Zpátky do Egypta

VYDÁNÍ: 05/2018
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Zájem Čechů o zahraniční dovolené byl v roce 2017 rekordní. Nejoblíbenějšími cizími zeměmi zůstaly Chorvatsko, Slovensko a Itálie. Čeští turisté znovu začali létat do Egypta.

V loňském roce podnikli obyvatelé Česka ve věku 15 a více let 35,8 mil. vícedenních cest, z nichž 29,0 mil. směřovalo do tuzemska a 6,8 mil. do zahraničí. Ve srovnání s předcházejícím rokem se počet domácích cest zvýšil o 7 % a zahraničních o 12 %.
V roce 2017 se vydalo 76 % osob na vícedenní cestu po ČR a 43 % uskutečnilo alespoň jednu zahraniční cestu s přenocováním. Tři pětiny českých občanů absolvovaly nejméně jednu cestu delší než čtyři dny. Ani jednu turistickou cestu s přenocováním neabsolvovalo 18 % osob, většinou ze zdravotních důvodů, kvůli nedostatku peněz nebo nezájmu o cestování.

Struktura cest podle druhu ubytování, 2017 (%)

Struktura cest podle druhu ubytování, 2017 (%)

U zahraničních cest převažovaly delší rekreační pobyty (tj. cesty trvající alespoň pět dnů). K ubytování byla využívána hlavně hromadná ubytovací zařízení. Polovinu cest absolvovali čeští turisté autem. Stále častěji však volí leteckou dopravu; meziročně se počet cest letadlem zvýšil o více než čtvrtinu. V porovnání s rokem 2016 vzrostl zájem o zájezdy organizované cestovními kancelářemi. Ty tvořily téměř třetinu všech zahraničních cest. Návštěvníci nejčastěji mířili k moři. Žebříčku dovolených (tj. delších cest se 4 a více nocemi) už řadu let vévodí Chorvatsko (s výjimkou roku 2015). Na špičce se udržela také Itálie. Ze sousedních zemí byly u českých turistů stále populární Slovensko a Rakousko. Po několika letech nižšího zájmu začali Češi znovu létat do Egypta. Skokanem roku bylo Bulharsko; ve srovnání s rokem 2015 ho navštívilo dvakrát více Čechů.

Struktura cest podle způsobu dopravy, 2017 (%)

Struktura cest podle způsobu dopravy, 2017 (%)

V ČR přibylo zdravotních pobytů

U cest po ČR převažovaly kratší pobyty (tj. cesty trvající 2 až 4 dny). Zatímco počet kratších cest meziročně vzrostl o 13 %, těch delších mírně ubylo, a to o 3 %. Stejně jako v jiných letech obvykle cestovali čeští rezidenti za účelem rekreace, odpočinku nebo aby navštívili příbuzné či známé. Při každé druhé cestě využili ubytování u příbuzných či známých, s oblibou se zdržovali i na svých chatách nebo chalupách. Zároveň také vzrostl jejich zájem o ubytování v hromadných ubytovacích zařízeních. Ve srovnání s předcházejícím rokem přibylo zdravotních pobytů, na celkovém počtu přenocování se podílely 5 %. Typickým dopravním prostředkem bylo osobní motorové vozidlo. V drtivé většině případů si turisté organizovali cestu sami a nevyužili služeb cestovních kanceláří.
Nejvíce jezdili domácí návštěvníci do Středočeského kraje, druhým nejoblíbenějším byl kraj Jihočeský. Cílem jejich služebních cest byla hlavně Praha a Jihomoravský kraj. Relativně málo cest směřovalo do Karlovarského kraje, avšak pobyty ve srovnání s ostatními kraji zde trvaly nejvíce dnů. Nejkratší dobu pobývali čeští turisté v Praze.

Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Proč Češi rádi cestují?

ilustrativní fotka

Na otázku, proč je pro obyvatele České republiky tak atraktivní cestovat, jsme se zeptali odborníků, kteří cestovní ruch pravidelně sledují. „Naše láska k turismu vychází určitě z naší historie a především z geografické polohy,“ řekl jeden z nich.

Návštěvnost Česka vloni lámala rekordy

ilustrativní fotka

Ubytovací statistika zaznamenala loni rekordní počty příjezdů a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních. Návštěvnost poprvé překročila hranici 20 mil. příjezdů a počet přenocování dosáhl 53 milionů nocí. V relativním vyjádření se počet hostů meziročně zvýšil o 8,8 % a počet přenocování o 7,1 %.

„Sklizeň“ v hotelech.cz

Ilustrační foto

Registr ubytovacích zařízení je základním kamenem ubytovací statistiky. Na konci roku 2017 statistici z oddělení cestovního ruchu poprvé použili web scraping pro aktualizaci registru. Přitom došli k zajímavým výsledkům.

Ekonomika cestovního ruchu

ilustrativní obrázek

Cestovní ruch je na národní i regionální úrovni významnou ekonomickou činností. V roce 2016 dosáhla přidaná hodnota v tomto odvětví 121 mld. Kč, meziročně o desetinu více.

Růst trvá už čtyři roky

Ing. Pavel Vančura

Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení roste nepřetržitě již 16 čtvrtletí v řadě. Poslední meziroční pokles byl zaznamenán v 1. čtvrtletí roku 2014.

Dokážeme změřit turistu?

ilustrativní fotka

Cestovní ruch je globální prostorový jev. Zjistit počty turistů proto není jednoduché. Cílem statistiků je harmonizovat metodické rozdíly a směrem k uživatelům trpělivě vysvětlovat jejich úskalí.

V Česku roste zájem o ubytování v hotelech

ilustrativní fotka

Evropská ubytovací statistika vykázala ve 3. čtvrtletí loňského roku zvýšený zájem o ubytování. Počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních se meziročně zvýšil o 3,2 %.

Největší příjmy z cestovního ruchu mají Spojené státy

ilustrativní fotka

Díky potřebě lidí poznávat nové země činily denní výnosy z cestovního ruchu na Zemi v roce 2015 čtyři miliardy dolarů. Nejvíce příjmů dlouhodobě získávají Spojené státy americké. Ve výdajích na cestování zase dominuje od roku 2012 Čína.

Big data v cestovním ruchu

Ing. Ondřej Vozár

Narůstající počet elektronických zařízení vytváří velký objem dat. Jejich charakteristickými rysy jsou objem, rychlost a různorodost. Kromě komerčního využití jsou tato tzv. big data zajímavá i pro oficiální statistiku.

Popularita Česka u zahraničních návštěvníků roste

ilustrační foto

V roce 2016 zavítalo do Česka 31,1 mil. zahraničních návštěvníků. Většina z nich (16,2 mil.) přijela na den. Turisté se na celkovém počtu podíleli 39 % a 8 % připadlo
na tranzitující návštěvníky.

Rekordní počet příjezdů

ilustrativní obrázek

V roce 2016 se počet přenocování přiblížil 50 mil. nocí. V relativním vyjádření se počet hostů meziročně zvýšil o 6,9 % a počet přenocování o 5,5 %.

Cestovní ruch v regionálním pohledu

ilustrační foto

V roce 2015 došlo v České republice k výraznému oživení cestovního ruchu. Počet hostů ubytovaných v hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) vzrostl meziročně o více než 10 %.

Plzeň vloni zaznamenala rekordní návštěvnost

ilustrativní obrázek

V roce 2015 byl Plzni propůjčen titul Evropského hlavního města kultury (EHMK). Prestižní evropská značka přinesla řadu pozitivních efektů. Počet ubytovaných hostů se zvýšil o 16 % a meziroční dynamika růstu návštěvnosti byla dokonce nejvyšší ze všech krajských měst.

Chuť cestovat s věkem neklesá

Ilustrační foto

Statististiky Eurostatu potvrzují trend zvýšeného zájmu obyvatel v postproduktivním věku aktivně trávit svůj volný čas. Totéž hlásí většina cestovních kanceláří. Na dovolenou v tuzemsku či do zahraničí se v roce 2014 vydalo 2,8 mil. občanů ČR starších 65 let.

Ubytovatelé hlásí rekordy

ilustrativní fotka

Podle předběžných odhadů Eurostatu provozovatelé ubytovacích kapacit dosáhli za rok 2015 rekordních výsledků. V porovnání s rokem 2014 meziročně vzrostl počet přenocování v ubytovacích zařízeních v celé EU o 3,2 %.