Cizinci v seniorském věku

VYDÁNÍ: 04/2018
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Z údajů Ředitelství služby cizinecké policie vyplývá, že po 61. roku života zůstává v České republice v seniorském věku více cizinců z Evropské unie než ze zemí mimo Unii. Ze zemí EU se k nám stěhují ženy v seniorském věku, z mimounijních států do Česka přicházejí naopak ženy v mladém věku, a to od 18 do 21 let.

K 31. prosinci 2016 žilo na území České republiky celkem 208 166 cizinců z Evropské unie, z toho bylo 126 483 mužů a 81 683 žen. Z mimounijních zemí zde pobývalo 285 275 cizinců (151 462 mužů a 133 813 žen).

Počty cizinců se liší podle věku

Při zkoumání počtu cizinců dětí do 15 let zjistíme, že obě skupiny cizinců – z Evropské unie a mimo Evropskou unii – jsou zde zastoupeny, avšak mimounijní cizinci se vyskytují ve výraznějším počtu. Ve věkové skupině 16–21 let stoupá křivka počtu lidí ze zemí mimo EU. Nárůst počtu cizinců z Evropské unie začíná až ve věkové kategorii od 20 let, a to především ve středním mladším věku. Nejpočetněji jsou zastoupeni lidé ve věku 35 let. Pak křivka počtu cizinců klesá až k hranici věku 61 let, kde se počty cizinců jak z EU, tak mimo EU vyrovnávají. Zajímavé je, že po 61. roku života zůstává v České republice v seniorském věku více cizinců z Unie než mimounijních. Počet cizinců z Evropské unie kromě zmíněné seniorské populace převyšuje počet cizinců z mimoevropských zemí, a to hlavně ve věkové skupině 32–38 let (viz graf). S přibývajícím věkem pak počty cizinců v Česku klesají, výrazněji u těch, kteří nejsou občany některé ze zemí Evropské unie.

Celkový počet cizinců*) podle věku, 2016 (tis. osob)

Celkový počet cizinců*) podle věku, 2016 (tis. osob)

K obratu počtu cizinců dochází v době plnoletosti

U dětí do 15 let je zastoupení chlapců a dívek stejné, přičemž dětí cizinců ze zemí mimo Evropskou unii je více. Ve věkové kategorii od 18 do 21 let narůstá počet cizinců z mimo­unijních zemí, a to především žen.
V roce 2016 žilo v České republice 3 105 žen ve věku 21 let pocházejících ze zemí mimo EU. S vyšším věkem se počty žen snižují a začínají zase stoupat až od věku 27 let. Nejvyšší počty žen ze zemí mimo EU jsou ve věku 29 let (3 027) a 35 let (2 907).
Počet mužů a žen ze zemí Evropské unie začíná růst až kolem 22. roku, přičemž počet mužů je zpočátku jen o málo vyšší. S vyšším věkem pak jejich počet roste, a to převážně u mužů, kdy ve věku 35 a 38 let vrcholí.

Celkový počet cizinců podle věku, 2016 (tis. osob)

Celkový počet cizinců podle věku, 2016 (tis. osob)

 

V roce 2016 kulminoval počet cizinek a cizinců kolem věku 35 let (viz graf). V těchto kulminačních bodech si lze všimnout, že jak muži, tak ženy ze zemí EU počtem převyšují muže a ženy ze zemí mimo Evropskou unii. Ovšem s postupujícím věkem přibývá výrazněji počet mužů i žen z mimoevropských zemí. Na vysoké úrovni se drží muži ze zemí EU.
K propadu dochází především u žen ze zemí EU. Jejich počty začínají stoupat až po padesátém devátém roce věku. U mužů ze zemí EU, ani u mužů a žen ze zemí mimo EU zvyšování počtu v tomto věku není příliš patrné. Dalo by se usuzovat, že ze zemí Evropské unie se k nám stěhují ženy seniorky. Zároveň dochází k patrnému úbytku jak mužů, tak i žen ze zemí mimo Unii. Jejich počty se snižují s postupujícím věkem ve větší míře než u mužů a žen z členských zemí Unie.

Autor: , oddělení pracovních sil, migrace a rovných příležitostí
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Projekce obyvatel není pětiletka, kterou lze naplánovat dopředu a pak splnit

ilustrativní fotka

Populační prognózy vždy byly a stále jsou žádaným produktem statistiků, přestože jen zřídka v absolutních číslech vycházejí. Po několika málo letech se počet a složení populace podle pohlaví a věku předpokládaného vývoje vzdalují. Nicméně vývojové tendence založené v hluboké minulosti vystihují populační vývoj poměrně spolehlivě a kopírují předcházející vlny početně silnějších či slabších generací narozených.

Už ne pokuty, ale odměny za druhé čínské dítě

ilustrativní fotka

V roce 2018 se v Číně narodilo 15,23 mil. dětí. To bylo o dva miliony dětí méně než v roce předcházejícím. Zároveň to bylo nejméně narozených dětí od roku 1949, kdy byla založena Čínská lidová republika.

V Praze žije 37 % v ČR legálně pobývajících cizinců

ilustrativní fotka

Na konci roku 2017 pobývalo legálně na našem území celkem 526 811 cizinců. Více než polovina z nich měla povolení k trvalému pobytu. Více než třetina cizinců žila v Praze, nejméně pak v Kraji Vysočina a Zlínském kraji.

Nejméně přesný je odhad migrace

ilustrační foto

Pravidelné vypracování a vydávání projekcí vývoje obyvatelstva České republiky patří mezi standardní úkoly Českého statistického úřadu.

Do poloviny století bude o polovinu více seniorů

ilustrativní fotka

Mnohojazyčný demografický slovník definuje stárnutí populace jako zvyšování podílu starých osob v obyvatelstvu. Za hranici stáří se dnes zpravidla považuje věk 65 let.

Počty narozených dětí by již neměly překročit současné hodnoty

ilustrativní fotka

Dramatické změny intenzity plodnosti, které byly typické pro období po roce 1989, by se již neměly opakovat. Předpokladem pro novou projekci obyvatelstva ČR je pokračování trendů z posledních let, byť s nižší intenzitou, a z dlouhodobého hlediska stabilnější vzorce reprodukčního chování obyvatel republiky.