V dopravě se daří všem

Za celý rok 2017 se tržby v dopravě a skladování ve vybraných státech Evropské unie navýšily o 5,9 %. Žádná ze zemí nevykázala pokles, což se stalo poprvé od roku 2007.

Tržby v dopravě a skladování v České republice pokračovaly v růstu započatém ve 4. čtvrtletí roku 2016. Růst tržeb byl zaznamenán ve všech měsících s výjimkou dubna 2017, kdy tržby poklesly o 2,8 %. Za celý rok 2017 se v Česku se tržby meziročně zvýšily v běžných cenách o 4,7 %.

Po přepočtu na stálé ceny tržby vzrostly o 3,3 %.

Celkový vývoj tržeb nejvíce ovlivnil růst tržeb o 4,3 % ve skladování a vedlejších činnostech v dopravě. Pozemní a potrubní doprava zaznamenaly zvýšení tržeb o 1,9 % zejména díky růstu tržeb o 2,9 % v silniční dopravě. Ta zahrnuje podniky zabývající se silniční nákladní dopravou, stěhovacími službami, městskou, příměstskou a autobusovou dopravou. Železniční doprava měla meziročně nižší tržby o 0,7 % a spolu s potrubní dopravou čelila poklesu tržeb, který začal ve 2. čtvrtletí 2017. Snížení tržeb zaznamenala i vodní doprava (o 0,8 %), přestože se jí ve 2. a 3. čtvrtletí dařilo. Nejrychleji rostla letecká doprava (o 10,5 %).

Index dopravních tržeb v EU*), 4. Q 2017 (stálé ceny, očištěno o vliv počtu prac. dní, %)

Index dopravních tržeb v EU*), 4. Q 2017 (stálé ceny, očištěno o vliv počtu prac. dní, %)

 

Rostly poštovní a kurýrní činnosti

Tržby v sekci dopravy a skladování ve 4. čtvrtletí meziročně vzrostly o 2,5 %. Celkový nárůst tržeb byl zapříčiněn především navýšením tržeb o 2,5 % v oblasti skladování a vedlejších činností v dopravě. Ty zahrnují například spediční služby, manipulaci s nákladem, provoz parkovišť aut a terminálových zařízení, jako jsou železniční stanice, autobusová nádraží, přístavy a letištní terminály. Letecké dopravě se tržby zvýšily o 7,6 %. Tržby rostly i pozemní a potrubní dopravě (o 1,2 %), a to především díky silniční dopravě, která zaznamenala růst o 2,8 %. Naopak klesly tržby objemově méně významné potrubní dopravě (o 23,4 %). Pokles tržeb se nevyhnul ani železniční dopravě, a to o 2,0 %. Nejvíce se dařilo poštovním a kurýrním činnostem, jejichž tržby rostly bezmála dvouciferným tempem (o 9,7 %).
Pro účely mezinárodního porovnání tržeb v oblasti dopravy Eurostat publikuje pouze data v běžných cenách. Ty jsou pro lepší srovnatelnost očištěny od kalendářních vlivů, tj. o nestejný počet pracovních dní. V Evropské unii při meziročním srovnání takto upravených nominálních tržeb ve 4. čtvrtletí roku 2017 podniky zabývající se dopravou a skladováním vykázaly růst tržeb o 5,5 %. Růst tržeb zaznamenaly ve 4. čtvrtletí všechny členské státy s výjimkou Malty (pokles o 0,2 %). Dvouciferný růst vykázaly Litva (19,4 %), Rumunsko (18,6 %), Lucembursko (17,2 %), Estonsko (13,2 %), Slovinsko (12,3 %), Polsko (12,2 %), Lotyšsko (11,4 %) a Řecko (10,9 %). V Česku takto upravené tržby vzrostly o 3,7 %, což je pod průměrem EU28. Podobný vývoj tržeb zaznamenaly i Německo (+3,7 %), Itálie (+3,6 %) a Slovensko (+3,1 %).

Meziroční index tržeb v dopravě, 2012–2017 (běžné ceny, očištěno o vliv počtu prac. dní, %)

Meziroční index tržeb v dopravě, 2012–2017 (běžné ceny, očištěno o vliv počtu prac. dní, %)

Pokles tržeb nezaznamenal nikdo z EU

V prvních třech čtvrtletích roku 2017 měly tržby v dopravě a skladování v Evropské unii skoro stejné tempo růstu, a to v rozmezí 6,0 až 6,2 %. Ve 4. čtvrtletí však zpomalilo na 5,5 %. Za celý rok 2017 se tržby v dopravě a skladování navýšily o 5,9 %. Žádný z členských států nevykázal pokles tržeb, což se stalo poprvé od roku 2007. Nejvíce v roce 2017 rostly tržby Litvě (o 18,3 %), Rumunsku (o 15,3 %), Polsku (o 13,2 %), Lucembursku (o 12,6 %), Slovinsku (o 11,8 %) a Lotyšsku (o 11,5 %). Z pětice největších ekonomik v oblasti dopravy vzrostly tržby nejvíce Španělsku (o 6,5 %), dále Francii (o 5,8 %), Německu (o 5,6 %), Velké Británii (o 4,1 %) a Itálii (o 4,4 %).
ČR se dařilo nejvíce za posledních sedm let, tržby za dopravu a skladování se zvýšily o 5,1 %. Ze sousedních států se dařilo více jen výše zmíněnému Polsku a Německu. Slovensko a Rakousko zaznamenaly nižší růst tržeb než ČR (růst o 4,3 %, resp. 4,1 %).

Více informací na www.czso.cz

Obchod, pohostinství, ubytování

Služby