Výběr událostí z ČSÚ

Sčítání 2021: otázek bude o polovinu méně. Projekty přeshraniční spolupráce. Královéhradecký kraj v mapách.

Sčítání 2021: otázek bude o polovinu méně

Vláda se 9. května zabývala Sčítáním lidu, domů a bytů v roce 2021. Díky on-line sčítání se rozsah terénních prací sníží na minimum. S komisařem se osobně setká jenom ten, kdo se v první fázi nesečte elektronicky.

Sečíst se bude při příštím cenzu mnohem snazší, domnívá se předseda ČSÚ Marek Rojíček: „Chceme, aby se co nejvíc lidí sečetlo on-line. Půjde to i přes mobil. A počet otázek bude o polovinu nižší než minule. Bude jich jen 23 namísto 47. Zmizí třeba otázky na rodinný stav, státní občanství nebo postavení v zaměstnání. Nebudeme se ptát ani na vybavení bytu teplou vodou nebo koupelnou.“
Díky on-line sčítání se rozsah terénních prací sníží na minimum. S komisařem se osobně setká jenom ten, kdo se v první fázi nesečte elektronicky.
Návrh věcného záměru zákona je rozsáhlý a obsahuje množství podrobných informací. Vláda proto rozhodla, že jeho projednávání přeruší a že budou probíhat další diskuse. Jediná připomínka, kterou kabinet v rámci projednávání měl, se týkala dodavatele terénních prací. Český statistický úřad tedy nyní bude ve spolupráci s příslušnými ministerstvy a Českou poštou na přímou žádost vlády České republiky zkoumat další možné způsoby, jak realizovat distribuci a sběr sčítacích formulářů.

Projekty přeshraniční spolupráce

Na Magistrátu města Děčín se 13. dubna konalo zasedání česko-saské operační pracovní skupiny územní rozvoj v EUROREGIONU ELBE/LABE. Za Úřad se ho zúčastnila pracovnice Krajské správy ČSÚ v Ústí nad Labem Monika Raušerová.

Devatenáct českých a německých odborníků jednalo o dalším možném vývoji a spolupráci v oblasti regionálního rozvoje v euroregionu Elbe/Labe. Nováčky pracovní skupiny se tentokrát stali odborní zástupci z Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj – pobočky Děčín, kteří vyjádřili přání s euroregionem více spolupracovat.
Účastníci setkání dostali informace o malých i velkých projektech, jejichž cílem je další zintenzivnění přeshraniční spolupráce ve všech oblastech společenského života. Při té příležitosti se odborníci dozvěděli také o zajímavé publikaci Milana Jeřábka a Petra Lauterbacha Malé projekty přeshraniční spolupráce, která mapuje malé projekty v euroregionu Elbe/Labe v letech 2007–2013.

Královéhradecký kraj v mapách

Dne 18. dubna se v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje uskutečnilo úvodní setkání ke Strategii rozvoje Královéhradeckého kraje po roce 2020. Na její přípravě se podílí dvě stě odborníků včetně zástupců Českého statistického úřadu.

Setkání se zúčastnili především zástupci Královéhradeckého kraje a významní regionální partneři a odborníci, kteří jsou zároveň členy pracovních skupin Regionální stálé konference Královéhradeckého kraje a také Krajské správy ČSÚ v Hradci Králové.
Výsledkem dlouhodobé spolupráce krajských statistiků a Centra investic, rozvoje a inovací Hradec Králové je soubor map o Královéhradeckém kraji až do úrovně obcí.
Publikace Královéhradecký kraj v mapách je tematicky rozdělena na sociodemografické ukazatele, ekonomické ukazatele, environmentální ukazatele, dotace a územní dimenzi v kraji. Díky tomu se stane zejména podkladem pro jednání odborníků, například při tvorbě nové strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021+. Více ZDE, ZDE.