Ptejme se na původ dat

VYDÁNÍ:
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Všude kolem nás krouží čísla. Na internetu, v televizi, všude. Lidé se ve snaze dodat svému názoru váhu a objektivitu snaží podložit svá tvrzení (jakýmkoliv) číslem.

Všude kolem nás krouží čísla. Na internetu, v televizi, všude. Lidé se ve snaze dodat svému názoru váhu a objektivitu snaží podložit svá tvrzení (jakýmkoliv) číslem. Většina těchto dat vychází z průzkumů založených na výběrových šetřeních, protože plošná šetření jsou v praxi těžko proveditelná a příliš drahá. Někdy jsou údaje kvalitní, někdy ne. Proto je potřeba, abychom byli ostražití a kriticky přemýšleli o tom, co slyšíme a vidíme. Obzvláště, když čteme v rychlosti jen krátké zprávičky nebo prolétneme nadpisy článků.
Řekněme, že slyšíme zprávu: „Češi jsou národem kutilů. Boříme, stavíme, přestavujeme, zahrádkaříme. Každý Čech utratí ročně za kutilství 25 741 Kč.“ Když to většina z nás uslyší, řekne si: Páni, to je opravdu dost! A tak přesné číslo? Překvapivá zpráva, ale nevypadá podezřele. Je podložena číslem, nemáme tendenci pochybovat. Ale měli bychom. Když pomineme nejasné hranice toho, co je kutilství, první, na co bychom se měli ptát, je: Kde se to číslo vzalo? Ve zprávě žádné podrobnosti nejsou. Ale vzhledem k tomu, že mě se nikdo neptal, šlo asi o výběrové šetření, nikoliv o plošné zjišťování. Otázkou je, jak byl průzkum prováděn a jak jsou jeho výsledky přesné.
Představme si, že částka byla zjištěna následovně: před několika vybranými hobby obchody byl kaž­dou březnovou neděli odpoledne prováděn průzkum mezi kolemjdoucími s dotazem, kolik utratí ročně za zahrádkaření, vylepšování bydlení apod. A na základě jejich odpovědí byl vypočítán průměr (25 741 Kč), jejž autor zprávy zevšeobecnil a interpretoval jako výdaje, které v průměru utratí za rok každý Čech.
I laika napadne, že takový průzkum je nevypovídající. Statistik by řekl, že takový odhad je vychýlený (tj. není nestranný), protože vzorek respondentů (tj. těch, kteří odpovídali na otázky) byl nereprezentativní (neodpovídá české populaci). Přece kdo jiný než ryzí kutilové v neděli odpoledne obchází hobby obchody? Tedy ti, kteří za kutilství utrácejí nejvíce. Proto je zjištěný průměr vychýlen nahoru k vyšším částkám. Nikdo se totiž neptal těch, kteří neděli trávili v parku, v kavárně nebo doma u televize. Považovat výsledky takového průzkumu za vypovídající o výdajích všech Čechů je zcela chybné.
Částku 25 741 Kč bychom mohli interpretovat jako průměrný roční výdaj nedělních zákazníků hobby obchodů v měsíci březnu. Nelze totiž hovořit ani o reprezentativním vzorku kutilů obecně, protože lze předpokládat, že většina z těch, kteří v březnu nakupují, jsou zahrádkáři nebo budovatelé venkovních staveb. A ti budou utrácet zcela jiné částky než zimní kutilové.
Aby byl průzkum (výběrové šetření) prováděn kvalitně, měl by být založen na reprezentativním vzorku, který má podobnou strukturu jako zkoumaná populace. Pokud by naším cílem bylo zjistit průměrné roční výdaje zákazníků, kteří chodí do hobby obchodů na jaře, byl by snad výše popsaný způsob průzkumu vhodný a interpretace správná (za předpokladu dostatečně velkého vzorku). Nicméně pokud zkoumáme populaci České republiky, měl by být průzkum mnohem širší a vzorek lidí, jichž se ptáme, by měl lépe reprezentovat českou populaci (podle věku, pohlaví, vzdělání… či jiných znaků, které považujeme za klíčové). Nejlépe by mělo jít o náhodný výběr těch, kteří na otázky odpovídají. Ale není snadné takový průzkum v praxi zajistit a většinou je to drahé. Proto bychom vždy měli vědět, kdo šetření prováděl.
Jakmile jde o průzkum, je důležité se také ptát, jaká je přesnost prezentovaných výsledků. K tomu existují standardní statistické metody odhadující statistickou chybu výběrového šetření. Běžný uživatel nemusí metody znát, měl by však chápat, že cílem takových šetření je obvykle odhad intervalu, ve kterém se s určitou pravděpodobností pohybuje hledaná hodnota. V našem příkladu by zpráva měla správně znít asi takto: „S 95% pravděpodobností se průměrné roční výdaje kutilů nakupujících v březnu pohybují okolo 25 700 Kč +/– 3 500 Kč.“ Bohužel, takto suchá zpráva by asi nikoho nezaujala. Určitá míra zjednodušení je tedy už z principu přirozená a v mediální sféře nutná. Nemělo by to však vést k zavádějícím závěrům. A posluchači, diváci a čtenáři si musejí být těchto tendencí vědomi, být ostražití a přemýšlet o předkládaných číslech, ne je jen pasivně přijímat.

Autor: , vedoucí oddělení čtvrtletních odhadů
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Co jsou příspěvky k růstu

ilustrativní fotka

O příspěvcích k růstu slýcháváme obvykle v souvislosti s růstem hrubého domácího produktu či s jinými makroekonomickými ukazateli. Jedná se však o univerzální analytický nástroj, který lze použít v mnoha situacích a lze jej snadno interpretovat. Umožňuje totiž stanovit vliv jednotlivých částí na vývoj celku.

Jak (ne)číst mezi ukazateli

Hledání závislostí mezi ukazateli a jejich interpretace je to, co dělá statistiku dobrodružstvím. Pokud ovšem pracujeme se statistickými ukazateli, měli bychom se vyhnout zkratkám, jinak nám hrozí mylné závěry a špatná rozhodnutí.

Hospodářský růst – jeden jev, více ukazatelů

Ilustrační foto

Když se vám v práci nebo podnikání dobře daří a vyděláváte více a více, můžete nabýt dojmu, že šlape celá ekonomika. Je to však názor založený pouze na vaší (omezené) zkušenosti jedné oblasti ekonomického života. Co když se všechny ostatní oblasti hospodářství utápějí v problémech a ve skutečnosti ekonomika padá? Pokud zobecníme pouze svou vlastní (subjektivní) zkušenost, vystavujeme se riziku, že takové závěry budou špatné. Potřebujeme mnohem širší (objektivnější) pohled.

Mezinárodní (ne)srovnatelnost

ilustrativní foto

Možnost mezinárodního srovnání je lákadlo, kterému občas neodolá ani ten nejzarytější statistický nedůvěřivec. Kdo by nechtěl vědět, jestli je na tom (alespoň v průměru) lépe, nebo hůře než soused?