Cizinci v seniorském věku

Z údajů Ředitelství služby cizinecké policie vyplývá, že po 61. roku života zůstává v České republice v seniorském věku více cizinců z Evropské unie než ze zemí mimo Unii. Ze zemí EU se k nám stěhují ženy v seniorském věku, z mimounijních států do Česka přicházejí naopak ženy v mladém věku, a to od 18 do 21 let.

K 31. prosinci 2016 žilo na území České republiky celkem 208 166 cizinců z Evropské unie, z toho bylo 126 483 mužů a 81 683 žen. Z mimounijních zemí zde pobývalo 285 275 cizinců (151 462 mužů a 133 813 žen).

Počty cizinců se liší podle věku

Při zkoumání počtu cizinců dětí do 15 let zjistíme, že obě skupiny cizinců – z Evropské unie a mimo Evropskou unii – jsou zde zastoupeny, avšak mimounijní cizinci se vyskytují ve výraznějším počtu. Ve věkové skupině 16–21 let stoupá křivka počtu lidí ze zemí mimo EU. Nárůst počtu cizinců z Evropské unie začíná až ve věkové kategorii od 20 let, a to především ve středním mladším věku. Nejpočetněji jsou zastoupeni lidé ve věku 35 let. Pak křivka počtu cizinců klesá až k hranici věku 61 let, kde se počty cizinců jak z EU, tak mimo EU vyrovnávají. Zajímavé je, že po 61. roku života zůstává v České republice v seniorském věku více cizinců z Unie než mimounijních. Počet cizinců z Evropské unie kromě zmíněné seniorské populace převyšuje počet cizinců z mimoevropských zemí, a to hlavně ve věkové skupině 32–38 let (viz graf). S přibývajícím věkem pak počty cizinců v Česku klesají, výrazněji u těch, kteří nejsou občany některé ze zemí Evropské unie.

Celkový počet cizinců*) podle věku, 2016 (tis. osob)

Celkový počet cizinců*) podle věku, 2016 (tis. osob)

K obratu počtu cizinců dochází v době plnoletosti

U dětí do 15 let je zastoupení chlapců a dívek stejné, přičemž dětí cizinců ze zemí mimo Evropskou unii je více. Ve věkové kategorii od 18 do 21 let narůstá počet cizinců z mimo­unijních zemí, a to především žen.
V roce 2016 žilo v České republice 3 105 žen ve věku 21 let pocházejících ze zemí mimo EU. S vyšším věkem se počty žen snižují a začínají zase stoupat až od věku 27 let. Nejvyšší počty žen ze zemí mimo EU jsou ve věku 29 let (3 027) a 35 let (2 907).
Počet mužů a žen ze zemí Evropské unie začíná růst až kolem 22. roku, přičemž počet mužů je zpočátku jen o málo vyšší. S vyšším věkem pak jejich počet roste, a to převážně u mužů, kdy ve věku 35 a 38 let vrcholí.

Celkový počet cizinců podle věku, 2016 (tis. osob)

Celkový počet cizinců podle věku, 2016 (tis. osob)

 

V roce 2016 kulminoval počet cizinek a cizinců kolem věku 35 let (viz graf). V těchto kulminačních bodech si lze všimnout, že jak muži, tak ženy ze zemí EU počtem převyšují muže a ženy ze zemí mimo Evropskou unii. Ovšem s postupujícím věkem přibývá výrazněji počet mužů i žen z mimoevropských zemí. Na vysoké úrovni se drží muži ze zemí EU.
K propadu dochází především u žen ze zemí EU. Jejich počty začínají stoupat až po padesátém devátém roce věku. U mužů ze zemí EU, ani u mužů a žen ze zemí mimo EU zvyšování počtu v tomto věku není příliš patrné. Dalo by se usuzovat, že ze zemí Evropské unie se k nám stěhují ženy seniorky. Zároveň dochází k patrnému úbytku jak mužů, tak i žen ze zemí mimo Unii. Jejich počty se snižují s postupujícím věkem ve větší míře než u mužů a žen z členských zemí Unie.

Více informací na www.czso.cz

Obyvatelstvo