Zpátky do Egypta

Zájem Čechů o zahraniční dovolené byl v roce 2017 rekordní. Nejoblíbenějšími cizími zeměmi zůstaly Chorvatsko, Slovensko a Itálie. Čeští turisté znovu začali létat do Egypta.

V loňském roce podnikli obyvatelé Česka ve věku 15 a více let 35,8 mil. vícedenních cest, z nichž 29,0 mil. směřovalo do tuzemska a 6,8 mil. do zahraničí. Ve srovnání s předcházejícím rokem se počet domácích cest zvýšil o 7 % a zahraničních o 12 %.
V roce 2017 se vydalo 76 % osob na vícedenní cestu po ČR a 43 % uskutečnilo alespoň jednu zahraniční cestu s přenocováním. Tři pětiny českých občanů absolvovaly nejméně jednu cestu delší než čtyři dny. Ani jednu turistickou cestu s přenocováním neabsolvovalo 18 % osob, většinou ze zdravotních důvodů, kvůli nedostatku peněz nebo nezájmu o cestování.

Struktura cest podle druhu ubytování, 2017 (%)

Struktura cest podle druhu ubytování, 2017 (%)

U zahraničních cest převažovaly delší rekreační pobyty (tj. cesty trvající alespoň pět dnů). K ubytování byla využívána hlavně hromadná ubytovací zařízení. Polovinu cest absolvovali čeští turisté autem. Stále častěji však volí leteckou dopravu; meziročně se počet cest letadlem zvýšil o více než čtvrtinu. V porovnání s rokem 2016 vzrostl zájem o zájezdy organizované cestovními kancelářemi. Ty tvořily téměř třetinu všech zahraničních cest. Návštěvníci nejčastěji mířili k moři. Žebříčku dovolených (tj. delších cest se 4 a více nocemi) už řadu let vévodí Chorvatsko (s výjimkou roku 2015). Na špičce se udržela také Itálie. Ze sousedních zemí byly u českých turistů stále populární Slovensko a Rakousko. Po několika letech nižšího zájmu začali Češi znovu létat do Egypta. Skokanem roku bylo Bulharsko; ve srovnání s rokem 2015 ho navštívilo dvakrát více Čechů.

Struktura cest podle způsobu dopravy, 2017 (%)

Struktura cest podle způsobu dopravy, 2017 (%)

V ČR přibylo zdravotních pobytů

U cest po ČR převažovaly kratší pobyty (tj. cesty trvající 2 až 4 dny). Zatímco počet kratších cest meziročně vzrostl o 13 %, těch delších mírně ubylo, a to o 3 %. Stejně jako v jiných letech obvykle cestovali čeští rezidenti za účelem rekreace, odpočinku nebo aby navštívili příbuzné či známé. Při každé druhé cestě využili ubytování u příbuzných či známých, s oblibou se zdržovali i na svých chatách nebo chalupách. Zároveň také vzrostl jejich zájem o ubytování v hromadných ubytovacích zařízeních. Ve srovnání s předcházejícím rokem přibylo zdravotních pobytů, na celkovém počtu přenocování se podílely 5 %. Typickým dopravním prostředkem bylo osobní motorové vozidlo. V drtivé většině případů si turisté organizovali cestu sami a nevyužili služeb cestovních kanceláří.
Nejvíce jezdili domácí návštěvníci do Středočeského kraje, druhým nejoblíbenějším byl kraj Jihočeský. Cílem jejich služebních cest byla hlavně Praha a Jihomoravský kraj. Relativně málo cest směřovalo do Karlovarského kraje, avšak pobyty ve srovnání s ostatními kraji zde trvaly nejvíce dnů. Nejkratší dobu pobývali čeští turisté v Praze.

Více informací na www.czso.cz

Cestovní ruch