Tipy pro Vás

Maďarský statistický úřad. CBS: Pivovarnictví očima nizozemského statistického úřadu. ILO: Děti nemocných HIV musejí pracovat. Statistics Iceland: Island v číslech. OSN: Světový den životního prostředí.

Maďarský statistický úřad

Twitter

Nejnovější informace z produkce maďarského statistického úřadu a jen minimum přejatých tweetů.

Ač Maďarsko není zemí, s níž by nás spojovala čilá obchodní výměna, a přes svou blízkost nepatří ani mezi typické dovolenkové destinace Čechů, pro společné členství ve Visegrádské skupině bývá Česko s Maďarskem často srovnáváno. Jak moc se ve statistických ukazatelích obě země liší a čím si jsou podobné, lze zjistit z krátkých zpráv na twitterovém účtu maďarského statistického úřadu, který je v angličtině a uveřejňuje jen minimum přejatých tweetů. Více ZDE.

 

CBS: Pivovarnictví očima nizozemského statistického úřadu

Oproti roku 2007 je dnes v nizozemsku pivovarů pětkrát více. V naprosté většině se jedná o mikropivovary.

Jak vypadá průměrný den v nizozemském pivovarnictví? Odpověď na tuto otázku lze nalézt v krátkém videu z produkce nizozemského statistického úřadu. V letošním roce působí v Nizozemsku 445 pivovarů. Naprostá většina z nich má pouze jediného zaměstnance. Každý obyvatel Nizozemska starší 18 let vypije denně 23 cl piva. Více ZDE.

 

ILO: Děti nemocných HIV musejí pracovat

Většina lidí, kteří trpí nemocí HIV či AIDS, jsou osoby v produktivním věku. Značné rozšíření těchto nemocí tak má v určitých oblastech výrazný dopad na trh práce.

Publikace Mezinárodní organizace práce propojuje údaje o nemocných HIV a AIDS s informacemi z trhu práce. Nechybějí v ní sociální a demografická data. Autoři si všímají především dopadu onemocnění HIV na domácnosti. Děti nemocných, kteří byli hlavními živiteli, nechodí často do školy a musejí pracovat. Situace mapuje roky 2005, 2010 a 2015 s očekávaným výhledem na rok 2020. Více ZDE.

 

Statistics Iceland: Island v číslech

Každoroční publikace islandského statistického úřadu přináší stručné souhrnné informace o demografické a ekonomické situaci na ostrově. Samozřejmostí jsou také údaje ze sociální oblasti či data o životním prostředí. Nechybí ani srovnání s předcházejícími roky či porovnání s ostatními evropskými státy. Více ZDE.

 

OSN: Světový den životního prostředí

Na světě se každou minutu prodá 1 mil. plastových lahví s vodou.

Plasty se staly nedílnou součástí života snad všech obyvatel planety. Od 50. let minulého století bylo podle odhadu OSN vyprodukováno více než 8,3 mld. tun plastů. Naprostá většina výrobků z různých druhů plastů je určena na jedno použití. Těch, u nichž se počítá, že budou používány opakovaně, je pouhé 1 % z celkové roční produkce.
Ke snížení produkce plastů může přispět drobným dílkem každý. Třeba takovou drobností, jakou je káva z automatu do vlastního hrnečku místo plastového kelímku. Větší úsilí již představuje cílený sběr volně ležícího plastového odpadu. Více ZDE.