Korejci přišli Česku na chuť

Návštěvnost z Jižní Koreje zdárně konkuruje příjezdům z Číny. Bezmála čtyřnásobně překonává příjezdy hostů z Japonska.

Od roku 2005 sleduje statistika hromadných ubytovacích zařízení návštěvnost hostů z Jižní Koreje. V prvních letech se počty příjezdů pohybovaly v řádu několika desítek tisíc ročně. V loňském roce vzrostla návštěvnost z Korejského poloostrova na více než 400 tis. hostů.
Podle nejnovějších údajů z roku 2017 dosáhl počet příjezdů z Jižní Koreje do hromadných ubytovacích zařízení celkem 417 tis. Bylo to o 28,2 % více než v roce 2016. Od roku 2012 se průměrné tempo ročního přírůstku pohybuje na 25 procentních bodech ročně. Celkem se v loňském roce v Česku ubytovalo třikrát více Korejců než v roce 2012.
Podobně jako příjezdy se zvyšují také počty přenocování. V roce 2017 strávili korejští hosté v hotelech, penzionech a dalších zařízeních celkem 656 tis. nocí, což meziročně představovalo 25,8% zvýšení. V porovnání s ostatními asijskými zeměmi to však bylo o 90 tis. nocí méně než u čínských hostů a o 32 tis. přenocování méně než u návštěvníků z Izraele.

Hosté z východní Asie obecně preferují kratší pobyty

Průměrně zůstane v Česku host z Jižní Koreje ubytován na 2,6 dne. U návštěv z Číny nebo Tchaj-wanu je to 2,5 dne, Japonci zde stráví v průměru 3,1 dne. Naopak hosté z Arabského poloostrova, kteří mají v oblibě české a moravské lázně, jsou ubytováni na delší dobu, například návštěvníci ze Saúdské Arábie zde pobývají v průměru 6,9 dne.
Hosté z Jižní Koreje se v loňském roce z 54 % ubytovali ve 4* hotelech. Více než 8 % návštěvníků preferovalo ubytování v nejvyšší, pětihvězdičkové hotelové třídě a bezmála třetina hostů (31 %) si vybrala některý ze 3* hotelů. V porovnání s čínskými hosty, kde je podíl na ubytování ve 3* hotelech 12,1 %, nebo japonskými hosty (13,8 %) dávají tedy Korejci častěji přednost ubytování v tomto nižším hotelovém segmentu. Také preference luxusních 5* hotelů jsou více na straně Japonců (podíl 19 %) a Číňanů (12,4 %).

Jihokorejští turisté

Většina návštěv z jihu Korejského poloostrova míří do Prahy

V roce 2017 se 72 % návštěvníků z Jižní Koreje ubytovalo v Praze. Zde se také uskutečnily tři ze čtyř nocí, které Korejci v Česku strávili. Druhým v oblíbenosti byl Jihočeský kraj, ve kterém se ubytovalo 10 % hostů. Na třetí příčce skončil Jihomoravský kraj, kam přicestovalo 8,3 % Korejců.
Při porovnání výsledků návštěvnosti od roku 2012 je patrná zvyšující se koncentrace turistiky z Jižní Koreje do Prahy. Zatímco v roce 2012 se ubytovalo v našem hlavním městě 60 % ze všech hostů z této asijské země, v roce 2017 to bylo již 72 %. Oblíbenými lokalitami pro ubytování se v průběhu pěti let staly jižní Čechy a jižní Morava a naopak hostů ubylo především ve Středočeském kraji (z republikového podílu 12,5 % na 2,8 %) a na Karlovarsku (z 5,2 % na 1,8 %).
Oblíbenými městy, kam korejští turisté v roce 2017 zavítali a využili služeb některého z ubytovacích zařízení, byly kromě již zmíněné Prahy také Brno, České Budějovice nebo Český Krumlov. Několik tisíc korejských hostů se ubytovalo také v Plzni nebo ve středočeských Roztokách. Zajímavý je rovněž Frýdek-Místek, kde se realizuje mnoho přenocování v souvislosti se služebními cestami do korejské automobilky v blízkých Nošovicích.

Více informací na www.czso.cz

Cestovní ruch