V USA přibylo osaměle žijících otců

Mezi dospělými, s nimiž v domácnosti žijí děti, není ve Spojených státech sezdána čtvrtina. Oproti situaci před půl stoletím je to výrazná změna, neboť tehdy jen 7 % rodičů žijících se svými nezletilými dětmi nebylo vdaných nebo ženatých.

Za tímto nárůstem, k němuž došlo od konce 70. let minulého století, je třeba vidět nejen obecný pokles sňatečnosti, ale především nárůst počtu dětí narozených mimo manželství.
Ve stejném období se podle výzkumu Pew Research Center, který vycházel z údajů amerického statistického úřadu U. S. Census Bureau, struktura neprovdaných nebo neženatých rodičů značně proměnila. V roce 1968 byly v této skupině z 88 % zastoupeny osaměle žijící ženy. O padesát let později již představovaly jen 53 %. Tento pokles je nutné přičíst na vrub zvýšení četnosti žití v nesezdaných soužitích. Dříve ve Spojených státech nebyl tento rodinný model vůbec běžný, dnes představují společně žijící dvojice více než třetinu (35 %) mezi nesezdanými rodiči. Podíl mužů samoživitelů se za půl století nezměnil a zůstal na 12 %.
Není žádným překvapením, že z průzkumu vyplynulo, že finanční situace domácností, v nichž jsou rodiče sezdaní, je lepší než v rodinách, v nichž má rodič jiný rodinný stav než ženatý nebo vdaná. A pochopitelně i mezi nimi jsou rozdíly. Z rodičů samoživitelů žila v roce 2016 více než čtvrtina (27 %) pod hranicí chudoby, zatímco mezi těmi, kteří sdíleli domácnost s partnerem, jenž nebyl biologickým rodičem dětí žijících ve společné domácnosti, bylo pod hranicí chudoby jen 16 %.
I z hlediska demografických charakteristik jsou mezi jednotlivými skupinami určité rozdíly. Společně žijící dvojice jsou ve srovnání s dvojicemi žijícími v manželství obvykle mladší, mají zpravidla nižší vzdělání a většinou nemají za sebou žádné manželství. U rodičů žijících bez partnera se k tomu navíc přidává skutečnost, že mají méně dětí a také častěji (23 % vs. 4 %) než společně žijící páry žijí alespoň s jedním ze svých rodičů, a tak společně se svými vlastními dětmi vytvářejí třígenerační domácnosti.
Bez zajímavosti není ani fakt, že mezi rodiči, kteří nejsou sezdáni, se za posledních padesát let podíl otců více než zdvojnásobil, když v roce 1968 činil 12 % a v roce 2017 to bylo již 29 %. Z osaměle žijících otců nebylo v roce 2017 nikdy ženatých 36 %, mezi samostatně žijícími matkami činil tento podíl 51 %. Ve společně žijících párech nemělo zkušenost s manželstvím 66 % otců a 63 % matek. Více ZDE.