Klíčem k růstu jsou investiční výdaje

Česko dlouhodobě patří mezi země s nejvyšším podílem investic na hrubém domácím produktu.

Výdaje na tvorbu hrubého fixního kapitálu (investice) jsou velmi důležitou položkou hrubého domácího produktu (HDP). Jejich správné směřování může napomoci budoucímu bohatnutí společnosti, nedostatečné investice však vytvoří mezeru mezi státy, kterou lze těžko zahladit. Podíl kapitálových výdajů na HDP v Česku v roce 2017 činil 25,2 % a byl nejvyšší v Evropské unii. Unijní průměr dosáhl 20,1 %. Za Českem se umístily Švédsko (24,9 %) a Estonsko (23,7 %). Nejmenší podíl investic na HDP měly Řecko (12,6 %), Portugalsko (16,2 %) a Velká Británie (16,9 %).
Podle dostupných údajů patřilo Česko mezi státy s nejvyšším podílem investic na HDP již v první polovině 90. let. Tehdy podíl přesahoval hranici 30 %. Z věcného členění investic vyplývá, že Česká republika ve značné míře doháněla vnitřní dluh na infrastruktuře. V roce 1995 tvořily ostatní stavby 40,2 % z celkového objemu investic a v průběhu dalších let postupně klesaly. Zároveň se projevovala klíčová úloha průmyslu v ekonomice – Česko má dlouhodobě jeden z nejvyšších podílů investic do strojů a zařízení na HDP. V roce 2017 to bylo 11,5 %, což bylo nejvíce v Evropské unii. Tato investiční položka zůstává stálicí.
Do popředí se však dostávají produkty duševního vlastnictví. Jejich podíl na celkových investicích má v České republice jasný růstový trend a vloni dosáhl hodnoty 15,4 %.
Produkty duševního vlastnictví jsou bezprostředně spjaty s technologickými inovacemi. Nejvyšší váhu měly v roce 2017 v Irsku (9,8 % HDP), ve Švédsku (6,4 % HDP) a ve Francii (5,5 % HDP). Česko je s 3,9 % HDP v tomto pohledu nejvýše ze všech zemí, které vstoupily do EU po roce 2000.
Zajímavé je srovnání se Slovenskem, které je podobně závislé na automobilovém průmyslu jako Česko. V 90. letech se obě země z hlediska investic velmi podobaly. Nyní jsou však slovenské investice na úrovni 21,2 % HDP. Rozdíl se začal zvětšovat po roce 2002. Slovensko má nyní oproti ČR nižší podíl investic do informačních a komunikačních technologií a produktů duševního vlastnictví.

Podíl výdajů na hrubý fixní kapitál na HDP, 2017 (%)

Podíl výdajů na hrubý fixní kapitál na HDP, 2017 (%)