Sociální výdaje rostou

Podíl výdajů vládního sektoru na HDP v Evropské unii i Česku v roce 2016 klesl.

V březnu vydal Eurostat rozsáhlý dataset, který odhaluje výši i podrobnou strukturu vládních výdajů v jednotlivých evropských zemích v roce 2016. Výdaje vládního sektoru v roce 2016 dosáhly 47,6 % hrubého domácího produktu (HDP) EU. Díky poměrně silnému hospodářskému růstu se ve většině členských zemí Unie tento podíl v roce 2016 snížil.

U pěti zemí EU vládní výdaje překročily 50 % HDP

Podíl výdajů vůči HDP se mezi evropskými zeměmi liší. Nejvyšší hodnoty dosáhla Francie, kde se výdaje vyšplhaly na 56,4 % HDP. Za ní se umístilo Finsko s 56,0 %. Tyto dvě země se o první místo přetahují posledních pět let. Více než polovinu HDP tvořily vládní výdaje i v Dánsku (53,6 %), Belgii (53,2 %) a Rakousku (50,7 %). Na druhé straně žebříčku je Irsko, kde vládní výdaje dosáhly 27,1 % HDP. Nejde však o zemi s výjimečně malým veřejným sektorem. Absolutní výše výdajů přepočítaná na jednoho obyvatele posouvá Irsko mezi země s vyšší úrovní. Irsko však v posledních letech zažívá silný nárůst HDP související s příchodem firem využívajících příznivé daňové prostředí. Tím se poměr výdajů vůči HDP výrazně snižuje. I v Česku poměr vládních výdajů vůči HDP v roce 2016 meziročně klesl a dosáhl 39,4 %.
Nejvíce prostředků vládního sektoru v Evropě mířilo na so­ciální věci. Ty v EU tvořily 41,2 % celkových výdajů (31,2 % v ČR) a jejich největší částí byla sociální podpora ve starobě. I proto jsou sociální věci rostoucím segmentem vládních výdajů. Druhou největší částkou je zajištěno zdravotnictví (15,3 % v EU, 18,9 % v ČR). Všeobecné veřejné služby (financování zákonodárných a dalších orgánů, zahraniční ekonomická pomoc atd.) jsou celkem v EU třetí nejvyšší položkou veřejných rozpočtů (12,9 %). V Česku však třetí největší částku (15,0 % výdajů, více mělo jen Maďarsko) spolknou ekonomické záležitosti. Jde o velmi širokou kategorii, která mimo jiné zahrnuje správu ekonomického prostředí (například ochranu hospodářské soutěže či bankovní dohled), ale rovněž správu záležitostí souvisejících s jednotlivými hospodářskými odvětvími.

Podíl výdajů vládního sektoru na HDP v Evropské unii, 2016 (%)

Podíl výdajů vládního sektoru na HDP v Evropské unii, 2016 (%)