Spotřebitelské ceny šly vloni nahoru

Průměrná míra inflace v roce 2017 dosáhla 2,5 %, což je o 1,8 procentního bodu více než v roce 2016. Růst ovlivnily vyšší ceny potravin, nealkoholických nápojů a pohonných hmot.

Po celý rok 2017 se meziroční míra inflace pohybovala mezi dvěma a třemi procenty. K nejnižšímu růstu došlo v dubnu ve výši 2,0 %, k nejvyššímu pak v říjnu ve výši 2,9 %. K cenovému růstu došlo ve většině oddílů spotřebního koše. Největší vliv na vzestup cen měly v průběhu roku ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje a dále ceny v oddíle bydlení a v oddíle doprava.
V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje došlo ke zvýšení cen téměř u všech hlavních klasifikačních tříd potravinářských výrobků. Ceny pekárenských výrobků a obilovin vzrostly o 5,1 %, z toho běžného pečiva o 8,5 %. Ceny masa byly vyšší o 4,4 %, z toho vepřového masa o 9,4 %. Ceny vajec se zvýšily o 30,1 %, čerstvého másla o 34,9 %. Ceny ovoce vzrostly o 2,2 %. Ceny zeleniny byly nižší o 0,3 %, přičemž ceny brambor se zvýšily o 5,6 %.

Indexy spotřebitelských cen v ČR, 4. Q 2013 – 4. Q 2017 (stejné období předchozího roku = 100, %)

Indexy spotřebitelských cen v ČR, 4. Q 2013 – 4. Q 2017 (stejné období předchozího roku = 100, %)

Zvýšilo se i nájemné

U jednotlivých položek zde obsažených nedošlo sice k výraznému cenovému výkyvu, ale jejich celkový vliv byl díky jejich váze ve spotřebním koši významný. Ceny čistého nájemného se zvýšily o 2,7 %, elektřiny o 0,3 %, vodného o 1,4 %, stočného o 0,9 %. Ceny zemního plynu klesly o 2,8 % a tepla a teplé vody o 1,7 %.

Rozklad meziroční změny indexu spotřebitelských cen, 2017 (p. b.)

Rozklad meziroční změny indexu spotřebitelských cen, 2017 (p. b.)

Cenový vývoj v oddíle doprava nejvíce ovlivňovaly ceny pohonných hmot. Ty byly ve všech měsících kromě července meziročně vyšší. V průměru byly ceny pohonných hmot meziročně vyšší o 6,5 %.
Na zvýšení cen v oddíle stravování a ubytování měly vliv především stravovací služby, jejichž ceny byly vyšší o 6,3 %. Ceny ubytovacích služeb vzrostly o 1,8 %.
Růst cen v oddíle alkoholické nápoje, tabák nastal v důsledku zvýšení cen tabákových výrobků (i vlivem zvýšení spotřební daně od ledna 2017) o 3,3 %. Ceny lihovin se zvýšily shodně jako ceny vína o 0,7 %. Ceny piva klesly o 1,8 %.
V oddíle rekreace a kultura se zvýšily zejména ceny dovolených s komplexními službami o 2,4 %.
Oddíl ostatní zboží a služby zahrnuje různorodé položky, ze kterých se zvýšily zejména ceny služeb kadeřnických salónů a služeb osobní péče o 2,9 % a ceny pojištění o 3,4 %. Ceny finančních služeb se snížily o 3,3 %.

Indexy spotřebitelských cen, 4. Q 2013 – 4. Q 2017 (stejné období předchozího roku = 100, %)

Indexy spotřebitelských cen, 4. Q 2013 – 4. Q 2017 (stejné období předchozího roku = 100, %)

Vejce a máslo podražily

Vyšší meziroční růst v roce 2017 než v roce 2016 ovlivnily především ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, kde vzrostly zejména ceny vajec o 30,1 % (v roce 2016 pokles o 7,2 %) a ceny čerst­vého másla o 34,9 % (v roce 2016 pokles o 3,4 %). V oddíle doprava byly vyšší ceny pohonných hmot o 6,5 % (v roce 2016 pokles o 8,7 %).
Meziměsíční změny indexu spotřebitelských cen se většinou pohybovaly v rozmezí –0,1 až +0,2 %. Nejvyšší přírůstek nastal v lednu ve výši 0,8 %, v červenci a říjnu ceny rostly o 0,5 % a v únoru o 0,4 %. Po většinu roku měly největší vliv na cenový vývoj ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, přičemž ke zvýšení cen v lednu došlo především ve skupině mléko, sýry, vejce, kde ceny vajec vzrostly o 5,1 %, ceny sýrů o 1,0 %, ceny mléka o 1,7 % a ceny jogurtů o 8,5 %. V říjnu byl růst cen ovlivněn především vyššími cenami zeleniny o 8,4 % vlivem zvýšení cen plodové zeleniny o 35,0 %. Cenové pohyby v červenci a v září byly ovlivněny především cenami v oddíle rekreace a kultura, kde ceny dovolených s komplexními službami vzrostly o 12,6 % v červenci, respektive klesly o 13,5 % v září.

Harmonizované indexy spotřebitelských cen*) v ČR, 4. Q 2015 – 4. Q 2017 (stejné období předchozího roku = 100, %)

Harmonizované indexy spotřebitelských cen*) v ČR, 4. Q 2015 – 4. Q 2017 (stejné období předchozího roku = 100, %)

V zemích EU byl cenový vývoj podobný

V mezinárodním porovnání se ceny v České republice stejně jako v okolních zemích a v členských státech Evropské unie vyvíjely obdobným způsobem. Ve všech měsících roku 2017 se hodnota harmonizovaného indexu za ČR pohybovala nad hodnotou tohoto ukazatele za celou Evropskou unii, přičemž největší rozdíl byl zjištěn v říjnu ve výši 1,1 procentního bodu a nejmenší v dubnu ve výši 0,1 procentního bodu.
Od ledna 2018 jsou indexy spotřebitelských cen počítány na základě nově zavedené klasifikace ECOICOP (evropská klasifikace individuální spotřeby podle účelu), která zavádí do spotřebního koše detailnější členění. K této změně dochází podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/792. Struktura publikovaných indexů zůstává zachována.