Evropské domácnosti snižují své závazky

VYDÁNÍ: 03/2018
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Aktiva českých domácností mají v nadprůměrné míře podobu hotovosti a vkladů. V únoru Eurostat zveřejnil podrobné údaje o finanční rozvaze jednotlivých sektorů evropské ekonomiky za rok 2016. V následujícím textu se zaměříme na domácnosti.

Na straně aktiv domácnosti vykazují hotovost a vklady, podíly v investičních fondech, výnosy z vlastnictví a držené dluhopisy a obligace. Další významnou položkou jsou uzavřená pojištění, účasti v penzijních fondech a nároky na penze. Na straně pasiv mají domácnosti závazky, kterými jsou především hypotéky a další půjčky.
Vlivem finanční a ekonomické krize poklesla hodnota účasti domácností v podílových fondech. Od roku 2009 aktiva domácností rostou, stejně jako jejich podíl vůči HDP (227,1 % v roce 2016). Podíl závazků vůči HDP v roce 2016 činil 67,8 % a od roku 2009 klesl o 7 procentních bodů (p. b.).
U českých domácností podíl aktiv vůči HDP činil 115,4 % v roce 2016 (v roce 2006 to bylo 81,2 %). Výrazný růst uvedeného ukazatele odstartoval po roce 2005. Podobně rostl i podíl závazků vůči HDP. Ten v roce 2016 činil 34,1 % (jeden z nejnižších v EU) a od roku 2006 se zvýšil o 12,1 p. b. Až po roce 2002 se totiž v Česku začaly rozšiřovat úvěry na bydlení, které nyní tvoří podstatnou část závazků domácností.
V Česku v roce 2016 tvořily hotovost a vklady 50,9 % aktiv domácností. Podíly v investičních fondech a výnosy z vlastnictví se na aktivech podílely 28,7 % a 12,8 % tvořilo pojištění, penzijní fondy a nároky na vyplácené penze. Poměrně malou, ale zajímavou položkou jsou dluhopisy a obligace, jejichž podíl na aktivech českých domácností výrazněji roste od roku 2010 a v roce 2016 dosáhl 3,7 %. V Evropské unii jde přitom vývoj opačným směrem. V porovnání s EU (30,4 %) mají domácnosti v ČR mnohem vyšší podíl hotovosti a vkladů a výrazně méně jsou v jejich aktivech zastoupeny penzijní fondy, pojištění a nárok na penzi (v EU 38,8 %).

Podíl závazků domácností vůči HDP v EU, 2016 (%)

Podíl závazků domácností vůči HDP v EU, 2016 (%)

Autor: , analytička ČSÚ
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Výnosy dluhopisů v EU rostou

ilustrační foto

Průměrná úroková sazba na dluhopisech s desetiletou splatností v ČR loni vzrostla nejvíce v Evropské unii.

Kdo je v Česku ohrožen příjmovou chudobou?

Ilustrační foto

V Česku bylo v roce 2017 ohroženo příjmovou chudobou 9,1 % osob. Jednalo se zejména o samoživitelky s dětmi a jednotlivce starší 65 let. Naproti tomu nízkou míru ohrožení příjmovou chudobou měly domácnosti dvojic jak s dětmi, tak i bez nich.

Kde hledat volné pracovní síly? Mezi mladými a seniorkami

ilustrativní fotka

Od roku 2013 se snížil počet ekonomicky neaktivních, kteří by chtěli pracovat, o 23,5 tis. a v období 1.–3. čtvrtletí roku 2017 dosáhl 124,8 tis. osob. Většina z nich (97 tis.)
již dříve pracovala.

Česko patří mezi nejrychleji rostoucí země EU

ilustrativní fotka

Ekonomické výsledky roku 2017 jsou zatím ve znamení vysokých temp hospodářského růstu. Meziroční růst se totiž zrychlil i ve 3. čtvrtletí roku. Stál za ním stabilní růst domácí spotřeby kombinovaný se stále vysokou zahraniční poptávkou i meziroční růst investiční aktivity. I ve 3. čtvrtletí rostla zaměstnanost a mzdy.

Spotřeba domácností zůstává stabilním tahounem růstu

Ilustrační foto

Zrychlení růstu české ekonomiky podpořila rostoucí spotřeba domácností i bilance zahraničního obchodu. Ve 2. čtvrtletí 2017 se ke kladně působícím faktorům přidala i investiční aktivita. Růst reálných výdělků, který byl podpořen příznivým ekonomickým vývojem i nedostatkem pracovní síly, byl v 1. pololetí tlumen růstem spotřebitelských cen.

Kolik zaplatí domácnosti za zdravotní péči

ilustrativní fotka

Náklady na zdravotnictví v České republice každoročně stoupají. Výnosy z veřejného pojištění je již nestačí pokrýt, a tak se domácnosti na jejich hrazení podílejí stále vyšší mírou. Zatímco v roce 2010 vydala ročně průměrná osoba za zdravotní péči 4 100 Kč, v roce 2015 to bylo již 4 700 Kč.

Výdaje českých domácností vzrostly

ilustrativní fotka

Průměrná roční spotřební vydání české domácnosti vloni činila 125 947 Kč na osobu. Ve srovnání s předchozím rokem to bylo o 2,8 % více.

Domácnosti vycházejí se svými příjmy lépe

ilustrativní fotka

Zásadním předpokladem dobrého hospodaření domácnosti je zapojení jejích členů na trhu práce. S tím souvisejí vyšší příjmová úroveň domácnosti a následně nižší riziko materiální deprivace. Tyto rizikové aspekty se v posledních pěti letech v ČR snižují.

Lidé v regionech soudržnosti se potýkají s více typy ohrožení

Ilustrační foto

Dá se chudoba vyčíslit? Ano, například pomocí čtyř indikátorů. V Evropské unii se počítají za všechny členské země i za regiony soudržnosti NUTS2. V České republice se v období 2014 až 2016 potýkalo se dvěma a více typy ohrožení chudobou v průměru 4,9 % osob.