Maloobchodu se vloni dařilo

Maloobchodní tržby již třetím rokem v řadě rostly více než pětiprocentním tempem. Z hlediska dynamiky růstu byl rok 2017 třetím nejlepším od roku 2008.

V maloobchodě (CZ-NACE 47) se neočištěné tržby meziročně reálně zvýšily ve všech měsících roku 2017. Největší vliv na jejich růst měl prodej nepotravinářského zboží, který se významně podílel i na březnovém nejvyšším meziročním růstu maloobchodu, a to o 8,7 %. Naopak nejnižší růst (o 0,9 %) byl vykázán v únoru. Vývoj tržeb maloobchodu byl v prvních třech čtvrtletích poměrně vyrovnaný s meziročním růstem o 5,3 až 5,5 %, ve 4. čtvrtletí zrychlil na 6,2 %. Z hlediska dynamiky růstu byl rok 2017 třetím nejlepším od roku 2008. Více rostly tržby jen v roce 2015 (o 6,3 %) a v roce 2016 (o 5,7 %). Oproti roku 2016 se tempo růstu tržeb nepotravinářského zboží zvýšilo, naopak u pohonných hmot a potravin se snížilo.

Meziroční index maloobchodních tržeb v EU*), 2017 (%)

Meziroční index maloobchodních tržeb v EU*), 2017 (%)

Tržby za nepotravinářské zboží bez pohonných hmot v roce 2017 meziročně vzrostly o 8,4 %. Největší vliv na zvýšení tržeb za nepotravinářské zboží měl internetový nebo zásilkový prodej, který vzrostl meziročně o 21,4 %. Obliba nákupů na internetu je dlouhodobě vysoká. Rozšiřuje se také sortiment zboží nabízeného prostřednictvím internetu. V posledních letech se začalo ve větší míře prodávat přes internet zboží každodenní potřeby a také potraviny. Internetový prodej navíc některé obchody nově využívají i jako doplňkovou formu svého prodeje.

Tržby za prodej pohonných hmot vzrostly

Ve všech hlavních sortimentních skupinách nepotravinářského zboží se tržby meziročně zvýšily. Zrychlení tempa růstu zaznamenaly specializované prodejny s oděvy a obuví, počítačovým a komunikačním zařízením či s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci, které vykázaly více než 8% nárůst tržeb. Tržby rostly také v prodejnách s výrobky pro domácnost a s farmaceutickým, zdravotnickým a kosmetickým zbožím.
Prodej pohonných hmot v roce 2017 vzrostl reálně meziročně o 5,0 %. Vlivem zvyšování cen pohonných hmot v loňském roce (o 7 % v průměru) utržili obchodníci v běžných cenách o 12,4 % více.

Tržby v maloobchodě v ČR v letech 2010–2017 (stálé ceny, trend, 2010 = 100)

Tržby v maloobchodě v ČR v letech 2010–2017 (stálé ceny, trend, 2010 = 100)

Tržby za potraviny za celý rok 2017 meziročně vzrostly ve stálých cenách o 2,0 %, v běžných cenách o 6,1 %. Pokles tržeb ve stálých cenách byl zaznamenán pouze v únoru, v ostatních měsících tržby rostly. Prodej v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin se zvýšil o 2,0 % a ve specializovaných prodejnách potravin o 1,7 %.
Tržby devíti největších maloobchodních řetězců s převahou prodeje potravin se v roce 2017 v běžných cenách meziročně zvýšily o 5,5 %, což je nejvíce od počátku jejich sledování, tj. od roku 2010. Za zboží byl vykázán nárůst tržeb o 7,0 %, v tom za potraviny o 7,3 % a nepotravinářské zboží o 5,2 %. Pokles byl zaznamenán pouze v prosinci za prodej nepotravinářského zboží (o 1,8 %), ve všech ostatních měsících roku tržby rostly. Tržby se zvýšily také za tabákové výrobky (o 7,3 %) a za alkoholické nápoje (o 6,1 %).
Maloobchodní tržby v roce 2017 v České republice, očištěné o kalendářní vlivy, meziročně vzrostly o 6,1 %, v celé EU28 se zvýšily o 2,6 %. Již po páté v řadě bylo v ČR zaznamenáno vyšší tempo růstu tržeb než v Evropské unii. V ČR tržby rostly pátým nejvyšším tempem, vyšší růst vykázalo Rumunsko (o 10,3 %), Slovinsko (o 8,3 %), Irsko (o 7,2 %) a Polsko (o 6,5 %). Pokles byl zaznamenán pouze v Belgii (o 0,4 %) a Lucembursku (o 21,9 %), v ostatních zemích se tržby zvýšily (pozn.: zatím nejsou k dispozici údaje za Řecko, Kypr a Nizozemsko). Ze sousedních států se kromě zmíněného Polska tržby meziročně zvýšily také na Slovensku (o 6,0 %), v Maďarsku (o 4,8 %), v Německu (o 3,0 %) a v Rakousku (o 1,2 %).

Více informací na www.czso.cz

Obchod, pohostinství, ubytování

Služby