Návštěvnost Česka vloni lámala rekordy

Ubytovací statistika zaznamenala loni rekordní počty příjezdů a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních. Návštěvnost poprvé překročila hranici 20 mil. příjezdů a počet přenocování dosáhl 53 milionů nocí. V relativním vyjádření se počet hostů meziročně zvýšil o 8,8 % a počet přenocování o 7,1 %.

Podle definitivních výsledků návštěvnosti přijelo loni do hromadných ubytovacích zařízení celkem 20 mil. hostů. Jde o nejlepší výsledek ubytovací statistiky za dobu její existence. Meziročně ubytovacích služeb využilo o 1,6 mil. hostů více než v roce 2016.

Již několik let se návštěvnost zvyšuje

Při srovnání například s rokem 2012 se loňské počty příjezdů zvýšily o více než 4,9 mil. hostů, tedy o jednu třetinu. Rozdělení hostů na domácí a zahraniční klientelu bylo v roce 2017 mírně ve prospěch nerezidentů, 50,8 %. Podíl cizinců na příjezdech je stabilní a pohybuje se dlouhodobě mezi 50 až 52 %. Počet návštěv nerezidentů se loni zvýšil o 9,0 % a tempo růstu příjezdů domácí klientely vzrostlo o 8,5 %.
Také počty přenocování byly loni vyšší než v předchozích letech. Celkově bylo v hromadných ubytovacích zařízeních uskutečněno 53,2 mil. nocí, což bylo o 7,1 % více než v roce 2016. Rovněž tento ukazatel stanovil nové historické maximum. Meziroční dynamika růstu byla vyšší u nerezidentů (+8,2 %), kteří si také absolutně připsali více přenocování (27,0 mil.). Domácí hosté realizovali celkem 26,3 mil. nocí, což představovalo navýšení o 6,0 %.
Průměrná doba pobytu zůstala loni na stejné úrovni jako v předchozích letech. Průměrně se host ubytoval na 2,7 noci, v místě ubytování tedy zůstal 3,7 dne. Dlouhodobě se však potvrzuje trend postupného zkracování pobytů. Pro porovnání – v roce 2000 zůstal host ubytovaný v průměru na 4,1 noci.

Počty rezidentů a nerezidentů (mil.), meziroční index hostů celkem (%)

 

Počty rezidentů a nerezidentů (mil.), meziroční index hostů celkem (%)

Více hostů přijelo také do krajů

V regionálním pohledu vykázala ubytovací zařízení zvýšení návštěvnosti ve všech krajích. Nejvíce se v loňském roce dařilo provozovatelům na jižní Moravě, kde se meziročně zvýšil počet příjezdů o 14,5 %. V tomto kraji přivítali o 16,2 % více zahraničních návštěv a o 13,6 % domácích hostů. Jihomoravský kraj se tak stal po Praze druhým nejnavštěvovanějším regionem Česka.
Dominance Prahy pokračovala i loni, kdy si hlavní město vybralo pro svůj pobyt 38,3 % ze všech ubytovaných hostů. Jedná se o klíčovou destinaci zejména u nerezidentů. Téměř dvě třetiny zahraničních hostů (64,6 %) se ubytovaly v pražských zařízeních. Podíl hlavního města na příjezdech rezidentů nebyl tak dominantní a činil 11,1 %. Domácí hosté více preferovali jižní Moravu (12,7% podíl na příjezdech), poté následovala Praha a na třetím místě se umístily jižní Čechy s podílem 10,4 %.

Hlavní zdrojové země incomingu

V České republice se loni ubytovalo 10,2 mil. zahraničních hostů, což představovalo 9% nárůst. Klíčovou zdrojovou zemí incomingu je pro příjezdový cestovní ruch stále Německo, odkud přijely zhruba dva miliony hostů, což bylo o 4,3 % více než v roce 2016.
Druhou nejpočetnější skupinu v ubytovacích zařízeních tvořili hosté ze Slovenska se 682 tis. příjezdy, což představovalo navýšení o 6,2 %. Na třetím místě se umístili turisté z Polska (576 tis. hostů, +6,3 %). Dalšími zdrojovými zeměmi pro příjezdy nerezidentů byly Rusko, Spojené státy americké nebo Velká Británie. V loňském roce rovněž pokračoval zvýšený zájem o ubytování u turistů z Asie. Z deseti nejvýznamnějších zdrojových zemí se nejvíce dařilo příjezdům z Číny s meziročním zvýšením o 37,7 %. Také hosté z Jižní Koreje navýšili své návštěvy v Česku meziročně o 27,6 %.
Česko se po několika letech znovu stalo oblíbenou destinací hostů z Ruské federace. Od března 2014 docházelo stále k poklesu příjezdů i přenocování Rusů. V posledním čtvrtletí roku 2016 se však počty ubytovaných zvýšily o 23,1 % a také počet přenocování vzrostl o 20,0 %. Ve všech čtvrtletích roku 2017 nadále pokračoval postupný růst návštěvnosti z Ruska. Za celý loňský rok se tak ubytovalo o 34,5 % Rusů více než v roce 2016, a obsadili tak čtvrtou příčku v žebříčku incomingových zemí.

Meziroční vývoj počtu hostů v krajích (rezidenti, nerezidenti, změna v %, 2017/2016)

Meziroční vývoj počtu hostů v krajích (rezidenti, nerezidenti, změna v %, 2017/2016)

Zájem o české lázeňství je především ze strany zahraniční klientely

Tradiční odvětví turistického ruchu, lázeňství, zažívá v poslední době zvýšený zájem ze strany pacientů i ubytovaných hostů. V loňském roce navštívilo lázeňská ubytovací zařízení celkem 839 tis. hostů, což bylo o 7,6 % více než v roce 2016. Větší část návštěvnosti tvořili rezidenti (454 tis.). Počet lázeňských hostů z tuzemska vzrostl o 3,4 %. Zahraniční lázeňští hosté však vykázali vyšší dynamiku příjezdů +12,9 %. Rovněž počty přenocování v lázních (celkem 7,4 mil. nocí) se meziročně zvýšily o 4,8 %. Zatímco nerezidenti strávili v lázeňských domech o 11,7 % nocí více, rezidenti navýšili počty přenocování o pouhých 0,8 %. Délka pobytu v lázních byla s ohledem na léčebný režim v průměru o 8,8 noci delší než v ostatních ubytovacích zařízeních. Domácí hosté využívali služeb lázní déle, v průměru 9,9 noci, zahraniční návštěvníci jen 7,5 noci.
V Karlovarském kraji, který trvale vykazuje více než polovinu z celkového počtu příjezdů i přenocování v lázeňských zařízeních, vzrostly loni příjezdy hostů o 9,8 % a přenocování o 7,6 %. Především poptávka ze strany zahraniční klientely se zvýšila, u příjezdů to bylo o 13,3 %, u přenocování o 11,9 %. Domácích lázeňských hostů přijelo do Karlovarského kraje o 1,8 % více než předloni, ale počet jejich přenocování se meziročně snížil o 1,7 %.

Lepší využití hotelových kapacit

V roce 2017 byly kapacity v hotelech a penzionech obsazeny lépe než v roce předchozím. Využití pokojů a lůžek bylo takřka stejné a dosáhlo 49,8 % pro pokoje, resp. 49,9 % pro lůžka. Pětihvězdičkové hotely dosáhly nejvyššího využití pokojů ze všech kategorií hotelů (69,8 %), což představovalo meziroční zvýšení o 2,2 p. b. Ve čtyřhvězdičkových hotelech se využití pokojů také zvýšilo, o 3,2 p. b. na 62,3 %. Také ostatní kategorie hotelů a penziony své pokoje a lůžka dokázaly lépe obsadit. Z hlediska krajského rozdělení měli nejlépe obsazené hotely a penziony ubytovatelé v Praze, využití pokojů dosáhlo 69,5 % a obsazenost lůžek byla 67,0%. V ostatních regionech (vyjma Karlovarského kraje) se využití pokojů a lůžek pohybovalo mezi 30 až 46 %.

Více informací na www.czso.cz

Cestovní ruch