Relativní dluh se snížil

Příznivý ekonomický vývoj v evropských zemích napomohl i snížení relativního dluhu.

V dubnu vydal Eurostat pravidelnou aktualizaci údajů o deficitu a dluhu vládních institucí. Nová data ukazují docela příznivý obrázek. Dvanáct zemí loni dosáhlo rozpočtového přebytku (v roce 2016 to bylo 11) a pouze jedna měla deficit větší než 3,0 % hrubého domácího produktu (HDP). Třináct států mělo dluh vůči HDP nižší než 60 %.

Jih Evropy stále trápí zadlužení

Celkově rozpočty zemí EU loni skončily v deficitu ve výši 1,0 % HDP. Eurozóna měla o 0,1 p. b. lepší výsledek. Nejvyššího deficitu hospodaření vůči HDP loni dosáhlo Španělsko (–3,1 %). Zároveň zde relativní deficit meziročně klesl o 1,4 p. b. Deficit druhého Portugalska dosáhl přesně 3% hranice maa­strichtského kritéria. Rumunsko se dostalo těsně pod ni (–2,9 %). Nejvyšší relativní přebytek měla loni Malta (+3,9 %). Kypr dosáhl přebytku ve výši 1,8 % (ještě v roce 2014 měl deficit ve výši 9,0 %). Na třetí příčce skončila Česká republika s přebytkem 1,6 % (zvýšení o 0,9 p. b.).
Dluh vůči HDP v evropské osmadvacítce loni činil 81,6 % a meziročně se snížil o 1,7 p. b. Relativní výše dluhu v EU tedy klesla potřetí v řadě. Dluh eurozóny vůči HDP dosáhl 86,7 % a poklesl o 2,3 p. b. Nejvyšším relativním dluhem stále trpí Řecko (178,6 % HDP), Itálie (131,8 %) a Portugalsko (125,7 %). U těchto zemí došlo k meziročnímu poklesu. Více než 100 % dosáhl relativní dluh ještě v Belgii (103,1 %). Země na opačném konci žebříčku ukazují, jak výrazné rozdíly panují v rámci EU. Nejnižší relativní dluh měly Estonsko (9,0 %), Lucembursko (23,0 %) a Bulharsko (25,4 %). S výjimkou Lucemburska došlo i v těchto zemích k poklesu. Česko se umístilo na čtvrté pozici. Podíl dluhu vůči HDP u nás loni dosáhl 34,6 %.
Relativní dluh se snižoval ve všech zemích EU s výjimkou Lucemburska (zvýšení o 2,2 p. b.) a Francie (+0,4 p. b.). Díky vysokým relativním přebytkům se nejvíce podařilo snížit relativní dluh na Kypru (o 9,1 p. b.) a Maltě (o 5,4 p. b.). Třetí bylo Rakousko s poklesem o 5,2 p. b. Česko snížilo relativní dluh o 2,2 p. b.

Dluh zemí EU28 vůči HDP, 2017 (%)

Dluh zemí EU28 vůči HDP, 2017 (%)