Potřebujeme pracující cizince?

VYDÁNÍ: 04/2018
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Z březnového výzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění vyplynulo, že oproti loňskému roku klesl o šest procentních bodů na 58 % počet Čechů, kteří stále vnímají nově příchozí cizince jako problém. Co si myslí o přínosu cizinců v naší společnosti odborníci?

Lenka Formánková

Lenka Formánková
socioložka, Sociologický ústav AV ČR

Cizinci mohou vytvářet otevřenější společnost se širším rozhledem, protože jejich kultura v mnoha směrech ovlivňuje kulturu majoritní. V českém kontextu je prolínání kultur asi nejviditelnější v oblasti rychlého občerstvení. Už si na ulici nedáváme jenom langoše a bramboráky, ale také polévku Pho, kebab nebo pizzu. Zdá se to možná banální, ale to je jen příklad, jak se cizinecká kultura úspěšně vmísí do té majoritní. Na druhou stranu migrantské komunity vytvářejí tlak na utváření fungujících integračních politik. Bez nich se dostávají cizinci do izolace a sociálního vyloučení, což vede k růstu patologických jevů, jako jsou kriminalita, různé druhy závislostí, bezdomovectví a podobně.

 

 

Dalibor Holý

Dalibor Holý
ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ

Jak vám potvrdí ekologové, monokultury jsou náchylnější ke katastrofám. Pestrost, přítomnost cizorodých prvků a nutnost integrovat je podporuje vytváření imunity i v takovém organismu, jakým je lidská společnost. Navíc jsme dnes v situaci výrazného nedostatku pracovních sil. To, že nejsou nekvalifikovaní dělníci do laciných montoven, bychom my, občané, asi nepovažovali za problém. Česká ekonomika by se měla věnovat produkci s vyšší přidanou hodnotou. Jedno nám být nemůže, že nám chybí vysoce kvalifikované síly, zejména zdravotnický personál, neobešli bychom se bez lékařů ze Slovenska. Pracující cizince tedy nezbytně potřebujeme.

 

 

Marta Lopatková

Marta Lopatková
doktorandka, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Myslím, že zásadním přínosem cizinců v naší společnosti je uvědomění si, že na světě opravdu nejsme pouze my, ale i jiní lidé, kteří mají jiné hodnoty, jinak vypadají, jinak se projevují. Společné soužití nás učí toleranci a vzájemnému pochopení, které se přenáší do společnosti celkově. V současnosti, kdy během pár hodin můžeme být na jiném kontinentu, už není možné žít izolovaně od druhých. Naopak se musíme naučit žít spolu a za určitých podmínek přijímat ostatní, protože je to zkrátka nevyhnutelné. Vždyť bez vietnamské menšiny si už dnes nedovedeme představit žádné menší město nebo vesnici. Všichni nakupujeme v jejich „Potravinách“ či „Večerkách“ a pochutnáváme si na jejich jídle.

 

 

Dušan Drbohlav

Dušan Drbohlav
sociální geograf, Přírodovědecká fakulta UK

Jsem přesvědčen o tom, že přítomnost a aktivity cizinců v Česku jsou pro zemi obecně přínosné. Nejde pouze o jejich konkrétní pozitivní dopady hlavně při zaplňování různých mezer na trhu práce, ale jde zejména o to, že cizinci obohacují českou populaci o poznání nových způsobů myšlení, nových přístupů i dalších prvků často odlišných kultur. Pokud se potom s cizincem i osobně seznámíte a sdílíte jeho životní osudy, rozšiřujete své obzory a pronikáte do tajů neznámých a často exotických končin, aniž byste skutečně vycestovali. Cizinci se tak stávají nejlepšími učiteli geografie, ale především vyslanci poznání nového.

 

 

Karel Havlíček

Karel Havlíček
předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky

Jako každá vyspělá ekonomika se cizincům nevyhneme. Stáváme se bohatou společností a o řadu profesí nebude z řad našich obyvatel zájem. Bez ukrajinských dělníků by dnes nefungovalo stavebnictví, cizinci vypomáhají v maloobchodě nebo zpracovatelském průmyslu a třeba řezníky dnes lákáme až z Mongolska. Nejde ale jen o základní pozice, výpadek cizinců by měl negativní vliv například na lékařské služby, přínosem jsou i ve světě vědy. S jejich přílivem se musí vypořádat každá atraktivní země. Pokud se nejedná o proces živelný a ti, kteří k nám přicházejí, jsou připraveni pracovat a přizpůsobit se, pak bychom se tomu neměli bránit.

Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

V Praze žije 37 % v ČR legálně pobývajících cizinců

ilustrativní fotka

Na konci roku 2017 pobývalo legálně na našem území celkem 526 811 cizinců. Více než polovina z nich měla povolení k trvalému pobytu. Více než třetina cizinců žila v Praze, nejméně pak v Kraji Vysočina a Zlínském kraji.

Má do demografického vývoje zasahovat stát?

ilustrativní fotka

Nejen počty narozených, ale i počty a věková struktura přistěhovalých, vystěhovalých i zemřelých mají vliv na velikost populace a její věkové složení. Nemít, či mít děti? A když ano, tak kolik? Žít zde, nebo se přestěhovat jinam? Odpovědi na tyto otázky nejsou jen záležitostí osobních preferencí, ale svůj vliv má i prostředí, v němž žijeme.

Kdo vydělal na rekonvalescenci ekonomiky?

ilustrativní fotka

Průměrné mzdy se v pětiletém období 2012–2017 zvýšily o 17,7 %, reálně (po očištění o vliv inflace) vzrostly o 11,6 %. Přehledy podle socioekonomických kategorií ukazují, že více si polepšili poddůstojníci, řemeslníci a prodavačky, naopak slabý růst najdeme u manažerů všech úrovní, ale také u zaměstnanců ve službách zákazníkům.

České a slovenské mzdy se od sebe příliš neliší

Ilustrační foto

Ve 2. čtvrtletí 2018 dosáhla průměrná mzda v Česku 31 851 Kč, když se meziročně zvýšila o 8,6 %. Na Slovensku vzrostla o 6,4 % na 1 004 eur, v přepočtu směnným kurzem 25,599 tedy na 25 701 Kč. Jak se liší struktury výdělků u nás a na Slovensku a jak rozdílné jsou trhy práce?

Náklady na dokončený byt? V rodinném domku 3,4 mil., v bytovém domě 2,2 mil. Kč

Ve srovnání s rokem 2016 se počty dokončených bytů vloni zvýšily. Vzrostly jak v rodinných a bytových domech, tak ve stavebně upravených nebytových prostorách. V těch se počet dokončených bytů dokonce výrazně zvýšil.