Relativní dluh se snížil

VYDÁNÍ: 05/2018
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Příznivý ekonomický vývoj v evropských zemích napomohl i snížení relativního dluhu.

V dubnu vydal Eurostat pravidelnou aktualizaci údajů o deficitu a dluhu vládních institucí. Nová data ukazují docela příznivý obrázek. Dvanáct zemí loni dosáhlo rozpočtového přebytku (v roce 2016 to bylo 11) a pouze jedna měla deficit větší než 3,0 % hrubého domácího produktu (HDP). Třináct států mělo dluh vůči HDP nižší než 60 %.

Jih Evropy stále trápí zadlužení

Celkově rozpočty zemí EU loni skončily v deficitu ve výši 1,0 % HDP. Eurozóna měla o 0,1 p. b. lepší výsledek. Nejvyššího deficitu hospodaření vůči HDP loni dosáhlo Španělsko (–3,1 %). Zároveň zde relativní deficit meziročně klesl o 1,4 p. b. Deficit druhého Portugalska dosáhl přesně 3% hranice maa­strichtského kritéria. Rumunsko se dostalo těsně pod ni (–2,9 %). Nejvyšší relativní přebytek měla loni Malta (+3,9 %). Kypr dosáhl přebytku ve výši 1,8 % (ještě v roce 2014 měl deficit ve výši 9,0 %). Na třetí příčce skončila Česká republika s přebytkem 1,6 % (zvýšení o 0,9 p. b.).
Dluh vůči HDP v evropské osmadvacítce loni činil 81,6 % a meziročně se snížil o 1,7 p. b. Relativní výše dluhu v EU tedy klesla potřetí v řadě. Dluh eurozóny vůči HDP dosáhl 86,7 % a poklesl o 2,3 p. b. Nejvyšším relativním dluhem stále trpí Řecko (178,6 % HDP), Itálie (131,8 %) a Portugalsko (125,7 %). U těchto zemí došlo k meziročnímu poklesu. Více než 100 % dosáhl relativní dluh ještě v Belgii (103,1 %). Země na opačném konci žebříčku ukazují, jak výrazné rozdíly panují v rámci EU. Nejnižší relativní dluh měly Estonsko (9,0 %), Lucembursko (23,0 %) a Bulharsko (25,4 %). S výjimkou Lucemburska došlo i v těchto zemích k poklesu. Česko se umístilo na čtvrté pozici. Podíl dluhu vůči HDP u nás loni dosáhl 34,6 %.
Relativní dluh se snižoval ve všech zemích EU s výjimkou Lucemburska (zvýšení o 2,2 p. b.) a Francie (+0,4 p. b.). Díky vysokým relativním přebytkům se nejvíce podařilo snížit relativní dluh na Kypru (o 9,1 p. b.) a Maltě (o 5,4 p. b.). Třetí bylo Rakousko s poklesem o 5,2 p. b. Česko snížilo relativní dluh o 2,2 p. b.

Dluh zemí EU28 vůči HDP, 2017 (%)

Dluh zemí EU28 vůči HDP, 2017 (%)

Autor: , analytička ČSÚ
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Přijetí eura se bát nemusíme

Oldřich Dědek_náhled

Od ekonomického zdraví eurozóny se odvíjí i zdraví české ekonomiky, tvrdí Oldřich Dědek, člen bankovní rady České národní banky. Jelikož jsme s eurozónou úzce propojeni, je nutné si odpovědět na otázku, zda máme ambice podílet se na dalším směřování eurozóny, anebo máme být pasivním příjemcem změn, uvažuje český ekonom, který dříve zastával funkci národního koordinátora pro zavedení eura v ČR.

Zadluženost přijetí eura nebrání

ilustrativní fotka

Se zadlužeností 36,77 % HDP patřilo Česko na konci roku 2016 mezi evropské premianty. Nižší úroveň vykázaly jen tři země. Avšak ne vždy jsme na tom byli tak dobře. Podívejme se, jaká byla dynamika vývoje dluhu ČR a jeho struktury od roku 1995.

Evropský rozpočet bude mít vždy přerozdělovací funkci

Ing. Jan Gregor

Evropský účetní dvůr je kolektivní orgán složený z 28 členů. Každý členský stát v něm zastupuje jeden člověk. Rada Evropské unie jmenovala vloni v dubnu pět nových členů na šestileté funkční období, mezi nimi i Jana Gregora.

Míru zadlužení porušuje většina zemí eurozóny

Ilustrační foto

Přestože maastrichtské kritérium porušuje 14 z 19 zemí eurozóny, míra zadlužení vládních institucí pod 60 % HDP v ČR stále přetrvává.

Na dluh mezi 41 a 60 % HDP doplatilo nejvíce zemí

Aleš Michl

„Smažme tedy veškerá klišé o tom, že když jsi pod šedesátkou HDP, jsi dobrý,“ tvrdí Aleš Michl v rozhovoru ve Statistice&My. Ekonom, analytik, novinář, poradce vlád, zkrátka člověk, který jde často proti proudu, by maastrichtská kritéria rád vyměnil za nová.