupnými daty z družice Sentinel-2 za pomoci volně stažitelného softwaru SNAP. Mohli si například vyzkoušet, jak důležité je při práci s družicovými daty odstranit nežádoucí efekty atmosféry (např. oblačnost) pomocí barevné syntézy. Také se dozvěděli, jak je možné konkrétně určit zdraví nebo stáří vegetace díky nastavení křivky spektrální odrazivosti, jelikož kaž­dý krajinný pokryv má jinou odrazivost v závislosti na délce dopadajícího záření.

Výhody programu Copernicus

Program Copernicus představuje velký potenciál hlavně v oblastech životního prostředí a regionálního rozvoje. Jeho obrovskou výhodou je bezesporu to, že veškerá data i software pro jejich zpracování jsou po jednoduché registraci zdarma a volně k dispozici.
Semináře se za Český statistický úřad zúčastnili Jan Honner, Ondřej Junášek a Tomáš Hamerský, kteří se danou problematikou profesně zabývají.
Seminář zaštítil odbor územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj ve spolupráci s Národním sekretariátem GEO/Copernicus a již zmíněnou katedrou.

Více ZDE a ZDE.

Družicový snímek okolí Prahy

Družicový snímek okolí Prahy.