Proč Češi rádi cestují?

Na otázku, proč je pro obyvatele České republiky tak atraktivní cestovat, jsme se zeptali odborníků, kteří cestovní ruch pravidelně sledují. „Naše láska k turismu vychází určitě z naší historie a především z geografické polohy,“ řekl jeden z nich.

Pavel Vančura

Pavel Vančura
vedoucí oddělení statistiky cestovního ruchu ČSÚ

Oficiální statistika při šetření v domácnostech o domácím a výjezdovém cestovním ruchu rozlišuje pouze základní důvody pro cestování. Jsou jimi dovolená, návštěva příbuzných a známých, zdravotní pobyt, nákupy, ostatní soukromé důvody a služební důvody. Většina cest spadá do kategorie dovolená, rekreace a trávení volného času. Mnohem zajímavější by byla ale informace ve větším detailu. Nicméně toto již statistika podchytit dost dobře v celé rozmanité škále motivů nedokáže.

 

 

Petr Manuel Ulrych

Petr Manuel Ulrych
šéfredaktor COT a iCOT.cz

Lehká otázka, těžká odpověď. Protože po letech cestovatelského půstu už zase smíme a konečně na to i máme? Ano, to jsou logická a jistě platná vysvětlení. Osobně to ale vnímám i trochu rozporuplněji. Škarohlíd ve mně šeptá, že jsme národem věčných nespoko­jenců, kteří v zahraničí hledají to, čeho se jim nedostává doma. A to jen proto, aby při návratu mručeli, že moře bylo příliš slané, jídlo moc exotické a cizincům nebylo rozumět. Doufám však, že má pravdu spíše mé optimističtější já, jež říká cosi o tom, že jsme zvídavými potomky Holubů, Hanzelků a Zikmundů, kteří do světa vyrážejí s touhou poznávat a rozšiřovat si obzory..

 

 

Ladislav Klika

Ladislav Klika
ředitel společnosti MindBridge Consulting, a. s.

Reprezentativní výzkum z listopadu 2017 říká, že na dovolenou cestujeme hlavně proto, abychom si užili léta (93 %), dostali se víc do přírody (83 %), relaxovali a „konečně si odpočinuli“ (77 %). Proč ale Češi rádi cestují doopravdy? Cestujeme proto, že cestují všichni? Možná. Cestování je ale hlavně zábavné, obohacuje život a představuje fyzický i myšlenkový pohyb, změnu a rozvoj. A přestože je třeba fyzicky i organizačně náročné, poznáváme díky němu nejen nové kraje, lidi, s větší či menší hloubkou i odlišné zvyklosti, ale také sebe samé a blízké osoby v situa­cích mimo stereotypní rámce běžné části roku. Pohyb je život. Cestování je pohyb.

 

 

Soňa Machová

Soňa Machová
vedoucí oddělení marketingového výzkumu CCCR – CzechTourism

Domácí cestovní ruch je pro Čechy atraktivní především z hlediska ceny. Česko také pro naše turisty a výletníky představuje známou a bezpečnou destinaci, ve které se nemusejí bát objevovat i nová a méně známá místa. Navíc zde odpadá jazyková bariéra, což je důležitý faktor pro stále poměrně velkou část české populace. Na svých výletech nejraději provozují rekreační turistiku, navštěvují historické a kulturní památky či vyrážejí do regionů, kde poznávají místní kulturu, tradice a gastronomii. Při výběru konkrétního místa je pro většinu českých turistů a výletníků zásadní pestrost a rozmanitost turistických atraktivit, ale i přírodních krás.

 

 

Ondra Špaček

Ondra Špaček
projektový manažer CE-Traffic, a. s.

Češi byli vždy cestováním téměř posedlí. Určitě naše láska k turismu vychází z naší historie a především z geografické polohy. V historii mnoho významných Čechů vyráželo na blízké či i vzdálenější cesty – naši panovníci, šlechta, obchodníci… Přicházeli k nám noví zahraniční „přistěhovalci“ a ti zase probouzeli v lidech zvědavost a chuť poznat země za našimi pohraničními kopečky. Vzpomeňme jen Jiříkovo mírové poselstvo, Kryštofa Haranta nebo Karla Hynka Máchu. A když k tomu přidáme geografickou blízkost zajímavých cílů na všechny světové strany, pak tu máme velmi silný potenciál pro cestování našich milých Čechů.