Tipy pro Vás

Malajsijský statistický úřad. WHO: Klimatické změny. A bude hůř. FAO: Když je vody nedostatek. Eurostat: Letadla přistávají nebo startují každé čtyři sekundy. Eurostat: Průměrný život v číslech

Malajsijský statistický úřad

Twitter

Facebookový profil malajsijského statistického úřadu umožňuje díky infografikám získat rychlý přehled o zemi.

Najdete zde údaje o demografické situaci země v jihovýchodní Asii, ale také statistiky, které už tak běžné nejsou. Vycházejí z tamní zemědělské produkce. Ostatně, kde jinde hledat podrobné informace o produkci přírodního kaučuku. Více ZDE.

 

WHO: Klimatické změny. A bude hůř

V souvislosti se zprávou o znečištění ovzduší jsou na internetových stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO) zveřejněny alarmující infografiky.

Upozorňují na změny klimatu, které způsobuje lidstvo a jež také zpětně obyvatele modré planety ovlivňují. Podle odhadů WHO zemře v období let 2030 až 2050 v důsledku klimatických změn ročně o 250 tis. osob více, když se zvýší počet zemřelých na malárii, podvýživu, průjmová onemocnění a také v důsledku příliš horkého klimatu, které ohrožuje především osoby s chro­nickým onemocněním a osoby pracují ve venkovním prostředí. Více ZDE.

 

FAO: Když je vody nedostatek

Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) upozorňuje na devět publikací ze své produkce, jejichž cílem je zvýšit povědomí o ochraně vodních zdrojů.

Jedním z témat, kterým se tituly věnují, je nutnost sdílení vodních zdrojů. Voda se totiž stává vzácným statkem, jehož nedostatek má přímý vliv na kvalitu a dostupnost potravin v dané lokalitě a skrze zhoršující se životní podmínky pak ovlivňuje i případné rozhodnutí o migraci, což je tématem další z akcentovaných publikací. Nechybí ani podrobný rozbor, jak nehospodárně je s vodou zacházeno při výrobě nejen potravin, ale i v průmyslu, a jak jsou vodní zdroje znečišťovány. Více ZDE.

 

Eurostat: Letadla přistávají nebo startují každé čtyři sekundy

Publikace, kterou vydal evropský statistický úřad, se věnuje všem druhům dopravy v Evropské unii.

Od doby, kdy si jedinec sám nevyrobí vše, co by rád užíval, je pro ekonomický rozvoj role dopravy nezastupitelná. Věděli jste například, že každé čtyři sekundy startuje či přistává na evropských letištích jedno dopravní letadlo nebo že na Maltě a na Kypru ne­existuje železniční doprava? Více ZDE.

 

Eurostat: Průměrný život v číslech

Krátké video Eurostatu ukazuje charakteristiky průměrného obyvatele žijícího v Evropě.

Úplnou statistickou informaci o konkrétním statistickém znaku ve statistickém souboru dává jeho rozdělení četností. V případě, že se spokojíme se stručnou informací o hodnotě konkrétního znaku, použijeme jedinou hodnotu, která tento soubor charakterizuje. S ohledem na snadnost výpočtu bývá touto hodnotou nejčastěji aritmetický průměr. Více ZDE.